Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

 

DACKIEWICZ Mirosław DR NR 12/1996

 

Rywalizacja ANC i IFP o władzę w RPA i jej międzynarodowe uwarunkowania.
Warszawa, 1995.
332 s.
/Prom. prof. dr hab. Marek J. Malinowski/


DADANDISH Parvin DR NR 8/2004

Interaction between Iran and Russia in Central Asia after the Cold War: cooperation or confrontation.
Warsaw, 2003.
330 s.
/Prom. prof. dr hab. Marian E. Haliżak/


DAJNOWIEC Ewa DR NR 2/1999

Uwarunkowania społeczne w skuteczności leczenia alkoholizmu.
Sokołów Podlaski, 1998.
197 s.
/Prom. prof. dr hab. Mirosław Księżopolski/


DANILUK Aleksandra DR NR 15/2018

Unia Europejska w polityce zagranicznej Republiki Białoruś.
Warszawa, 2017.
317 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Tymanowski/
link Repozytorium UW


DANIŁOWSKA Sylwia DR NR 6/2016

Wpływ koncepcji elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity) i jej realizacji na duńskie państwo dobrobytu.
Warszawa, 2015.
241 s.
/Prom. prof. dr hab. Włodzimierz Anioł


Davut Han ASLAN
zob.
ASLAN Han Davut


DĄBROWSKA-CENDROWSKA Olga DR NR 25/2008

Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2006:
działalność wydawnicza - upowszechnianie treści - oddziaływanie na czytelników.
Warszawa, 2008.
342 s.
/Prom. prof. dr hab. Tomasz Mielczarek/


De ZUNIGA Marta DR NR 4/2011

Debaty publiczne o społeczeństwie obywatelskim w Rosji w latach 2000-2008.
Warszawa, 2011.
240 s.
/Prom. prof. dr hab.T. Żyro/


DEBEBOW Zelelie DR NR 5/1986

The impact of transnational corporations on the United States foreign policy toward Africa.
Warszawa, 1986.
380 s.
/Prom. prof. dr hab. Remigiusz Bierzanek/


DEPCZYŃSKA Paulina DR NR 12/2012

Rola i działalność Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego w Niemczech.
Warszawa, 2012.
238 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Sulowski/


DERYŁO Natalia, BOBRYK
zob.
BOBRYK-DERYŁO Natalia


DĘBECKA, Monika KOŻDOŃ
zob.
KOŻDOŃ-DĘBECKA Monika


DĘBSKI Sławomir DR NR 31/2010

Instytucja samorządu gospodarczego w warunkach demokratyzacji ustroju politycznego w Polsce.
Gdańsk, 2009.
380 s.
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Chodubski/


DHlBIAN SHAMAM Hasan DR NR 28/2009

Historie and cultural déterminants of Arab countries diplomacy.
Warsaw, 2009.
251 s.
/Prom. prof. dr hab.Edward Haliżak/


DMOWSKI Seweryn DR NR 24/2012

Sprawa Jana Mazurkiewicza "Radosława" 1949-1956.
Warszawa, 2012.
/Prom. dr hab. Wojciech Jakubowski/
link Repozytorium UW


DOBKOWSKA Joanna DR NR 14/2018

ASEAN jako platforma realizacji interesów państw Azji Południowo-Wschodniej wobec Chińskiej Republiki Ludowej.
Warszawa, 2017.
376 s.
/Prom. dr Hanna Schreiber/
link Repozytorium UW


DOBROWOLSKA-OPAŁA Magdalena DR NR 12/2017

Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym.
Warszawa, 2017.
462 s.
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Misiuk/
link Repozytorium UW


DOLIWA Urszula Paulina DR NR 6/2007

Radio studenckie w Polsce. Typologia - formuła programowa.
Warszawa, 2006.
240, [57] s.
Załączniki.
/Prom. dr hab. Wiesław Sonczyk/


DOŁĘGOWSKA-WYSOCKA Bożena DR NR 9/1986

Liga Kobiet 1914-1918: programy, działalność, czasopiśmiennictwo.
Warszawa, 1986.
390 s.
/Prom. doc. dr hab. Andrzej Ślisz/


DOMAGAŁA Marcin DR NR 1/2014

Obraz konfliktu pomiędzy Gruzją a Rosją o Osetię Południową i Abchazję w sierpniu 2008 r.
w polskiej prasie drukowanej i w Internecie.
Warszawa, 2013.
344 s.
/Prom. dr hab. Andrzej Kozieł/
link Repozytorium UW


DOMAŃSKA Maria DR NR 26/2012

Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim.
Warszawa, 2012.
585 s.
/Prom. prof. dr hab. S. Bieleń/
link Repozytorium UW


DOMAŃSKA-MOŁDAWA Katarzyna DR NR 5/2001

Ewolucja kompetencji Parlamentu Europejskiego.
Warszawa, 2001.
347 s.
/Prom. dr hab. Grażyna Michałowska/


DOMINIK Elżbieta DR NR 17/1999

Historiozofia w koncepcji politycznej generała de Gaulle'a.
Warszawa, 1999.
256 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Baszkiewicz/


DOŚPIAŁ-BORYSIAK Katarzyna DR NR 34/2004

Rola Szwecji i Finlandii w kompleksie bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego 1995-2002.
Warszawa, 2004.
337 s.
/Prom. prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska/


DROGOWSKA Katarzyna DR NR 20/2014

Wpływ nowych mediów na produkcję, zarządzanie i użytkowanie newsów
Warszawa, 2013.
340 s.
/Prom. prof. dr hab. Tadeusz Kowalski/
link Repozytorium UW


DRYGIEL Marlena DR NR 12/2013

Adaptacja Unii Europejskiej w procesie budowania pokoju w regionie Bałkanów Zachodnich.
Warszawa, 2013.
247 s.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Zięba/
link Repozytorium UW


DRYJAŃSKA-BŁASZCZAK, Ewa Dagna
zob.
DRYJAŃSKA Ewa


DRYJAŃSKA Ewa DR NR 25/2016

Kultura strategiczna Chin i Japonii - implikacje dla stosunków dwustronnych.
Warszawa, 2016.
310 s.
Promotor: Jan Rowiński. 


DRZYSTEK Wioletta DR NR 8/2005

Lokalne stacje radiowe na Dolnym Śląsku: organizacja i funkcjonowanie 1989-1999.
Warszawa, 2005.
226 s.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Paradowski/


DUDZIAK Sławomir Paweł DR NR 7/1989

Koncepcja legitymizacji władzy szkoły frankfurckiej.
T. 1 i 2.
Warszawa, 1989.
509, 20 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Mariusz Gulczyński/


DUMA Andrzej DR NR 2/1974

Rola działalności poradniczo-interwencyjnej Polskiego Radia i Telewizji w kształtowaniu opinii publicznej.
Warszawa, 1974.
236 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kądzielski/


DUNIN-WĄSOWICZ Maria DR NR 4/2006

Suwerenność i pieniądz w procesie integracji europejskiej.
Warszawa, 2006.
308 s.
/Prom. prof. dr hab. Roman Kuźniar/


DUSZCZYK Maciej DR NR 28/2002

Swobodny przepływ pracowników w Związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Warszawa, 2002.
309.
/Prom. prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny/


DYDAK Elżbieta DR NR 16/2007

Posłowie do Parlamentu Europejskiego z nowych państw członkowskich: samoocena roli i podmiotu reprezentacji.
Warszawa, 2007.
293 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Gebethner/


DZIAK Waldemar DR NR 11/1982

Walka o koncepcje linii politycznej Komunistycznej Partii Chin w latach 1956-1960.
Warszawa, 1982.
440 s.
/Prom. doc. dr hab. Eugeniusz Zieliński/


DZIAŁAK-JANKOWSKA Julita DR NR 18/2017

Status polityczny oraz prawnomiędzynarodowy korespondenta wojennego.
Warszawa, 2015.
370 s.
/Prom. dr hab. Sylwester Gardocki/
link Repozytorium UW


DZIEMIDOK Grażyna DR NR 5/1992

Unia na rzecz Demokracji Francuskiej w systemie politycznym V Republiki.
Warszawa, 1991.
237, 15 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Marek Żmigrodzki/


DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK Jolanta DR NR 15/2009

Polskie media lokalne w latach 1989-2007: studium na przykładzie Częstochowy.
Warszawa, 2009.
302 s.
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński/


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Obrony Prac Doktorskich
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions