Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

 

PACHOCIŃSKA Elżbieta DR NR 7/1991

 

 

Wpływy polityczno-ustrojowe Wielkiej Brytanii i Francji na kraje Czarnej Afryki:
na przykładzie Ghany, Kenii, Nigerii oraz Beninu, Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej.
Warszawa, 1991.
330, 18 s.
/Prom. prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński/


PACUK Józef DR NR 20/1980

Polityka państwa polskiego wobec ludności białoruskiej w latach 1919-1926: problemy podstawowe.
Warszawa, 1980.
676 s.
/Prom. prof. dr Jerzy Tomaszewski/


PAJDAŁA Henryk DR NR 13/1999

Komisje w parlamencie współczesnym.
Warszawa, 1999.
337 s.
/Prom. prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa/


PAKENTREGER Aleksander DR NR 9/1981

Żydzi w Kaliszu w latach 1918-1939: problemy polityczne i społeczne.
Warszawa, 1981.
502 s.
/Prom. prof. dr hab. J. Tomaszewski/ 


PAŁYS Justyna DR NR 22/2014

Sztuka uliczna jako medium komunikacji społecznej w Europie. Analiza materiałów źródłowych
z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski z lat 1970-2012
Warszawa, 2014.
277 s.: il.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/
link Repozytorium UW


PANECKI Marcin DR NR 1/2010

Kazimierz Pużak (1883-1950). Biografia polityczna.
Warszawa, 2009.
380 s.
/Prom. Prof. dr hab. Kazimierz Przybysz/


PAŃKÓW Irena DR NR 8/1985

Utopia: społeczeństwo idealne a problem realizacji.
Warszawa, 1985.
295 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Baszkiewicz/


PAŃKÓW Julian DR NR5/1987

Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych.
Warszawa, 1986.
324 s.
/Prom. prof. dr hab. Artur Bodnar/


PAPIEROWSKI Andrzej DR NR 11/1979

Ruch spółdzielczy w życiu gospodarczym i społecznym Płocka, 1869-1939.
Warszawa, 1979.
340 s.
/Prom. doc. dr hab. T. Kowalski/


PARADOWSKA, Bożena BALCERZAK
zob.
BALCERZAK-PARADOWSKA Bożena 


PARUZEL Robert DR NR 15/2001

Problem mniejszości niemieckiej w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1945-1999.
Warszawa, 2001.
355 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/


PAWLAK Andrzej DR NR 3/1983

Teoria naukowego kierowania społeczeństwem Wiktora Gregoriewicza Afanasjewa
- próba krytycznej analizy.
Warszawa, 1983.
468 s.
/Prom. prof. dr hab. Artur Bodnar/


PAWLAK, Maria WŁODKOWSKA
zob.
WŁODKOWSKA-PAWLAK Maria


PAWLIKOWSKA Iwona DR NR 40/2004

Rozwój koncepcji bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku.
Warszawa, 2004.
420 s.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Zięba/


PAWŁUSZKO Tomasz DR NR 7/2014

Ewolucja kategorii systemu międzynarodowego w nauce o stosunkach międzynarodowych
Warszawa, 2014.
254 s. : il.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Zięba/
link Repozytorium UW


PĄCZKOWSKI Janusz DR NR 14/1990

Podział zadań i kompetencji w organach administracji terenowej PRL.
Warszawa, 1990.
267; 10s.
/Prom. prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński/


PEIRS, Maja WOLNY
zob.
WOLNY-PEIRS Maja


PEPELA KIMUNGUYI Patrick DR NR 6/2003

The European Union development coo-operation and aid policy towards African,
Caribbean and Pacific development countries.
Warsaw, 2003.
367 s.
/Prom. prof. dr hab. Marian E. Haliżak/


PERCZYŃSKI Piotr DR NR 11/1996

The doctrine of English political pluralism first of the twentieth
Warszawa, 1996.
141 s.
/Prom. prof. dr hab. Franciszek Ryszka/


PEREGOŃCZYK, Monika STRUCK
zob.
STRUCK-PEREGOŃCZYK Monika


PEREIRA Ricardo A. DR NR 2/1991

Política de Venezuela hacia la Cuenca del Caribe en el period: 1958-1988.
Warszawa, 1991.
325 s.
/Prom. prof. dr hab. Wiesław Dobrzycki/


PETELCZYC Janina Zofia DR NR 2/2015

Pracownicze programy emerytalne w wybranych krajach UE.
Analiza porównawcza
Warszawa, 2014.
240 s.
/Prom. prof. dr hab. Gertruda Uscińska/
link Repozytorium UW


PIASECKI Władysław DR NR 8/1994

Rola religii we współczesnej amerykańskiej myśli konserwatywnej.
Warszawa, 1994.
245, [16], 16 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Jan Baszkiewicz/


PIĄTKOWSKI ANDRZEJ DR NR 1/2015

Służby specjalne w demokratycznym systemie politycznym.
Warszawa, 2014.
259 s.
/Prom. prof. dr hab. Jarosław Szymanek/
link Repozytorium UW


PIĄTKOWSKI Bohdan DR NR 23/1980

Polska prasa satyryczno-humorystyczna w II Rzeczypospolitej:
1918-1939.
Warszawa, 1980.
225 s.
/Prom. doc. dr Andrzej Ślisz/


PIĄTKOWSKI Cezary DR NR 28/2006

Rola partnerów socjalnych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej.
Warszawa, 2006.
261 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


PIECHOCKA–BLASZKE Elżbieta DR NR 8/1984

Świadomość obywatelska młodzieży uczącej się w świetle wiedzy o państwie i społeczeństwie;
analiza porównawcza na podstawie badań młodzieży dwóch środowisk wielkomiejskich.
Warszawa, 1983.
202, 150 s.
Aneksy.
/Prom. doc. dr hab. Stanisław Gebethner/


PIEKARSKA Henryka DR NR 9/2001

Redystrybucyjna rola podatku od dochodów osobistych.
Warszawa, 2001.
295 s.
/Prom. dr hab. Antoni Rajkiewicz/


PIELIŃSKI Bartosz DR NR 19/2008

Wschodnio-azjatyckie „państwo dobrobytu": polityka społeczna w południowo-wschodniej Azji
jako synteza tradycji i nowoczesności.
Warszawa, 2008.
219 s.
/Prom. prof. dr hab. Mirosław Księżopolski/


PIELIŃSKI Krzysztof DR NR 10/1978

Technokratyzm amerykański: ewolucja koncepcji i jej funkcji społecznej.
Warszawa, 1978.
472 s.
/Prom. doc. dr hab. Teodor Filipiak/


PIEŃCZYKOWSKA Agnieszka DR NR 3/2016

Funkcje "media spinningu" w procesie komunikacji politycznej w Polsce.
Warszawa, 2015
191 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


PIEŃKOWSKI Juliusz Adam DR NR4/1994

Kościół rzymskokatolicki w Królestwie Polskim wobec rewolucji 1905-1907.
Łódź, Warszawa, 1993.
389, 10 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Józef Czerwiński/


PIESIK, Izabela BOGDANOWICZ
zob.
BOGDANOWICZ-PIESIK Izabela


PIETRASIEŃSKI Tomasz DR NR 7/2012

teorie rynku politycznego we współczesnych systemach demokratycznych.
Warszawa, 2011.
384 s.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Ulicka/


PIETRAŚ Marek DR NR 2/1987

Polityka RFN w sprawie rozwoju krajów rozwijających się w okresie rządów koalicyjnych SPD/FDP.
Warszawa, 1987.
351 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


PIETREWICZ Oskar DR NR 10/2018

Rola Chin i USA w kształtowaniu bezpieczeństwa regionalnego w Azji Północno-Wschodniej na początku XXI w. Przypadek Półwyspu Koreańskiego.
Warszawa, 2017.
496 s.
/Prom.prof. dr hab. Jan Rowiński, prom. pom. dr Kamila Pronińska/
link Repozytorium UW


PIETRZAK Edyta DR NR 27/2006

Społeczno-polityczny wymiar feminizmu w państwach Unii Europejskiej.
Warszawa, 2006.
259 s.
/Prom. prof. dr hab. Franciszek Gołembski/


PIŁATOWSKI Jacek DR NR 15/1985

Geneza i istota eurokomunizmu: współczesna myśl polityczna komunistów włoskich, francuskich i hiszpańskich.
Warszawa, 1985.
445 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Baszkiewicz/


PINKWART Maciej DR NR 17/1982

Prasa zakopiańska, 1891-1939.
Warszawa, 1982.
374 s.
/Prom. doc. dr Andrzej Ślisz/


PIOTROWSKI Marcin Andrzej DR NR 2/2005

Rywalizacja Turcji, Iranu i Pakistanu w regionie kaspijskim.
Warszawa, 2004.
264 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/


PIWOWAR Sławomir DR NR 10/2007

Współpraca transgraniczna Polski. Stan i perspektywy.
Warszawa, 2007.
272 s.
/Prom. dr hab. Stanisław Parzymies/


PLAK Joanna DR NR 5/2010

Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce - studium porównawcze.
Warszawa, 2009.
238, [18] s.
/Prom. prof. dr hab. Julian Auleytner/


PŁACHECKI Jarosław DR NR 30/2007

Ewolucja systemu politycznego niepodległej Irlandii.
Dublin, 2007.
287 s.
/Prom. prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski/


PŁONKOWSKI Tomasz DR NR 2/1993

Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy.
Warszawa, 1993.
256, 20 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


POBOŻY Błażej DR NR 17/2006

Społeczeństwo obywatelskie w polskiej myśli politycznej obozu rządowego 1939-1945.
Warszawa, 2006.
327 s.
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Przybysz/


POBOŻY Monika DR NR 14/2008

Reforma traktatowa jako proces konstytucjonalizacji Unii Europejskiej.
Warszawa, 2008.
491 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


POLACZKIEWICZ Andrzej DR NR 7/1981

Rola ZSRR we wspólnocie państw socjalistycznych.
Warszawa, 1981.
268 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


POLAK Rafał DR NR 11/2007

Wpływ prasy lokalnej na demokrację lokalną na podstawie powiatu dębickiego w latach 1999-2005.
Warszawa, 2007.
274, XXXII s.
/Prom. prof. dr hab. J. Chłopecki/


POLANOWSKA-SYGULSKA Beata DR NR 13/1988

Spór o koncepcje wolności w kontekście doktryny Isaiaha Berlina.
Warszawa, 1987.
221 s.
/Prom. prof. dr hab. Franciszek Ryszka/


POPŁAWSKI Dariusz DR NR 18/1980

Metody propagandy w polityce zagranicznej RFN: 1970-1980.
Warszawa, 1980.
380 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


POTOCKA Elżbieta DR NR 10/1980

Problem normalizacji stosunków radziecko-japońskich po II wojnie światowej.
Warszawa, 1980.
275 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogusław Mrozek/


POTOCKI Przemysław DR NR 31/2007

Wizerunki polskich premierów w latach 1989-2001: kreacja, postrzeganie, efekty.
Warszawa, 2007.
379 s.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Ulicka/


PRONIŃSKA Maria Kamila DR NR 29/2007

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach Rosja - Unia Europejska.
Warszawa, 2007.
397 s.
/Prom. prof. dr hab. Roman Kuźniar/


PRYSTROM Alina DR NR 5/1974

Nurt „realizmu politycznego" w amerykańskiej doktrynie polityki zagranicznej.
Warszawa, 1974.
334 s.
/Prom. prof. dr Franciszek Ryszka/


PRZASTEK Daniel DR NR 30/2004

Środowisko teatru w okresie stanu wojennego.
Warszawa, 2004.
453, 51 s.
Aneks.
/Prom. prof. dr hab. Anna Magierska/


PRZEDPEŁSKI Jan DR NR 5/1991

Martyrologia i heroizm Żydów płockich w latach II wojny światowej.
Warszawa, 1991.
283 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski/


PRZEŹDZIECKI Marek DR NR 26/2013

Znaczenie dziedzictwa kulturowego I Rzeczypospolitej
dla integracji Europy Środkowej i Wschodniej z Zachodem.
355 s.
Warszawa, 2013.
/Prom. prof. dr hab. stanisłąw Bieleń/
link Repozytorium UW


PRZYBYLSKA Anna DR NR 32/2007

Internet jako nowe medium wobec wzorców komunikacji politycznej w społeczności lokalnej.
Warszawa, 2007.
300 s.
/Prom prof. dr hab. Janusz Adamowski/


PRZYBYSZ Łukasz DR NR 27/2012

Komunikowanie polityczne 2.0 - zarys koncepcji.
Analiza amerykańskiej (2008) i polskiej (2010) kampanii politycznej.
Warszawa, 2012.
/prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/
link Repozytorium UW


PRZYCHODNIAK Marcin DR NR 25/2012

Izrael w polityce Chin na Bliskim Wschodzie 1949-2010.
Warszawa, 2012.
221 s.
/Prom. prof. dr hab. J. Rowiński/
link Repozytorium UW


PRZYWARA Michał DR NR 24/2010

System wyborczy do Sejmu i do Senatu RP po 1989 roku - ciągłość i zmiany.
Warszawa, 2010.
323 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Gebethner/


PSZCZÓŁKOWSKI Tomasz G. DR NR 9/1984

Społeczno-polityczna doktryna ordoliberalizmu w RFN.
Warszawa, 1984.
497 s.
/Prom. doc. dr hab. Teodor Filipiak/


PUSZCZEWICZ Agnieszka DR NR 4/2012

Integracja Chorwacji z Unią Europejską.
Warszawa, 2011.
354 s.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Zięba/


PUŻYŃSKI Adam DR NR 5/1977

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w koncepcji politycznej PZPR
i jej realizacja w latach 1971-1976.
Warszawa, 1977.
372 s.
/Prom. doc. dr hab. Stanisław Czajka/


PYTLIK Bogusław DR NR 14/2004

Trójpodział władzy w projektach Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Warszawa, 2003.
257 s.
/Prom. prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński/


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Obrony Prac Doktorskich
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions