Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

RABADI Josef S. DR NR 4/1992

Palestine and self-determination of Nations.
Warszawa, 1991.
299, 22 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Leszek Kasprzyk/


RAFALSKA-KUŚ Dominika DR NR 23/2006

Miedzy marzeniami a rzeczywistością. Tygodnik „Po prostu” wobec głównych
problemów społecznych i politycznych Polski w latach 1955-1957.
Warszawa, 2006.
300 s.
/Prom. dr hab. Rafał Habielski/


RAJCA Lucyna DR NR 5/2000

Gmina jako podmiot władzy publicznej i jako właściciel mienia.
Warszawa, 1999.
229 s.
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Piekara/


RAŚ Maciej DR NR 16/2003

Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001.
Warszawa, 2003.
330 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogusław A. Mrozek/


RASOLOFONIRINA Jhonson Dieudonné DR NR 16/1990

La politque des grandes puissances dans la region de l`Océan Indien a l`époque de décolonisation.
Varsovie, 1990.
241 s.
/Prom. Prof. dr hab. Józef Kukułka/


REDOWSKA Kinga DR NR 18/2009

Współpraca i rywalizacja Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej
w Afryce Subsaharyjskiej po zakończeniu zimnej wojny.
Warszawa, 2009.
272 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/


REGULSKA-INGIELEWICZ Barbara DR NR 22/2016

Polityka proeksportowa Stanów Zjednoczonych Ameryki: rola szczebla federalnego i stanowego.
Warszawa, 2015.
348 s.
Promotor: Marian E. Haliżak.


REUT-SADOWSKA Leonarda DR NR 2/1981

Propagandowe aspekty filmu fabularnego.
Warszawa, 1981.
324 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kądzielski/


RIFAT WAEL Azzet DR NR 1/1991

Rozwój reglamentacji prawnej prasy w Iraku (1958-1980) na tle najważniejszych ustawodawstw europejskich.
Warszawa, 1991.
326 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogdan Michalski/


ROGALA-LEWICKI Adam DR NR 19/2013

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej.
Studium władztwa informacyjnego. 
440 s.
Warszawa, 2013.
/Prom. prof. UW dr hab. Grzegorz Rydlewski/
link Repozytorium UW


ROGOWSKI Sławomir DR NR 33/2016

Wspólczesna publiczna radiofonia regionalna w Polsce: aspekty programowe, finansowe i regulacyjne.
Warszawa, 2016.
327 s.
Promotor: Janusz W. Adamowski.


ROJEWSKA Marta DR NR 19/2017

Problem aktualności federalistycznych koncepcji integracji europejskiej na początku XXI wieku.
Warszawa, 2017.
417 s.
/Prom. dr hab. Paweł Borkowski/
link Repozytorium UW


ROKICKA Dagna DR NR 20/2005

Wolność prasy a granice dozwolonej satyry prasowej.
Warszawa, 2004.
239 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogdan Michalski/


ROLLNIK-SADOWSKA Ewa DR NR 14/2009

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce (na przykładzie województwa podlaskiego).
Warszawa, 2009.
280 s.
/Prom. prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska/


ROMANIUK, Aleksandra JARCZEWSKA
zob.
JARCZEWSKA-ROMANIUK Aleksandra 


ROSA Jerzy DR NR 4/2000

Marginalizacja i marginalizowani: region Gorzowa.
Warszawa, 1999.
403 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Danecki/


ROSS Wiktor DR NR 6/1980

Krytyka teorii ewolucji Lwa D. Trockiego.
Warszawa, 1980.
497 s.
/Prom. prof. dr hab. Heleny Zand/


ROTHERT Agnieszka DR NR 15/1995

Uczestnictwo nowych ruchów społecznych w systemach politycznych demokracji zachodnich.
Warszawa, 1995.
236 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


RÓMMEL Krzysztof Jan DR NR 2/1990

Rola państwa w kształtowaniu świadomości narodowej w Meksyku
w epoce Porfirio Diaza (1876-1911).
Warszawa, 1984.
478 s.
Autoreferat.
/Prom. doc. dr hab. Wiesław Dobrzycki/


RUDOWSKI Tomasz DR NR 37/2016

Latynoamerykański model rozwoju. Strategie i koncepcje modernizacji państw regionu- studium porównawcze.
Warszawa, 2016.
418 s. 
/Prom. prof. dr hab. Marcin Gawrycki/
link Repozytorium UW


RUSEK, Ewa SMUTEK
zob.
SMUTEK-RUSEK Ewa


RUSINEK Anna DR NR 20/2011

Nurt radykalny wsród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej.
Warszawa, 2011.
296 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/ 


RUTKOWSKA, Bożena KĄCKA
zob.
KĄCKA-RUTKOWSKA Bożena


RUTKOWSKI Andrzej DR NR 6/1977

Ewolucja systemu zaopatrzenia emerytalnego rolników indywidualnych.
Warszawa, 1977.
296, 13 s.
Aneksy.
/Prom. doc. dr hab. Barbara Tryfan/


RYCHLICKA-MARASZEK Katarzyna DR NR 20/2003

Ruch Republikańsko-Ludowy we Francji wobec Integracji Europejskiej w latach 1944-1958.
Warszawa, 2003.
316 s.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Ulicka/


RYDLEWSKI Grzegorz DR NR 15/1983

Stosunki między państwem a kościołem rzymsko-katolickim w Polsce w latach siedemdziesiątych.
Warszawa, 1983.
250, VI s.
/Prom. doc. dr Stanisław Gebethner/


RYSIŃSKA Irena DR NR 6/1991

Kwestia suwerenności państw w rozwoju stosunków międzynarodowych.
Warszawa, 1991.
311, 16 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


RYSZ Barbara Maria DR NR 7/1978

Polityka racjonalnego zatrudnienia a aktywne pośrednictwo pracy.
Warszawa, 1978.
313, [19] s. Aneksy.
/Prom. doc. dr Wojciech Muszalski/


RYSZKOWSKA Maria Heliodora DR NR 2/2017

Pozamilitarne działania wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku.
Warszawa, 2016.
209 s. 
/Prom. prof. dr hab. Kuba Jałoszyński, dr Jarosław Cymerski/
link Repozytorium UW


RYZENKO Jakub DR NR 9/2015

Współpraca międzynarodowa państw w badaniu i eksperymentalnym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej
Warszawa, 2014.
223 s.
/Prom. prof. dr hab. Leonard Łukaszuk/
link Repozytorium UW


RZĄDKOWSKA, Małgorzata SIDOR
zob.
SIDOR-RZĄDKOWSKA Małgorzata


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Obrony Prac Doktorskich
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions