Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

MA Hassan Ali Hassan DR NR 14/1984

October War and it's international dimenctions
= Wojna Październikowa 1973 roku na Bliskim Wschodzie i
jej znaczenie międzynarodowe.
Warsaw, 1984.
214 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


MACIEJEWSKA Katarzyna DR NR 31/20005

Rola prasy lokalnej w kształtowaniu kampanii wyborczej w regionie warmińsko-mazurskim
po roku 1989.
Warszawa, 2005.
433 s.
/Prom. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski/


MACIEJEWSKI Szymon DR NR 5/2018

Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Republiki Federalnej Niemiec w okresie zimnej wojny w świetle paradygmatu realistycznego.
Warszawa, 2016.
358 s.
/Prom. dr hab. Anna Wojciuk/
link Repozytorium UW


MAĆKOWIAK, Mariola IWANOWSKA
zob.
IWANOWSKA-MAĆKOWIAK Mariola


MADEJ Jerzy DR NR 17/1996

Bezrobocie w skali lokalnej; studium aktywnej polityki pracy w województwie radomskim.
Warszawa, 1995.
331 s.
/Prom. prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny/


MADEJ Marek DR NR 5/2006

Zagrożenia niesymetryczne dla bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego.
Warszawa, 2005.
428 s.
/Prom. prof. dr hab. Roman Kuźniar/


MADRAS TOMASZ DR NR 12/2015

Konserwatyzm romantyczny Benjamina Disraelego.
Warszawa, 2014.
296 s.
/Prom. prof. dr hab. Krzysztof Pieliński/
link Repozytorium UW


MAGIERSKA ANNA DR NR 5/1975

Ziemie Zachodnie i północne w 1945 r. Polityka integracyjna państwa polskiego.
Warszawa 1975.
327 s.
/Prom. prof. dr hab. J. Tomaszewski/


MAGNUSZEWSKA-OTULAK Grażyna DR NR 9/1991

Raport Beveridge'a. Uwarunkowania planu zabezpieczenia społecznego
w Wielkiej Brytanii i jego realizacja.
Warszawa, 1990.
352 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Danecki/


MAJ Czesław DR NR 10/1984

Świadomość polityczna a stosunki międzynarodowe.
Lublin, 1983.
371 s.
/Prom. prof, dr hab. Ziemowit Jacek Pietraś/


MAJ Monika DR NR 11/2012

Komunikacja niewerbalna w kampaniach wyborczych
(studium debat prezydenckich w Polsce w 2010 roku).
Warszawa, 2012.
297 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


MAJEWSKA-BARTKOWIAK Elżbieta DR NR 7/1990

Polityka zagraniczna Hiszpanii wobec Ameryki Łacińskiej w latach 1939-1986.
Warszawa, 1989.
432, 14 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Remigiusz Bierzanek/


MAJEWSKI Grzegorz DR NR 10/1994

Uwarunkowania i kierunki rozwoju integracji ekonomicznej EWG w latach 1957-1992.
Warszawa, 1993.
319 s.
/Prom. prof. dr hab. Leszek Kasprzyk/


MAKUCH Anna DR NR 4/2015

Problemy państwa i władzy w myśli społeczno-politycznej krakowskich konserwatystów w latach 1866-1895.
Warszawa, 2013.
227 s.
/Prom. prof. dr hab. Teodor Filipiak/
link Repozytorium UW


MALANTOWICZ Artur DR NR19/2016

Uwarunkowania procesu demokratyzacji Jordańskiego Kerólestwa Haszymidzkiego w latach 1989-2013.
Warszawa, 2015.
343 s.
Promotor: Aleksandra Zięba


MALISZEWSKI Juliusz Michał DR NR 20/2010

Deutsche Welle w systemie medialnym Republiki federalnej Niemiec.
Warszawa, 2010.
233 s.
/Prof. prof. dr hab. Janusz W. Adamowski/


MARASZEK, Katarzyna RYCHLICKA
zob.
RYCHLICKA-MARASZEK Katarzyna 


MARCHEL Joanna DR NR 4/1987

Wartości i wzorce polskiej kultury politycznej w programach i podręcznikach historii
dla szkół średnich z lat 1945-1980.
Warszawa, 1987.
272 s.
/Prom. doc. dr hab. Edward Olszewski/


MARCINKOWSKA Paula DR NR12/2010

Europejska Polityka Sąsiedztwa jako instrument budowy strefy pokoju, stabilności i demokracji.
Warszawa, 2009.
268 s.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Michałowska/


MARCZAK Robert DR NR 19/2012

Świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane cudzoziemcom
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ewolucja, tendencje i przyszłość.
Warszawa, 2012.
228 s.
/Prom. prof. UW dr hab. Gertruda Uścińska/


MARCZEWSKA Beata DR NR 20/2004

Społeczno-polityczne uwarunkowania i cele zmian ustroju terenowej administracji publicznej w Polsce.
Warszawa, 2003.
476 s.
/Prom prof. dr hab. Andrzej Piekara/


MARCZUK Karina Paulina DR NR 21/2007

Gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego.
Warszawa, 2007.
431 s.
/Prom. prof. dr hab. Dariusz Popławski/


MARINOV Totju Petrov DR NR 3/1976

Vnesnaja politika Tajlinskogo Gosudarstva na fone mezdunarodnych otnsenij Kitaja v period opiumnych vojn.
Varsava, 1976.
825 s.
/Prom. prof. dr Bogusław Mrozek/


MARKOWSKI Radosław DR NR 13/1990

Używanie i nadużywanie alkoholu: korelaty problemu społecznego.
Warszawa, 1989.
328, 68, 16 s.
Aneksy.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Jan Danecki/


MARTINEZ REYES Victor DR NR 1/2001

Procedury negocjacyjne rozszerzenia Wspólnot Europejskich.
Warszawa, 2001.
347 s.
/Prom. dr hab. Ryszard Zięba/


MARYL Krzysztof DR NR 5/2011

Koordynacja polityczna w procesie budowy rynku wewnętrznego energii WE.
Warszawa, 2010.
428 s.
/Pro. prof. dr hab. K. A. Wojtaszczyk/


MATERNIAK Stanisław DR NR 3/1972

Mechanizm działania małych POP na tle rozwoju miejskiej organizacji partyjnej we Wrocławiu.
Warszawa, 1972.
320 s.
/Prom. doc. dr. M. Surmaczyński/
PRACA NIEDOSTĘPNA


MATERSKA-SOSNOWSKA Anna DR NR 11/2004

SdRP w polskim systemie politycznym. Dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej.
Warszawa, 2004.
283 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Gebethner/


MATLĘGA Michał DR NR 17/1986

Starość samotnych rolników, studium polityki społecznej.
Warszawa, 1986.
244, [11] s.
Aneksy.
/Prom. doc. dr hab. Andrzej Piekara/


MATUSZCZAK-LEŚ Ewa DR NR 5/1982

Rodziny niepełne jako kategoria polityki społecznej w PRL.
Warszawa, 1982.
314 s.
/Prom. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz/
PRACA NIEDOSTĘPNA


MAZUR Krzysztof Marek DR NR 8/1988

Ruch mariawicki w Polsce w latach 1893-1980. Geneza, rozwój, stan obecny:
studium społeczno-wyznaniowe.
Cz. 1-3.
Warszawa, 1988.
558, 193 s.
Aneksy.
/Prom. doc. dr hab. Janusza Osuchowskiego/


MAZUR Michał  DR NR 15/2016

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warszawa, 2015.
337 s.: il.
/Prom. dr hab. Ryszarda Szarfenberga prof. UW/
link repozytorium UW


MAZUR-BARAŃSKA Agnieszka DR NR 9/2002

Integracja europejska a współpraca państw nordyckich.
Warszawa, 2002.
294 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/


MAZUREK Włodzimierz DR NR 2/1989

Skargi i wnioski jako forma kontroli społecznej i źródło informacji w systemie społecznym spółdzielczości inwalidów.
Warszawa, 1988.
483 s.
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Piekara/


MAZURKIEWICZ Piotr DR NR 11/2002

Nowe międzynarodowe koncepcje rozwoju w ujęciu ONZ i instytucji gospodarki światowej.
Warszawa, 2002.
243 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


MEJER, Iwona GRUNT
zob.
GRUNT-MEJER Iwona


MELANOWICZ Grażyna DR NR 9/1980

Polityka Japonii wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej.
Warszawa, 1980.
212 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogusław Mrozek/


MELCHIOR Ludmiła DR NR 7/1984

Sinocentryzm w kulturze i polityce Chin.
Warszawa, 1984.
599 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


MERING Tomasz DR NR 13/2009

Polityka strukturalna Unii Europejskiej a polityka społeczna
w Wielkiej Brytanii - wzajemne oddziaływania.
Warszawa, 2008.
373 s.
/Prom. prof. dr hab. Włodzimierz Anioł/


MĘCINA Jacek DR NR 7/1999

Przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów w latach 1990-1997
na przykładzie rynku pracy województwa płockiego.
Warszawa, 1998.
308, [14] s.
Załączniki.
/Prom. prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny/


MĘDZELOWSKI Tadeusz DR NR 6/2012

Mniejszości religijne w Polsce po 1989 r. w ujęciu filozofii polityki.
Warszawa, 2011.
315 s.
/Prom. prof. dr hab. Maria Szyszkowska/  


MICHALAK-SŁOMIANY Katarzyna DR NR 4/2013

Federacja Rosyjska w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec.
Warszawa, 2012.
316 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/
link repozytorium UW


MICHALEWICZ Kazimierz St. DR NR 14/1994

Socjopolityczne funkcje odbioru filmów w świetle publikacji polskich lat 1896-1914.
Warszawa, 1994.
294 s.
/Prom. doc. dr hab. Maciej Mrozowski/


MICHALIK Dariusz DR NR 42/2010

Modelowanie międzynarodowego układu sił z wykorzystaniem syntetycznych miar potęgi.
Warszawa, 2010.
287 s.
/Prom. prof. dr hab. Mirosław Sułek/


MICHALSKI Witold DR NR 10/1976

Reklama prasowa w Polsce.
Warszawa, 1976.
424 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kądzielski/ 


MICHAŁKÓW Ireneusz DR NR 5/1990

Polska polityka morska w latach 1945-1949.
Szczecin, 1990.
472, 22 s.
Autoreferat.
/Prom. doc. dr hab. Kazimierz Wasiak/


MIDER Daniel DR NR 5/2008

Formy partycypacji politycznej w Internecie (studium politologiczne).
Warszawa, 2008.
462 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Błuszkowski/


MIECZNIKOWSKA Justyna DR NR 4/2005

Chadecja niemiecka wobec integracji europejskiej.
Warszawa, 2004.
356 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


MIELCZAREK Andrzej DR NR 6/2000

Polska pomoc społeczna: doświadczenia historyczne i wyzwania współczesności.
Warszawa, 2000.
372 s.
/Prom. prof. dr hab. M. Krajewski/


MIELCZAREK Jolanta, DZIERŻYŃSKA
zob.
DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK Jolanta


MIEŃKOWSKA-NORKIENE Renata DR NR 21/2009

Koordynacja polityk wspólnotowych na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Warszawa, 2009.
469 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


MIERNIK Sylwester DR NR 2/1984

Funkcjonowanie bodźców ideowo-moralnych w przedsiębiorstwie przemysłowym:
na przykładzie Zakładów Metalowych „Predom-Mesko" w latach 1965-1976.
Warszawa, 1983.
260, [39] s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Czajka/


MIETLIŃSKA Anna STRMISKA
zob.
STRMISKA-MIETLIŃSKA Anna


MIGAŁA Józef DR NR 6/1981

Dzieje polskich programów radiowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1920-1979.
Warszawa, 1981.
348 s.
/Prom. prof. dr hab. Zygmunt Hemmerling/


MIKŁASZEWICZ Irena DR NR 2/1998

Polityka wyznaniowa państwa radzieckiego wobec Kościoła katolickiego na Litwie w latach 1944-1965.
Warszawa, 1997.
263, 3 s.
/Prom. prof. dr hab. Janusz Osuchowski/


MIKOŁAJEWSKI Krzysztof DR NR 12/2008

Pragmatyczne i moralne granice sterowania politycznego ujęcie systemowo-cybernetyczne.
Warszawa, 2008.
317 s.
/Prom dr hab. Mirosław Karwat/


MIKSTAL Andrzej DR NR 13/1986

Polityka V Republiki Francuskiej wobec kryzysu bliskowschodniego w latach 1967-1981.
Warszawa, 1986.
240 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


MILANOWSKI Włodzimierz DR NR 19/1982

Podmiotowość polityczna młodzieży.
Warszawa, 1982.
365 s.
/Prom. prof, dr hab. Artur Bodnar/


MILCZARCZYK-WOŹNIAK Agnieszka DR NR 23/2005

Współzależność globalizacji i integracji regionalnej - miejsce i rola Unii Europejskiej.
Warszawa, 2005.
258 s.
/Prom. prof. dr hab. Antoni Bogusław Mrozek/


MILCZAREK Anna DR NR 18/1983

Stanowisko Francji wobec zagadnień rozbrojenia po II wojnie światowej.
Warszawa, 1983.
321 s.
/Prom. prof. dr hab. Remigiusz Bierzanek/


MILCZAREK Dariusz DR NR 3/1997

Transfer uzbrojenia i jego rola w polityce zagranicznej USA w latach 1945- 1980.
Warszawa, 1997.
275; 12 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogusław Mrozek/ 


MILEWSKA Marta DR NR 9/2016

Prasa samorządowa województwa mazowieckiego-geneza, stan obecny i perspektywy rozwoju.
Warszawa, 2015.
/Prom. Prof. dr hab. Janusz Adamowski/


MILKE Tadeusz DR NR 16/2011

Rola Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" w promocji Polski
oraz wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży.
Warszawa, 2011.
198, [20], 15, [9] s.
/Prom. prof. dr hab. B. Gołębiowski/


MIŁOWSZEWSKA-KIEŁBIEWSKA Anna DR NR 14/2016

Obraz kobiety XX i XXI wieku w wybranych polskich czasopismach i poradnikach dobrego wychowania.
Warszawa, 2015.
344 s.
/Prom. Prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik/


MINKIEWICZ Margot, STAŃCZYK
zob.
STAŃCZYK-MINKIEWICZ Margot


MINKNER Kamil DR NR 1/2009

Kino jako medium polityczne.
Warszawa, 2008.
440 s.
/Prom. prof. dr hab. Mirosław Karwat/


MIOTK Anna DR NR 44/2010

Metody pomiaru i oceny rezultatów działań public relations stosowane w Polsce.
Warszawa, 2010
272 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


MIRONOWICZ Eugeniusz DR NR 12/1990

Białoruska mniejszość narodowa w Polsce Ludowej 1944-1949.
Warszawa, 1990.
326, 15 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski/


MIRSKA Andżelika DR NR 15/2006

Ustrój i rola Berlina w systemie politycznym RFN po 1989 roku.
Warszawa, 2006.
271 s.
CD-ROM.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Sulowski/


MISIECKA Eliza DR NR 22/2010

Znaczenie public relations dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Warszawa, 2010.
280 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


MISSALA, Agnieszka BIEŃCZYK
zob.
BIEŃCZYK-MISSALA Agnieszka


MISTYGACZ Michał DR NR 9/2011

Wpływ rządu na postepowanie ustawodawcze w Polsce w latach 1997-2007.
Warszawa, 2011.
395 s.
/Prom. prof. dr hab. T. Mołdawa/


MIZERSKA Małgorzata DR NR 18/2007

Wpływ członkostwa Polski i Szwecji w Unii Europejskiej na charakter i rozwój ich wzajemnych stosunków.
Warszawa, 2007.
287 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/


MODRZEJEWSKA Ewa DR NR 3/2014

Spór polityczny jako strategia retoryczna. Na podstawie materiału prasowego w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005–2007 oraz Platformy Obywatelskiej 2007–2009
Warszawa, 2013.
357 s.: il.
/Prom. prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik/
link Repozytorium UW


MODRZYŃSKA Joanna DR NR 34/2010

Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
Warszawa, 2010.
456 s.
/Prom. Prof. dr hab. Janusz Symonides/


MOHAMED Almabrok Mohamed DR NR 6/1999

Stosunki Libii z byłymi metropoliami kolonialnymi po II wojnie światowej.
Warszawa, 1998.
259 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


MOHAMED S. Abdullah DR NR 1/1999

Unia Maghrebu Arabskiego.
Warszawa, 1998.
311 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


MOHR Gerhard F. DR NR 7/1997

Die rolle Österreichs als mitglied der Europäischen Union im Verhältnis zu den reformstaaten Zentraleuropas.
Wien, 1997.
221, 3, 15, 9 s.
Autoreferat = Vortrag.
/Prom. prof. dr hab. Leszek Kasprzyk/


MOŁDAWA, Katarzyna DOMAŃSKA
zob.
DOMAŃSKA-MOŁDAWA Katarzyna


MONFARED, Ali Sahragard SEYED
zob.
SEYED Ali Sahragard Monfared


MONKIEWICZ, Anita OBERDA
zob.
OBERDA-MONKIEWICZ Anita


MOSS Bożena DR NR 9/1989

Kultura polityczna klasy robotniczej Białegostoku.
Białystok, 1988.
299, 21 s.
Autoreferat.
/Prom. doc. dr hab. Andrzej Sadowski/


MOSUR Grzegorz DR NR 15/1986

Polityka graniczna CHRL w latach 1949-1979: studium z zakresu metod ekspansji terytorialnej.
Warszawa, 1986.
319, [20] s.
/Prom. doc. dr hab. Stanisław Pawlak/


MOŻDŻEŃSKA-TARAS Danuta DR NR 3/1985

Socjalizacja w środowisku pracy.
Warszawa, 1985.
350 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Czajka/


MROCZKA Kamil DR NR 21/2014

Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa
Warszawa, 2014.
428 s. : il. 
/Prom. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek/
link Repozytorium UW


MROZEK Jarosław DR NR 4/1991

Czynniki zmian polityki bezpieczeństwa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w 1949-1983:
krytyczna próba zastosowania analizy czynnikowej.
T. 1-3.
Warszawa, 1991.
849 s.
/Prom. prof. dr hab. Franciszek Ryszka/


MROZOWSKI Maciej DR NR 17/1979

Telewizja jako środek oddziaływania ideologicznego.
Warszawa, 1979.
258 s.
/Prom. prof. dr Józef Kądzielski/ 


MURAWSKI Marcin DR NR 1/2006

Przedsięwzięcia medialne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji filmowej i telewizyjnej.
Warszawa, 2005.
205 s.
/Prom. dr hab. Tadeusz Kowalski/
________________________________________


MUSIAŁ Stanisław DR NR 6/1983

Francuska nauka o stosunkach międzynarodowych: próba rekonstrukcji.
Warszawa, 1983.
279 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


MYDLAK Maria DR NR 5/1979

Uczestnictwo w kulturze i aktywność społeczna młodych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Olsztyn, 1979.
305, [55] s.
Aneksy.
/Prom. doc. dr hab. Bronisław Gołębiowski/


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Obrony Prac Doktorskich
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions