Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

-

Sobota

-

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

10.00 - 18.00

Sobota
-

Kilka słów historii miejsca

Biblioteka WNPiSM UW mieści się w centrum Warszawy, przy ulicy Nowy Świat 69, na I piętrze, w pochodzącym z XVII wieku, Pałacu Zamojskich (foto). Jest to znane miejsce na Trakcie Królewskim. Znajduje się po przeciwnej stronie Kampusu Głównego UW, usytuowanego na Krakowskim Przedmieściu 23/26.

Z okna pałacu dokonano nieudanego zamachu na przejeżdżającego Nowym Światem namiestnika carskiego Fiodora Berga (1863 r.). Po tym wydarzeniu pałac został skonfiskowany przez zaborcę, a jego wnętrza zrabowane. Legenda głosi, że z tego budynku, z mieszkania siostry Fryderyka Chopina wyrzucono słynny fortepian kompozytora. Wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. Fortepian Szopena zawiera to wydarzenie.

Od roku 1867 w pałacu mieściła się siedziba Zarządu Inżynierii Warszawskiego Wojennego Okręgu. Następnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdowało się w nim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Główna Komenda Policji Państwowej.

Podczas obrony Warszawy w 1939 r. w budynku tym miało swą siedzibę Dowództwo Obrony Warszawy. Budynek został zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku, odbudowano go w latach 1948-1950. W 1953 r. do pałacu Zamoyskich przeniosły się różne jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, w tym między innymi początkowo Studium Dziennikarstwa, a od 1975 r. - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych wraz z Biblioteką Wydziałową.

Biblioteka dzisiaj

BNPiSM UW jest jedną z największych bibliotek wydziałowych na Uniwersytecie Warszawskim, zarówno pod względem wykorzystania zbiorów jak i frekwencji w czytelni.

Główną misją Biblioteki WDiNP UW jest odpowiedź na potrzeby dydaktyczne i badawcze Wydziału.

Początkowo Biblioteka kierowana była przez Kazimierę Targalską, następnie od 1982 r. przez Marię Piber, a od 2011 r. – Ewę Busse-Turczyńską.

Biblioteka działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Wydziału w roku 1998, zmodyfikowany w 2011 roku w związku z wprowadzeniem automatycznego udostępniania zbiorów w systemie Virtua. Zgodnie z regulaminem księgozbiór gromadzony jest przede wszystkim pod kątem potrzeb dydaktycznych i naukowych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na naszym Wydziale. Tematyka kolekcji Biblioteki obejmuje zbiory z nauk politycznych, społecznych, dziennikarstwa, historii, prawa.

Księgozbiór liczy ok. 75 tys. woluminów (książek i czasopism) oraz 815 prac doktorskich. Prenumeratą objętych jest 67 tytułów czasopism (w tym 11 tytułów czasopism zagranicznych – od 2012 roku wybrano opcję prenumeraty online czasopism zagranicznych). Z czasopism elektronicznych udostępnionych w sieci UW można również korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Biblioteki WDiNP UW.

W skład Biblioteki wchodzi Czytelnia i Wypożyczalnia.
Czytelnia zgodnie ze Statutem UW jest publiczną czytelnią naukową. Z księgozbioru mają prawo korzystać wszyscy, którzy są zainteresowani naszymi zbiorami. Dzięki współpracy polskich bibliotek naukowych w zakresie komputerowego opracowania zbiorów w ramach NUKAT, w której uczestniczy Biblioteka WDiNP UW, informacja o naszym księgozbiorze jest dostępna w katalogu online oraz w katalogu centralnym NUKAT.

Czytelnia dysponuje 90 miejscami. Znajduje się w niej „księgozbiór podręczny” zawierający dzieła treści ogólnej, encyklopedie, słowniki, informatory oraz czasopisma gromadzone przez Bibliotekę.

Informacje o księgozbiorze można uzyskać zarówno dzięki katalogowi online, jak i katalogowi kartkowemu alfabetycznemu. Dla czytelników jest dostępnych osiem komputerów. Można z nich zamawiać książki logując się do katalogu online Bibliotek UW (będących w systemie Virtua) oraz wyszukiwać informacje w katalogach i na stronach internetowych innych bibliotek w kraju i za granicą. Książki można zamawiać, rezerwować lub prolongować z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Z Wypożyczalni mają prawo korzystać studenci, doktoranci oraz pracownicy WDiNP UW. Do zapisu do wypożyczalni potrzebna jest, w przypadku studentów, legitymacja studencka, będąca jednocześnie kartą biblioteczną. Pracownicy i doktoranci wypożyczają na podstawie karty założonej w BUW. Jednorazowo na koncie można mieć osiem pozycji. Maksymalny czas wypożyczenia książki wynosi około miesiąca, w przypadku pozycji poczytnych czas wypożyczenia określa bibliotekarz. Jedynych egzemplarzy, kserokopii, czasopism oraz pozycji z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się – można mieć do nich wgląd w czytelni.

Na początku każdego roku akademickiego odbywa się w bibliotece spotkanie informacyjne dla studentów pierwszego roku naszego wydziału, którego celem jest zapoznanie z biblioteką i z regulaminem korzystania z księgozbioru. 

Szukaj na stronach

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions