Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

JABŁONOWSKI Marek DR NR 19/1980

Polityka gospodarcza Polski wobec zagrożenia wojną, 1939.
Warszawa, 1980.
484 s.
/Prom. prof. dr Jerzy Tomaszewski/ 


JABŁOŃSKI Wojciech DR NR 31/2004

Rola mediów w praktyce politycznego public relations.
Warszawa, 2004.
165 s.
Aneksy.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


JAGUSIAK Bogusław DR NR 14/2003

OPZZ i NSZZ „Solidarność” w systemie politycznym Polski w latach 1989-2001.
Warszawa, 2003.
263 s., 67 s.
Suplement.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


JAJECZNIK Konrad DR NR 26/2014

Myśl polityczna polskich ugrupowań nacjonalistycznych po 1989 roku
Warszawa, 2014.
/Prom. prof. dr hab. Wojciech Jakubowski/
link Repozytorium UW


JAKUBOWICZ Karol DR NR 6/1989

Radio i telewizja w procesie ewolucji społeczeństw krajów zachodnich.
Warszawa, 1989.
413 s.
/Prom. doc. dr hab. Jerzy Olędzki/


JAKUBOWSKI Wojciech Jerzy DR NR 1/1996

Zachowania i postawy polityczne chłopów polskich w latach 1944-1948.
Warszawa, 1996.
443 s.
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Przybysz/


JANKOWSKA Izabela DR NR 21/2012

Myśl i ekspresja polityczna konserwatyzmu irlandzkiego 1921-2009.
Warszawa, 2011.
241 s.
/Prom. prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski/


JANKOWSKA, Julita DZIAŁAK-
zob.
DZIAŁAK-JANKOWSKA Julita


JARCZEWSKA-ROMANIUK Aleksandra DR NR 22/2002

Przedsiębiorstwa międzynarodowe jako uczestnicy stosunków międzynarodowych.
Warszawa, 2002.
280 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


JARENTOWSKI Marek DR NR 19/2004

Funkcje wyborów parlamentarnych w świetle doświadczeń europejskich w dwudziestym wieku.
Warszawa, 2004.
236 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Gebethner/


JAROS, Dorota LEWANDOWSKA
zob.
LEWANDOWSKA-JAROS Dorota


JAROSIŃSKA Marta DR NR 2/2002

Partie polityczne w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec.
Warszawa, 2001.
360 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


JAROSIŃSKI Marek DR NR 2/2006

Public relations w służbach mundurowych: studium przypadku: rzecznik prasowy w Straży Granicznej.
Warszawa, 2005.
278, [32] s.
CD-ROM.
/Prom. dr hab. Michał Gajlewicz/


JAROSZ Marta DR NR 15/2010

Językowy obraz świata więziennego a rzeczywistość więzienna w tekstach współczesnych mediów.
Warszawa, 2009.
281 s.
CD-ROM (aneks B).
/Prom. prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński/


JAROSZEWSKA Emilia DR NR 10/2002

Małżeństwa polsko-niemieckie na tle innych małżeństw binacjonalnych w RFN.
Warszawa, 2002.
305.
/Prom. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz/


JASKIERNIA Alicja DR NR 1/2002

Rada Europy a kierowanie standardów międzynarodowych w dziedzinie mediów masowych.
Warszawa, 2000.
272 s.
/Prom. prof. dr hab. Janusz Adamowski/


JAS-KOZIARKIEWCZ Marta DR NR 33/2007

Dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce jako praca środowiskowa.
Warszawa, 2007.
330 s.
/Prom. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz/


JAWAD Nadhim DR NR 13/1985

European security: politic and military aspects.
Warszawa, 1984.
229 s.
/Prom. brak/


JAWOROWICZ PIOTR DR NR 19/2015

Rola internetowych przekazów wideo w komunikowaniu politycznym polskich partii parlamentarnych.
Analiza treści wideo publikowanych w serwisie YouTube w latach 2011-2014.
Warszawa 2015.
274 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


JAWOROWSKA Mirosława DR NR 1/1998

Dynamika świadomości młodzieży szkolnej województwa łomżyńskiego w latach 1989-1995.
Warszawa, 1997.
232 s.
/Prom. prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski/


JAWORSKA Agnieszka, STAREWICZ
zob.
STAREWICZ-JAWORSKA Agnieszka


JAWORSKA, Barbara SZATUR
zob.
SZATUR-JAWORSKA Barbara


JAWORSKI Tomasz DR NR 11/1977

Stereotypy i propaganda.
Warszawa, 1977.
161 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kądzielski/


JAŹWIŃSKI Krzysztof DR NR 8/1991

Brytyjska polityka nuklearna w latach 1945-1980.
T. 1-2.
Warszawa, 1991.
624 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogusław Mrozek/


JESIEŃ Leszek DR NR 14/1995

Brytyjska Partia Konserwatywna wobec problemu integracji europejskiej: Europa w lustrze eurosceptycyzmu.
Warszawa, 1995.
225 s.
/Prom. prof. Jan Baszkiewicz/ 


JĘDRZEJOWSKA Karina Joanna DR NR 14/2011

Upadłość państwa w stosunkachh międzynarodowych.
Warszawa, 2011.
296 s.
/Prom. prof. dr hab. M. E. Haliżak/


JONIEC Tadeusz DR NR 5/1994

Ewolucja funkcji polskich konsulów.
Warszawa, 1993.
290, 21 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Leonard Łukaszuk/


JUPOWICZ-GINALSKA Anna DR NR 24/2009

Problemy manipulacji w marketingu medialnym.
Warszawa, 2009.
340 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Obrony Prac Doktorskich
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions