Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

ŁACIŃSKI Piotr DR NR 15/2005

Koncepcja i praktyka polityczna velasquizmu, aprizmu i fujimorizmu
- studium transformacji systemu politycznego Peru w latach 1968-2004.
Warszawa, 2005.
432 s.
/Prom. prof. dr hab. Wiesław Dobrzycki/


ŁADA Agnieszka DR NR 5/2009

Debata publiczna na temat patriotyzmu, dumy i świadomości narodowej
w prasie Republiki Federalnej Niemiec w latach 2005-2007.
Warszawa, 2008.
496 s.
/Prom. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz/


ŁAWNICZAK Kamil DR NR 10/2014

Podejmowanie decyzji w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznej
Warszawa, 2014.
217 s.: il.; 30 cm.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk/
link Repozytorium UW


ŁAWROWSKI Andrzej DR NR 2/1972

Propaganda socjologiczna w systemie wojny psychologicznej Stanów Zjednoczonych.
Warszawa, 1972.
320 s.
/Prom. doc. dr Kazimierz Kąkol/


ŁOPATO Jan DR NR 3/1986

Pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starych na wsi.
Warszawa, 1986.
405 s.
/Prom. prof. dr hab. Marek Ignar/


ŁOSZEWSKA-OŁOWSKA Maria DR NR 12/2002

Prasa drukowana a dobra osobiste i ich ochrona w prawie polskim.
Warszawa, 2002.
312 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogdan Michalski/


ŁOTOCKI Łukasz DR NR 17/2008

"Obcy" we współczesnej Polsce na przykładzie Ormian: stan, perspektywy
oraz wnioski dla polityki społecznej.
Warszawa, 2008.
378, LXXVII s.
/Prom. prof. dr hab. Jolanta Supińska/


ŁUKASZEWICZ Bohdan DR NR 1/1984

Kształcenie kadr pracowniczych przedsiębiorstwa przemysłowego:
na przykładzie Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.
T. 1 i 2.
Warszawa, 1983.
199, [11], 110 s.
Tabele, rysunki, ankiety.
/Prom. doc. dr hab. Michał Gmytrasiewicz/


ŁUKASZEWSKA-BEZULSKA Justyna DR NR 14/2013

Migracje zarobkowe a kapitał społeczny na pograniczach kulturowych
na przykładzie Opolszczyzny i Podlasia.
Warszawa, 2013.
316 s.
/Prom. prof. dr hab. Cezary Żołędowski/
link Repozytorium UW


ŁUKOMSKI Piotr DR NR 9/2003

Odpowiedzialność polityków: sposoby rozumienia i uzasadniania.
Warszawa, 2003.
160 s.
/Prom. prof. dr hab. Mirosław Karwat/


ŁUKOWSKI Wojciech DR NR 9/1996

Kryzys legitymizacji współczesnego państwa kapitalistycznego w teorii Jurgena Habermasa
i w poszukiwaniach ideologicznych Socjaldemokratycznej Partii Niemiec.
Warszawa, 1996.
243, 21 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Franciszek Ryszka/


ŁYSEK Zenon DR NR 7/1996

Problemy ludzi niepełnosprawnych w działalności Sejmu VIII, IX i X kadencji; analiza procesów decyzyjnych.
Warszawa, 1996.
278 s.
/Prom. prof. dr hab. Jolanta Supińska/


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions