Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

BABIĆ Marko DR NR 26/2006

Wolność i władza w myśli politycznej MiIovana Djilasa.
Warszawa, 2006.
245 s.
/Prom. prof. dr hab. Franciszek Gołembski/


BAJKA Zbigniew DR NR 9/1976

Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej: społeczne uwarunkowania i kierunki zmian.
Kraków, 1976.
349 s.
/Prom. doc. dr hab. T. Kupis/


BAKALARCZYK Rafał DR NR 10/2017

Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych.
Na podstawie zmian prawnych w latach 2003-2015.
Warszawa, 2016.
244 s.
/Prom. dr hab. Rysard Szarfenberg/
link Repozytorium UW


BAKALARSKI Krzysztof DR NR 4/1989

Kultura polityczna młodych urzędników administracji państwowej
województwa stołecznego warszawskiego.
Warszawa, 1989.
280 s.
/Prom. prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski/


BALCEROWSKI Piotr DR NR 1/2011

Dialog, licytacja i konfrontacja w polskich prezydenckich debatach wyborczych w latach 1990-2005.
Warszawa, 2010.
306 s.
/Prom. prof. dr hab. Mirosław Karwat/


BALCERZAK Tomasz DR NR 27/2007

Polska w systemie międzynarodowej współpracy lotniczej w XXI wieku.
Warszawa, 2007.
369 s.
/Prom. prof. dr hab. Leonard Łukaszuk/


BALCERZAK-PARADOWSKA Bożena DR NR 4/1980

Społeczne funkcje hotelu pracowniczego.
Warszawa, 1980.
337 s.
/Prom. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz/


BALICKI Andrzej DR NR 20/2008

Wspólnotowe i polskie regulacje jednolitego rynku produktów leczniczych.
Warszawa, 2008.
284 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


BANDURSKA, Grażyna SPYTEK
zob.
SPYTEK-BANDURSKA Grażyna


BARAŃSKA, Agnieszka Mazur
zob.
MAZUR-BARAŃSKA Agnieszka


BARBURSKA Olga DR NR 35/2004

Udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Warszawa, 2004.
309 s.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Ulicka/


BARCIKOWSKI Andrzej DR NR 2/1983

Patriotyzm i jedność polityczna narodu jako kategorie politologiczne.
Warszawa, 1983.
446 s.
/Prom. prof. dr hab. Artur Bodnar/


BARLIK Jacek DR NR 6/1996

Public relations w Stanach Zjednoczonych i w Polsce: historia, rozwój, badania.
Warszawa, 1996.
276 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


BARTKOWIAK Grażyna DR NR 6/1982

Postawy przełożonych wobec osób niepełnosprawnych.
Warszawa, 1982.
322, [2] s.
/Prom. prof. dr hab. Aleksander Hulka/


BARTKOWIAK, Elżbieta Majewska
zob.
MAJEWSKA-BARTKOWIAK Elżbieta


BARTOSZEWSKI Janusz DR NR 16/1986

Polityka kulturalna władz na terenie województwa koszalińskiego.
Warszawa, 1985.
349 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


BASIAK Magdalena DR NR 2/2013

Kod komunikacyjny męskości w kształtowaniu wizerunku publicznego w marketingu politycznym
(analiza mediów polskich i francuskich).
Warszawa, 2012.
309 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/
link Repozytorium UW


BATJANOVSKI Vladimir
zob.
BATYANOVSKIY Vladimir


BATYANOVSKIY Vladimir DR NR 21/2006

NATO vo biesnej politike Rossijskoj Federaraciiv 1990-egg
= NATO w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w latach 90-tych.
Warszawa 2006.
220 s.
Rozprawa w jęz. rosyjskim.
/Prom. prof. dr hab. Bogusław Mrozek/


BEFKENE SEBU Dandena DR NR 15/2003

The nature and new challenges to the United Nations Peacekeeping (regional alternatives to UN Peacekeeping).
Warsaw, 2003.
287 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogusław Mrozek/


BEJMA Agnieszka DR NR 9/2012

Wolontariat jako forma aktywności obywatelskiej.
Warszawa, 2011.
309 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Sulowski/


BERNAT Katarzyna DR NR 8/2007

Rola prasy w kształtowaniu wizerunku polityków w kampaniach wyborczych w 2005 r.
Warszawa, 2007.
380 s.
/Prom. dr hab. Kazimierz Wolny-Zamorzyński/


BEZULSKA, Justyna ŁUKASZEWSKA
zob.
ŁUKASZEWSKA-BEZULSKA Justyna


BIAŁEK Tomasz DR NR 44/2004

Terroryzm i walka z terroryzmem: przewartościowanie pojęć.
Warszawa, 2004.
226 s.
/Prom. dr hab. Mirosław Karwat/


BIAŁOBŁOCKI Zbigniew DR NR 14/1980

Polityka Polski wobec Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1934-1938.
Warszawa, 1980.
347 s.
/Prom. prof. dr Jerzy Tomaszewski/


BIEGAJ Agnieszka DR NR 14/2001

Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec europejskiej integracji politycznej
i obronnej w warunkach transformacji porządku globalnego.
Warszawa, 2001.
326 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/


BIELECKA Małgorzata DR NR 18/2003

Role międzynarodowe Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Warszawa, 2003.
308 s.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Zięba/


BIELEŃ Stanisław DR NR 7/1983

Brytyjska nauka o stosunkach międzynarodowych.
Warszawa, 1983.
368 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


BIENIADA Rafał Marek DR NR 14/2002

Pozycja polityczno-ustrojowa niemieckich krajów związkowych w Unii Europejskiej.
Warszawa, 2002.
268 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


BIENIAS Stefan DR NR 4/1978

Ewolucja koncepcji pomocy gospodarczej krajom rozwijającym się w latach 1946-1970.
Warszawa, 1978.
394 s.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Bierzanek/


BIEŃCZYK-MISSALA Agnieszka DR NR 28/2004

Prawa człowieka w polityce zagranicznej RP.
Warszawa, 2004.
334 s.
/Prom. prof. dr hab. Roman Kuźniar/


BIERNACKI Zbigniew DR NR 8/1979

Kolonie letnie w systemie wychowania dzieci i młodzieży.
Cz. 1 i 2.
Warszawa, 1979.
433 s.
/Prom. prof. dr hab. Marian Frank/


BIERNATH  Marta DR NR 10/2017

Instytucjonalizacja procesów migracyjnych na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski.
Warszawa, 2016.
267 s.
/Prom. prof. dr hab. Wojciech Łukowski/
link Repozytorium UW


BIJAK Paweł DR NR 12/2011

Wartości dziedzictwa kultury europejskiej: przeszlość i teraźniejszość.
Gdańsk, 2009
390s .
/Prom. prof.dr hab. D. Matelski/


BISKUP Bartłomiej DR NR 22/2007

Ewolucja strategii wyborczych w kampaniach parlamentarnych w Polsce w latach 1991-2001.
Warszawa, 2006.
272 s.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Ulicka/


BISKUP Przemysław DR NR 10/2006

Doktryna suwerenności w konstytucjonalizmie brytyjskim.
Warszawa, 2005.
315 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Filipowicz/


BLASZKE, Elżbieta PIECHOCKA
zob.
PIECHOCKA-BLASZKE Elżbieta


BLOCH Jagoda DR NR 10/2009

Taktyki nieudzielania odpowiedzi dziennikarzom przez osoby publiczne.
Warszawa, 2009.
394 s.
CD-ROM.
/Prom. prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik/


BŁĄD Łukasz DR NR 24/2013

Satyra polityczna w festiwalowych i telewizyjnych programach grup kabaretowych w latach 1989-2007.
280 s.
Warszawa, 2013.
/Prom. prof. dr hab. J. Chłopecki/ 
link Repozytorium UW


BŁESZYŃSKA Katarzyna DR NR 3/2006

Redakcja utworu w prasie drukowanej w kontekście ograniczeń praw autorskich.
Warszawa, 2005.
297 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogdan Michalski/


BOBESZKO Tomasz DR NR 10/1977

Rozwój myśli społeczno-politycznej ZMW.
Warszawa, 1977.
422 s.
/Prom. doc. dr Bronisław Gołębiowski/


BOBROWSKI Ryszard DR NR 7/1988

Przyszła Europa. Zjednoczenie Europy w idealistycznej myśli politycznej czasów nowożytnych.
Cz. 1 i 2.
Warszawa, 1988.
917 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Baszkiewicz/


BOBRUS Antoni DR NR 3/1989  

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe wobec polityki społecznej dotyczącej wsi polskiej:
studium myśli społecznej i działania w latach 1949-1980.
Warszawa, 1989.
407 s.
/Prom. doc. dr hab. Aleksander Łuczak/


BOBRYK-DERYŁO Natalia DR NR 33/2012  

Uwarunkowania ewolucji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej.
Warszawa, 2012.
310 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/
link Repozytorium UW


BODIO Marcin DR NR 17/2009

Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską
a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008.
Warszawa, 2009.
369 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


BOGDANOWICZ-PIESIK Izabela DR NR 11/2016

Wpływ kodeksów etyki na wzorce komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z mediami.
Warszawa, 2015.
223, [87] s.
/Prom. Prof. dr hab. Wiesław Ł. Macierzyński/


BOJAROWICZ Tomasz DR NR 30/2005

Tożsamość ideowa i aktywność polityczna partii i ugrupowań prawicowych w Polsce po 1989 roku.
Warszawa, 2005.
362 s.
/Prom. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski/


BOKSZCZANIN Izolda DR NR 8/2002

Reforma instytucji politycznych Republiki Włoskiej w latach 90-tych.
Warszawa, 2002.
315 s.
/Prom. prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński/


BONUSIAK Grzegorz DR NR 12/2004

Konflikty społeczne na Podkarpaciu i ich skutki polityczne w dobie transformacji systemowej w Polsce.
Warszawa, 2005.
240 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Chłopecki/


BORKOWSKI Kazimierz DR NR 16/2001

Społeczeństwo Tomaszowa Mazowieckiego w latach 1918-1939.
Warszawa, 2001.
332 s.
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Przybysz/


BORKOWSKI Paweł Janusz DR NR 24/2004

Partnerstwo eurośródziemnomorskie.
Warszawa, 2004.
319 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/


BORYSIAK, Katarzyna DOŚPIAŁ
zob.
DOŚPIAŁ-BORYSIAK Katarzyna


BRATKIEWICZ Jarosław DR NR 1/1986

Teoria „azjatyckiej" formacji społecznej: interpretacja badań i polemik.
Warszawa, 1986.
442 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Baszkiewicz/


BRAUN Juliusz DR NR 15/2008

Kształtowanie modelu telewizji publicznej jako przykład zmian kultury politycznej w Polsce
w latach 1989-2005.
Warszawa, 2008.
223 s.
/Prom. prof. dr hab. Tadeusz Kowalski/


BRENNER Monika DR NR 13/2007

Wpływ marketingu politycznego na personalizację oferty politycznej w wyborach prezydenckich w III RP.
Warszawa, 2007.
278 s.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Ulicka/


BRESLAVSKAIA Elena DR NR 16/2014

Rol' tradicii v transformacii politčeskoj sistemy Kyrgyzstana / Elena Breslavskaâ.
Warszawa, 2013.
245 s.
/Prom. prof. dr hab. Wojciech Jakubowski/
link Repozytorium UW


BRUDZIŃSKA Kinga DR NR 20/2013

Wpływ federalnej struktury państwa na rozwój demokracji w Brazylii i Meksyku.
301 s.
Warszawa, 2013.
/Prom. prof. UW dr hab. Marcin Florian Gawrycki/
link Repozytorium UW


BRYC Agnieszka DR NR 1/2003

Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej.
Warszawa, 2003.
321 s.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Zięba/


BRYLSKA Karolina DR NR 25/2013

Groźba w komunikacji społecznej.
190 s. 
Warszawa, 2013.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Bralczyk/
link Repozytorium UW


BRYŁA Robert DR NR 8/1983

Sprzeczności jako kategoria nauki o polityce.
Warszawa, 1983.
256 s.
/Prom. prof. dr hab. Artur Bodnar/
PRACA NIEDOSTĘPNA


BRZESKI Rafał DR NR 13/1996

The media in the terrorist situation.
Warszawa, 1995.
509 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogdan Michalski/


BRZEZIŃSKI Michał DR NR 25/2005

Stany nadzwyczajne w polskim Konstytucjonalizmie XX wieku.
Warszawa, 2005.
432 s.
/Prom. dr hab. Tadeusz Mołdawa/


BRZEZIŃSKI Stanisław DR NR 3/1981

System pośrednictwa pracy w Polsce Ludowej: ewolucja i perspektywy.
Warszawa, 1981.
336 s.
/Prom. doc. dr Wojciech Muszalski/


BRZOSKA Paulina DR NR 2/2018

Stosunek polityków, mediów i społeczeństwa we Francji do Unii Europejskiej w latach 2012-2014.
Warszawa, 2017.
278 s.
/Prom. prof. dr hab. Ewa Stasiak Jazukiewicz/
link Repozytorium UW


BUJNOWSKI Marian DR NR 25/2014

Współdziałanie państw i organizacji międzynarodowych w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
Warszawa, 2014.
265 s.
/Prom. prof. dr hab. Leonard Łukaszuk/
link Repozytorium UW


BUKAŁA, Iwona LEONOWICZ
zob.
LEONOWICZ-BUKAŁA Iwona


BUKOWIECKA Halina DR NR 39/2010

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1991-2009.
Warszawa, 2010.
307 s.
/Prom. prof. dr hab. Leonard Łukaszuk/


BUKOWICKA Stanisława DR NR 11/1995

Region Bałtycki w stosunkach międzynarodowych.
Warszawa, 1995.
323 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


BURDELSKI Marceli DR NR 17/1984

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Korei 1944-1954.
Warszawa, 1984.
301 s.
/Prom. doc. dr hab. Stanisław Pawlak/


BURKACKI MARIUSZ DR NR 11/2015

Ewolucja laburzystowskiej idei welfare state w latach 1942-2010.
Warszawa, 2014.
375 s.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Ulicka/
link Repozytorium UW

BURZYŃSKI Robert DR NR 23/2013

Metafory jako narzędzie poznania polityki i oddziaływania politycznego.
268 s.
Warszawa, 2012.
/Prom. prof. dr hab. Mirosław Karwat/
link Repozytorium UW


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Obrony Prac Doktorskich
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions