Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

CELUCH Krzysztof DR NR 15/2012

Komunikacja w organizacji globalnej działającej w obszarze "przemysłu spotkań":
na przykładzie stowarzyszenia Meeting Professionals International.
Warszawa, 2012.
233 s.
/Prom. prof. UW dr hab. Maciej Mrozowski/


CENDROWSKA Olga, DĄBROWSKA
zob.
DĄBROWSKA-CENDROWSKA Olga


CHAPIŃSKI Bronisław DR NR 15/1977

The polish as perceived by the readership of the post eagle.
Warszawa, 1977.
382 s.
/Prom. prof. dr hab. Remigiusz Bierzanek/


CHEŁMINIAK Marcin DR NR 12/2005

Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w warunkach przemian europejskiego ładu politycznego.
Warszawa, 2004.
364 s.
/Prom. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski/


Cheng CHIN-MO
zob.
CHIN-MO Cheng


CHIBOWSKA Adriana DR NR 13/2011

Uwarunkowania partzczpacji politzcznej kobiet w Polsce.
Warszawa, 2011.
352 s.
/Prom. pro. dr hab. J. Garlicki/


CHIN-MO Cheng DR NR 15/2004

The relations between Poland and NATO: lessons for Taiwan's National Security Policy.
Warsaw, 2004.
354 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


CHLUDZIŃKA Ewa Małgorzata DR NR 12/2016

Świat reklamy telewizyjnej (na przykładzie społeczności Łomży).
Warszawa, 2015.
/Prom. Prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski/


CHŁOPECKA Wiesława DR NR 1/1976

Układy RFN z państwami socjalistycznymi o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków
/historyczne uwarunkowania i polityczne motywacje/.
Warszawa, 1976.
270 s.
/Prom. doc. dr hab. Tadeusz Walichnowski/


CHŁOPECKI Jerzy DR NR 11/1983

Rewolucje i postęp.
Warszawa, 1983
246; [2] s.
Wydane przez Państw. Inst. Wydawniczy w roku 1981.


CHMAJ, Anna SIEWIERSKA
zob.
SIEWIERSKA-CHMAJ Anna


CHMIELEWSKI ZBIGNIEW DR NR 7/2011

Public relations samorządu terytorialnego: praktyka i oczekiwania stron dialogu.
Warszawa, 2010.
212 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


CHODUNAJ Stanisław DR NR 10/1986

Wieś białostocka w latach 1944-1948: życie polityczne i społeczne.
Warszawa, 1986.
338 s.
/Prom. prof. dr hab. Zygmunt Hemmerling/


CHOLAWO-SOSNOWSKA Kamila DR NR 28/2016

Front Narodowy w systemie politycznym V Republiki Francuskiej.
Warszawa, 2015.
389[XXIX] s.
Promotor: Grażyna Ulicka.


CHOLEWIŃSKI Cezary DR NR 7/1995

Udział Moskwy w procesie kształtowania nowej Europy.
Warszawa, 1994.
288 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


CHRUŚCIAK Ryszard DR NR 7/1982

Geneza i ewolucja systemu politycznego Mongolii.
Warszawa, 1982.
418 s.
/Prom. doc. dr hab. Stanisław Gebethner/


CHWEDORUK Rafał DR NR 3/2000

Myśl polityczna ugrupowań postsolidarnościowej lewicy w okresie transformacji ustrojowej w Polsce:
w latach 1989-1993.
Warszawa, 1999.
527 s.
/Prom. prof. dr hab. Anna Magierska/


CIBORSKA Elżbieta DR NR 3/1996

Portret zbiorowy redaktorów naczelnych prasy PZPR.
Warszawa, 1996.
346, 411, 665 s.
Aneksy cz. 1 i 2.
/Prom. prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski/


CIECIERSKI Marek DR NR 8/1997

„Polska Zbrojna” w systemie edukacyjnym Wojska Polskiego 1921-1939.
Warszawa, 1997.
332 s.
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Ślisz/


CIELEŃ Agnieszka DR NR 29/2006

Ustrojowe uwarunkowania i konsekwencje praw politycznych obywateli Unii Europejskiej.
Warszawa, 2006.
395 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


CIENKUS Karol DR NR 4/2016

Analiza czynników ewolucji międzynarodowego systemu handlowego po 19995 roku.
Warszawa, 2015
320 s. 
/Prom. prof. dr hab. Marian Haliżak/


CIŻMOWSKA Aleksandra DR NR 15/1990

Samorząd w spółdzielniach pracy.
Warszawa, 1990.
275, 22 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Tadeusz Kowalak/


CURANOVIĆ Alicja Cecylia DR NR 20/2009

Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej.
Warszawa, 2009.
373 s.
/Prom. dr hab. Stanisław Bieleń/


CURYŁO Barbara DR NR 7/2010

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód a gra interesów Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii
na przykładzie negocjacji akcesyjnych z Polską.
Warszawa, 2009.
345 s.
/Prom. prof. dr hab. Janusz Sawczuk/


CYLKOWSKI Jarosław DR NR 14/2017

Współdziałanie i funkcjonowanie organów samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym w gminie i powiecie na przykładzie powiatu tczewskiego.
Warszawa, 2016.
285 s.
/Prom. prof. dr ha. Andrzej Misiuk/
link Repozytorium UW


CZAJKA Wojciech DR NR 13/1983

Polska penetracja polityczna na Słowacji w latach 1934-1939.
Warszawa, 1983.
399 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski/


CZAJKOWSKA Katarzyna Julia DR NR 20/2016

System medialny współczesnej Hiszpanii.
Warszawa, 2015.
381 s.
Promotor: Alicja Jaskiernia.


CZARKOWSKA Ewa DR NR 21/2004

Interwencja Związku Radzieckiego na Węgrzech w 1956 roku.
Warszawa, 2004.
XXIV, 304 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/

CZARNECKA-ZUBRZYCKA, Aleksandra
zob.
ZUBRZYCKA-CZARNECKA Aleksandra


CZARNECKI DAWID DR NR 15/2017

Rola samorządu powiatowego w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce.
Warszawa, 2016.
263 s. 
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Misiuk/
link Repozytorium UW


CZARNECKI Stefan DR NR 1/1989

Stołeczny Okręg Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej w latach 1939-1944.
Warszawa, 1988.
389, 8 s.
Tablice.
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Przybysz/


CZARNY Marek DR NR 10/1990

Partia Zielonych w demokracji parlamentarnej Republiki Federalnej Niemiec.
Warszawa, 1990.
212, 27 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Jana Baszkiewicza/


CZERNICKA Marzena DR NR 7/2017

Polityka bezpieczeństwa Republiki Bułgarii w latach 1991-2014. 
Warszawa, 2016.
254 s. 
/Prom. prof. dr hab. Józef Tymanowski/
link Repozytorium UW


CZOPEK Jakub DR NR 24/2016

"Profile" - monografia czasopisma rzeszowskiej inteligencji (1968-1989).
Warszawa, 2016.
207 s.
Promotor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński.


CZUB JAROSŁAW FILIP DR NR 6/2011

Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej.
Warszawa, 2010.
298 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk/


CZUBLA Łukasz DR NR 28/2012

Teorie konstruktywizmu w stosunkach międzynarodowych
a dyplomacja papieska w latach 1870-2005.
Warszawa, 2012.
/Prom. prof. dr hab. W. Jakubowski/


ĆWIEK-KARPOWICZ Jarosław DR NR 32/2010

Ewolucja elity władzy centralnej w Rosji w latach 2000-2008.
Warszawa, 2010.
370 s.
/Prom. prof. dr hab. Tadeusz Bodio/


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Obrony Prac Doktorskich
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions