Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

GACKOWSKI Tomasz DR NR 15/2011

Czwrata władza czyli media rozliczające polityków w Polsce: nowy model komunikacji politycznej.
Warszawa, 2011.
395 s.;
CD-ROM
/Prom. prof. dr hab. M. Mrozowski/


GADOMSKA Grażyna Jadwiga DR NR 32/2004

Rola i dorobek samorządu terytorialnego w latach 1990-1998: na przykładzie miasta-gminy
Maków Mazowiecki.
Warszawa, 2004.
327 s.
/Prom. prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski/


GAGACKA Maria DR NR 10/1995

Dynamika aktywności społecznej mieszkańców w warunkach przeobrażeń ustrojowych;
studium gminnego przypadku.
Warszawa, 1994.
253 s.
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Piekara/


GAJLEWICZ Katarzyna DR NR 16/2009

Francuskie tygodniki opinii wobec muzułmanów we Francji.
Warszawa, 2008.
293 s.
/Prom. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz/


GAJLEWICZ Michał DR NR 3/1978

Empiryczne badania środków masowego komunikowania w ZSRR.
Warszawa, 1978.
199 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kądzielski/


GAMMUDI Abdul Wahed DR NR 22/2005

Economic cooperation of Arab States: the role of Arab League Nations and W.T.O..
Warszawa, 2004.
320 s.
/Prom. Prof. Dr hab. Marian Haliżak/


GARCZYŃSKA Barbara DR NR 24/2005

Wymiary polityczności w analizie antropologicznej Ludwika Binswangera.
Warszawa, 2005.
180 s.
/Prom. prof. dr hab. Franciszek Gołembski/


GARDOCKI Sylwester DR NR 8/1995

Polsko-radzieckie stosunki polityczno-wojskowe w latach 1944-1960.
Warszawa, 1994.
370 s.
/Prom. prof. dr hab. Leszek Kasprzyk/


GARLICKI Jan DR NR 8/1987

Kultura polityczna młodzieży studenckiej.
Warszawa, 1987.
540 s.
/Prom. doc. dr Jan Błuszkowski/


GARNUSZEWSKI Henryk DR NR 11/1980

Konserwatywna myśl polityczna w Królestwie Polskim 1864-1914.
Warszawa, 1980.
384 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Baszkiewicz/


GASZTOLD-SEŃ Przemysław DR NR 27/2016

Polityka grup dogmatycznych w PZPR w ostatniej dekadzie PRL.
Warszawa, 2016.
812 s.
Promotor: Zbigniew Siemiątkowski.


GAWROŃSKI Sławomir DR NR 11/2005

Współpraca komunikacyjna dziennikarzy i specjalistów public relations w Polsce.
Koncepcja rozwiązania modelowego.
Warszawa, 2005.
247 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


GAWRYCKI Marcin Florian DR NR 17/2004

Między wojną i pokojem - narodowe i międzynarodowe koncepcie rozwiązania konfliktu zbrojnego w Kolumbii.
Warszawa, 2004.
518 s.
/Prom. prof. dr hab. Wiesław Dobrzycki/


GDAŃSKI Jarosław W. DR NR 16/1995

Współdziałanie obywateli Związku Radzieckiego z III Rzeszą w latach 1941-1945.
Warszawa, 1995.
300 s.
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Przybysz/


GDESZ Thomas DR NR 4/2009

Postrzeganie Chin przez amerykański kompleks akademicko-polityczny po zimnej wojnie.
Warszawa, 2008.
235 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


GEMECHU Degefe DR NR 8/1999

The development of regionalism in Southern Africa.
Warszawa, 1998.
273 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


GEORGICA Jerzy Paweł DR NR 6/1979

Kategoria interesu i jej rola w marksistowskiej teorii polityki.
Warszawa, 1979.
322 s.
/Prom. prof. dr hab. Artur Bodnar/


GERLACH Tomasz DR NR 1/1985

Koncepcje Indii niepodległych w indyjskim ruchu narodowo-wyzwoleńczym: wybrane aspekty.
Warszawa, 1982.
240 s.
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Zajączkowski/


GESESE Lema DR NR 5/1998

The question of underdevelopment in Sub-Saharan Africa.
Warszawa, 1998.
249 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


GIEMZA Kamila DR NR 16/2018

Wspólna Polityka Rolna w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej - postrzeganie a funkcjonowanie.
Warszawa, 2017.
468 s.
/prom. prof. dr hab. Jacek Wojnicki, prom. pom. dr Justyna Miecznikowska/
Praca doktorska niepublikowana


GIERA Janusz DR NR 8/1990

Poczta Polska w życiu społeczno-politycznym wsi w latach 1944-1975.
Warszawa, 1989
246; [15] s.
Autoreferat
/Prom. doc. dr hab. Aleksander Łuczak/


GIERŁOWSKI Włodzimierz DR NR 2/1978

Współczesne tendencje rozwojowe szkolnictwa wyższego w Republice Federalnej Niemiec.
Warszawa, 1978.
264 s.
/Prom. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz/


GIERYCZ Michał DR NR 20/2007

Formy wyrazu teologii politycznej w procesie integracji europejskiej.
Warszawa, 2007.
292 s.
/Prom. prof. dr hab. Franciszek Gołembski/


GINALSKA Anna, JUPOWICZ
zob.
JUPOWICZ-GINALSKA Anna


GŁĄBICKA Katarzyna DR NR 1/1995

Migracja jako nowa kwestia społeczna.
Warszawa, 1995.
345, 25 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Julian Auleytner/


GŁODOWSKI Włodzimierz DR NR 12/1984

Tygodnik „Polityka" w systemie środków masowego komunikowania w Polsce Ludowej.
Warszawa, 1984.
513, [52] s.
Aneksy.
/Prom. prof. Józef Kądzielski/


GŁOGOWSKA Helena DR NR 12/1995

Przemiany kulturowe na Białorusi w latach 1914-1929.
Warszawa, 1995.
482, 14 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Chodubski/


GŁUSZAK Katarzyna Anna DR NR 19/2014

Muzyka i piosenka popularna jako narzędzia opozycji politycznej w Polsce w latach 80. XX wieku
Warszawa, 2014.
325 s.: il.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Zięba/
link Repozytorium UW


GMUREK Monika DR NR 30/2012

Kontrowersje w sprawie upolitycznienia Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
i prokuratury w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach2005-2007.
Warszawa, 2012.
319 s.
/Pro. prof. dr hab. Mirosław Karwat/
link Repozytorium UW


GOCALSKI Włodzimierz DR NR 12/1999

Transformacja ustrojowa w koncepcjach programowych polskich partii politycznych
w latach 1989-1993.
Warszawa, 1998.
224 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


GODLEWSKA Justyna DR NR 6/2008

Polityka ¡migracyjna państw Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym.
Warszawa, 2008.
244 s.
/Prom. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz/


GODLEWSKI Tomasz DR NR 4/2007

Pojęcie lewicy i prawicy w świadomości społeczeństwa polskiego.
Warszawa, 2007.
278 s.
/Prom. prof. dr hab. J. Błuszkowski/


GOGOLEWSKA-TOŚKA Małgorzata DR NR 4/2008

Szkolnictwo na obszarze Puszczy Zielonej w opinii publicznej okresu transformacji w Polsce.
Warszawa, 2007.
324 s.
/Prom. prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski/


GOGOWSKI Grzegorz DR NR 11/2018

Polityka odstraszania nuklearnego Wielkiej Brytanii w świetle realizmu neoklasycznego.
Warszawa, 2017.
289 s.
/Prom. prof. dr hab. Justyna Zając/
link Repozytorium UW


GOLA Barbara DR NR 7/1976

Stosunek partii komunistycznej do administracji w warunkach dyktatury proletariatu
/wybrane zagadnienia z doktryny politycznej/.
Warszawa, 1976.
271 s.
/Prom. prof. dr hab. Franciszek Ryszka/


GOLINOWSKI Janusz DR NR 9/1994

Biurokratyczne deformacje zachowań politycznych.
Warszawa, 1993.
243, 4, 18s.
Autoreferat.
/Prom. doc. dr hab. Mirosław Karwat/


GOŁOTA Janusz DR NR 6/1985

Jędrzej Moraczewski (1870-1944): Biografia polityczna.
Cz. 1 i 2.
Warszawa, 1985.
602, [2] s.
/Prom. prof. dr hab. Alina Słomkowska/
PRACA NIEDOSTĘPNA


GOŁOTA Łukasz DR NR 7/2013

Utylitaryzm jako źródło zasad współczesnej polityki handlowej USA i UE:
analiza stanowisk negocjacyjnych na forum WTO.
Warszawa, 2012.
294 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/
link Repozytorium UW


GONTARCZYK Piotr DR NR 10/2003

Polska Partia Robotnicza 1942-1945: droga do władzy.
Warszawa, 2002.
404 s.
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Przybysz/


GONTARSKI Waldemar DR NR 33/2005

Dziennikarz jako pracownik: analiza systemowa sporów sądowych.
Warszawa, 2004.
389 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogdan Michalski/


GORTAT Radzisława DR NR 2/1976

Koncepcje rewolucji Jerzego Plechanowa.
Warszawa, 1976.
406 s.
/Prom. doc. dr hab. H. Zand/


GÓRALCZYK Bohdan DR NR 16/1983

Stosunki CHRL - Japonia w latach 1969-1979.
Warszawa, 1983.
290 s.
/Prom. prof. dr hab. Remigiusz Bierzanek/


GÓROWSKA Beata DR NR 8/1982

Rola i miejsce społeczno-politycznych stowarzyszeń wyznaniowych w PRL.
Warszawa, 1982.
323 s.
/Prom. doc. dr hab. Stanisław Gebethner/


GÓRSKI Krzysztof DR NR 1/1974

Pojęcie „pochodzenie inteligenckie" a społeczne zróżnicowanie pracowników umysłowych w Polsce.
Warszawa, 1974.
276 s.
/Prom. doc. dr hab. Jan Danecki/


GRABOWSKA-LIPIŃSKA Iwona DR NR 17/1980

Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec Laosu w latach 1954-1975.
Warszawa, 1980.
226 s.
/Prom. doc. dr hab. Stanisław Pawlak/


GRABOWSKI Wojciech DR NR 1/2012

Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie na przelomie XX i XXI wieku.
Płaszczyzna polityczna, społecznna i zbrojna.
Warszawa, 2011.
433 s. 
/Prom. prof. dr hab. Maciej J. Malinowski/ 


GRANISZEWSKI Leszek DR NR 21/2002

Rola partnerów społecznych w systemie politycznym Polski. 
Warszawa, 2002.
283 s./Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


GRELA Leon DR NR 18/1977

Człowiek stary w wielkim mieście: wybrane instytucje pomocy społecznej w środowisku ludzi starych Warszawy.
Warszawa, 1977.
392 s.
/Prom. prof. dr hab. J. Malanowski/


GRODZICKA, Elżbieta SĘKOWSKA
zob.
SĘKOWSKA-GRODZICKA Elżbieta


GRODZICKI Ryszard DR NR 9/1982

Programy wyborcze Frontu Jedności Narodu: historia i praktyka.
Warszawa, 1982.
266 s.
/Prom. doc. dr hab. Stanisław Gebethner/ 


GROTKOWSKI Michał DR NR 12/2014

Zmiany podmiotowe jako element modernizacji administracji publicznej we współczesnej Polsce
Warszawa, 2013.
394 s. : il.
/Prom. prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski/
link Repozytorium UW


GRZEBYK Patrycja DR NR 3/2010

Odpowiedzialność kama osób fizycznych za zbrodnię agresji.
Warszawa, 2009.
404 s.
/Prom. prof. dr hab. Roman Kuźniar/


GRZELAK Edward DR NR 1/1973

Wolność sumienia-problemy polityczno-prawne.
Warszawa, 1973.
342, XIII s.
/Prom. prof. dr hab. Z. Rybickiego/


GRZELEWSKI Marek DR NR 12/1983

Tygodniki społeczno-kulturalne jako środki propagandowe
w okresach destabilizacji politycznej w Polsce Ludowej, 1944 - 1970.
Warszawa, 1983.
243 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kądzielski/


GRZYMSKI Jan DR NR 31/2012

Wschód i Zachód. Zagadnienie tożsamości w polskim dyskursie "powrotu do Europy" (1989-2004).
Warszawa, 2012.
225 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Filipowicz/
link Repozytorium UW


GULCZYŃSKA Hanna DR NR 12/1984

Zakładowa działalność socjalna jako instrument polityki społecznej.
Warszawa, 1984.
389 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Czajka/
PRACA NIEDOSTĘPNA


GULCZYŃSKI Mariusz DR NR 1/1970

Kompleks militarno-przemysłowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Warszawa, 1970.
231 s.
/Prom. prof. dr hab. Sylwester Zawadzki/ 


GUZIK PAULINA DR NR 10/2015

Wizerunek polityki zagranicznej administracji Baracka Obamy wobec Arabskiej Wiosny w magazynie TIME w latach 2011-2013.
Warszawa, 2015.
215 s.
/Prom. prof. dr hab. Ewa Stasiak-jazukiewicz/
link Repozytorium UW


GUZOWSKA Anna DR NR 6/2010

Stereotypy płci w partycypacji politycznej - między żywiołowością a manipulacją.
Warszawa, 2009.
415 s.
/Prom. prof. dr. hab. Mirosław Karwat/


GUZOWSKI Andrzej DR NR 12/2018

Rywalizacja irańsko-saudyjska i jej wpływ na bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu w latach 2003 - 2016.
Warszawa, 2017.
280 s.
/Prom. prof. dr hab. Justyna Zając/
link Repozytorium UW


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Obrony Prac Doktorskich
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions