Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

SAA-SON, SOR-ŚWI


SAAD Salih Al-Himdani DR NR 2/1986

Regionalne i międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa w Zatoce Arabskiej 1961-1981.
Warszawa, 1986.
390 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogusław Mrozek/


SADOWSKA Ewa, ROLLNIK
zob.
ROLLNIK-SADOWSKA Ewa


SADOWSKA, Leonarda Reut
zob.
REUT-SADOWSKA Leonarda


SADOWSKI Eugeniusz DR NR 2/1979

Rola polityczna USA w systemie atlantyckim 1949-1974.
Warszawa, 1979.
286 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


SAJNA Radosław DR NR 9/2005

Prasa hiszpańska i jej rola w kształtowaniu nowoczesnych regionalizmów.
Warszawa, 2004.
208 s.
/Prom. prof. dr hab. Bartłomiej Golka/


SALIM A. Al-Khattab DR NR 4/1990

The political thought of Jamal Abdel-Nasser and the Arab Nationalist movement in Egypt, 1952-1970.
Warszawa, 1989.
348 s.
/Prom. prof. dr Leszek Kasprzyk/


SAŁAJCZYK Sławomir DR NR 10/1985

Eksperyment symulacyjny w nauce o stosunkach międzynarodowych: krytyka ujęcia amerykańskiego.
Warszawa, 1985.
540 s.
/Prom. prof. dr hab. Józef Kukułka/


SAMORAJ Beata DR NR 10/2008

Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce.
Warszawa, 2008.
328, LXXX s.
/Prom. prof. dr hab. Jolanta Supińska/


SANIN GUTIÉRREZ Francisco DR NR 4/1993

Reforma y conflicto en el socialismo real Polonia (1980-1989): un estudio de caso.
Warszawa, 1993.
281 s.
/prom. prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa/


SAN-YI Yang DR NR 25/2004

Policy shifts and identity transformation in Poland's: security strategy after the end of cold war.
Warszawa, 2004.
282, XXV s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


SAPIEŻKO-SAMORDAK Joanna DR NR 15/2015

Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej. Koncepcja, doktryna, praktyka.
Warszawa, 2014
300 s.
/Prom. prof. dr hab. Witold M. Góralski/


SAR Marcin DR NR 8/1977

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec procesów integracyjnych Europy Zachodniej
w latach 1947-1963.
Warszawa, 1977.
465 s.
/Prom. prof. dr hab. Remigiusz Bierzanek/


SAWICKA Magdalena DR NR 12/2016

Miejsce i rola Canadian Broadcasting Corporation w kanadyjskim systemie medialnym.
Warszawa, 2015.
280 s.
/Prom. Prof. dr hab. Janusz Adamowski/


SAWICKI Andrzej DR NR 21/2010

Kampania referendalna na rzecz wejścia polski do unii Europejskiej.
Warszawa, 2010.
483 s.
/Prom. dr hab. Michał Gajlewicz/


SAWICKI Krzysztof Piotr DR NR 28/2010

Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej jako specyficzny podmiot polityczny
we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
Gdańsk, 2009.
804 s.
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Chodurski/


SCHEFFEL Christoph-Benedikt DR NR 16/2006

Znaczenie stosunków polsko-niemieckich w procesie rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej.
Warszawa, 2006.
321 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


SCHREIBER Hanna DR NR 2/2012

Świadomość międzykulturowa w operacjach wielonarodowych sił zbrojnych.
Warszawa, 2011.
405 s.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Michałowska/


SCHULZ ANNA DR NR 1/1992

Adaptacja a proces pracy. Studium losów absolwentów
Przyzakładowego Technikum Chemicznego MZRiP w Płocku.
Warszawa, Płock, 1992.
198 s.
/Prom. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz/


SEKŚCIŃSKI ARKADIUSZ DR NR 22/2013

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 2005-2010.
240 s.
Warszawa, 2013.
/Prom. prof. dr hab. jan Garlicki/
link Repozytorium UW


SEKUŁA Ireneusz DR NR 6/1986

Polityka zatrudnienia w warunkach reformy gospodarczej.
Warszawa, 1986.
289 s.
/Prom. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz/
PRACA NIEDOSTĘPNA


SEŃ, Przemysław GASZTOLD-
zob.
GASZTOLD-SEŃ Przemysław


SERAFIN Tomasz DR NR 3/2017

Wpływ programów prewencyjnych na poziom bezpieczeństwa lokalnego. 
Warszawa, 2016.
330 s. 
/Prom. prof. dr hab. Andrzej Misiuk/
link Repozytorium UW


SERWATOWSKI Władysław DR NR 2/2009

Udział Polski w Wystawie Uniwersalnej EXPO’92 w Sewilli:
znaczenie dla kształtowania wizerunku międzynarodowego.
Warszawa, 2007.
417 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


SEYED Ali Sahragard M. DR NR 26/2004

Taliban: a challenging approach to security and religion in modern world.
Warszawa, 2004.
374 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


SEYED MOHAMMDREZ SHAMS DOLATABADI DR NR 22/2006

Caspian region in international relations.
Warszawa, 2006.
359 s.
/Prom. dr hab. Marian Haliżak/


SĘK Andrzej DR NR 16/2008

Nadzór nad gminą w Polsce: analiza nadzoru w powiecie ostrołęckim w latach 2002-2006.
Warszawa, 2007.
443 s.
/Prom. prof. dr. hab. Zbigniew Kiełmiński/


SĘKOWSKA-GRODZICKA Elżbieta DR NR 5/1988

Przywódca polityczny we współczesnym państwie kapitalistycznym: przykład Ch. de Gaulle'a.
Warszawa, 1988.
280; II s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Baszkiewicz/


SHAABAN T. KHALIFA, M. Sc. DR NR 4/1995

The role of Maghreb states in AFRO-ARAB relations.
Warsaw, 1995.
280 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


SHAGHEFA T. SAID, M. Sc. DR NR 3/1995

Development of the mass media in the ARAB countries (a comparative analysis).
Warsaw, 1995.
304 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


SHEWANGZAW Gebregiorgis Zewledi DR NR 5/1996

The organization of American States and the hemispheric security system, 1947-1970.
Warszawa, 1996.
218 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogusław Mrozek/


SIBIŃSKA Ewelina DR NR 23/2014

Wpływ prasy lokalnej na kształtowanie postaw obywatelskich : na podstawie analizy zawartości prasy sochaczewskiej
z lat 2002 – 2010 
Warszawa, 2014.
333 k.: il.
/Prom. prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz/
link Repozytorium UW


SIDOR-RZĄDKOWSKA Małgorzata DR NR 13/1994

Etyczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych: koncepcje filozoficzne a debaty sejmowe.
Warszawa, 1994.
191, 9 s.
Autoreferat.
/Prom. prof. dr hab. Jolanta Supińska/


SIELSKI Jerzy DR NR 16/1982

Wyjaśnianie decyzji politycznych na przykładzie ustaw i uchwał Sejmu PRL.
Warszawa, 1982.
133 s.
/Prom. prof. dr hab. Artur Bodnar/


SIEMIĄTKOWSKI Zbigniew DR NR 1/1987

Koncepcja rewolucji polskiej w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski.
Warszawa, 1987.
397 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Tomicki/


SIEŃKO Irena DR NR 1/1975

Stosunek ekonomiki i polityki w społeczeństwie socjalistycznym w świetle sowietologii anglosaskiej.
Warszawa, 1975.
301 s.
/Prom doc. dr Artur Bodnar/


SIERADZAN Przemysław Jan DR NR 19/2010

Sojusz polityczny radykalnych ugrupowań lewicowych i prawicowych w Federacji Rosyjskiej.
Warszawa, 2010.
468 s.
/Prom. prof. dr hab. Tadeusz Bodio/


SIERPIŃSKI Marcin DR NR 14/2012

Urząd ministra w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa, 2012.
457 s.
/Prom. prof. UW dr hab. Ryszard Chróściak/ 


SIEWIERSKA-CHMAJ Anna DR NR 6/2005

Politologiczno-semantyczna analiza expose premierów Polski w latach 1919-2001.
Warszawa, 2004.
158 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Chłopecki/


SIEZIENIEWSKA Katarzyna DR NR 27/2014

Zawód dziennikarza w obliczu konwergencji mediów
Warszawa, 2014.
396 s.: il.
/Prom. prof. dr hab. Tadeusz Kowalski/
link Repozytorium UW


SITKOWSKI Zbigniew DR NR 2/1992

Społeczne implikacje lekkiego upośledzenia umysłowego u dzieci.
Warszawa, 1992.
246 s.
/Prom. prof. dr hab. Julian Auleytner/


SIWIŃSKA Bianka Magdalena DR NR 21/2013

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce
i w Niemczech w latach 2000-2008.
522 s.
Warszawa, 2013.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Sulowski/
link Repozytorium UW


SKARŻYŃSKI Ryszard DR NR 19/1983

Myśl społeczno-polityczna Hannah Arendt.
Warszawa, 1983.
340 s.
/Prom. doc. dr hab. Teodor Filipiak/


SKŁADZIŃSKA Stanisława DR NR 9/1983

Stosunki społeczno-kulturalne w Płocku w latach 1900-1918.
Warszawa, 1983.
272, [24] s.
Aneksy.
/Prom. prof. dr hab. Zygmunt Hemmerling/


SKŁODOWSKI Bartosz DR NR 24/2014

Rola Polski w kształtowaniu przestrzeni bezpieczeństwa Unii Europejskiej w latach 2004-2011
Warszawa, 2014.
346 s.: il.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Sulowski/
link Repozytorium UW

SKOCZNY, Małgorzata SZYLKO
zob.
SZYLKO-SKOCZNY Małgorzata


SKRZYŃSKA Marta DR NR 17/2010

Stosunki Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi.
Warszawa, 2009.
308 s.
/Prom. prof. dr hab. Janusz Symonides/


SKRZYPEK Anna DR NR 7/2009

Współdziałanie partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych w jednoczącej się Europie:
od Biura Związku do PES 1957-2007.
Warszawa, 2008.
528 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Błuszkowski/


SKRZYPEK Władysław DR NR 25/2009

Czynniki aktywizacji obszarów zdegradowanych na przykładzie Włocławka.
Warszawa, 2009.
250 s.
/Prom. prof. dr hab. Włodzimierz Anioł/


SKWAREK Małgorzata DR NR 24/2002

Przemoc wobec kobiet jako przyczyna dezorganizacji rodziny.
Warszawa, 2002.
300, [18] s.
/Prom. prof. dr hab. Julian Auleytner/


SŁOMIANY Katarzyna, MICHALAK
zob.
MICHALAK-SŁOMIANY Katarzyna


SŁOMKA Tomasz DR NR 3/2004

Model prezydentury w Polsce po 1989 roku na tle porównawczym
wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Warszawa, 2003.
313 s.
/Prom. prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa/


SMALEC Łukasz DR NR 3/2015

Siła zbrojna w kulturze strategicznej Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny (ciągłość i zmiana).
Warszawa, 2014.
339 s.
/Prom. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz/
link Repozytorium UW


SMOLAGA Mateusz DR NR 5/2015

Wschodzący donatorzy w globalnym systemie pomocy rozwojowej.
Warszawa, 2014.
405 s.
/Prom. prof. dr hab. Janusz Symonides/
link Repozytorium UW


SMOLAK Leszek DR NR 3/2007

Propaganda w wojnie polsko-rosyjskiej (14 luty 1919 - 18 października 1920 r.).
Warszawa, 2006.
700 s.
/Prom. prof. dr hab. Wiesław Władyka/


SMOLAREK Dariusz DR NR 2/2004

Władze komunistyczne wobec opozycji na Podlasiu w latach 1944-1947.
Warszawa, 2003.
440 s.
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Przybysz/


SMOLAREK Jacek DR NR 18/1979

Myśl społeczno-polityczna Romana Dmowskiego.
Warszawa, 1979.
654 s.
/Prom. doc. dr hab. Teodor Filipiak/ 


SMUTEK Małgorzata DR NR 6/2018

Ewolucja instytucji wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Warszawa, 2017.
264 s.
/Prom. dr hab. Paweł Borkowski/
link Repozytorium UW


SMUTEK-RUSEK Ewa DR NR 11/2014

Znaczenie frankofonii w polityce zagranicznej Francji
Warszawa, 2014.
376 s.: il.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/
link Repozytorium UW


SOBIECH Jan DR NR 1/2017

Polityka władz partyjnych i państwowych wobec Ludowego Wojska Polskiego w latach 1949-1956.
Warszawa, 2016.
349 s. 
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Przybysz/
link Repozytorium UW


SOBOL Saturnin DR NR 2/1975

Prasa powiatowa w Polsce Ludowej.
Warszawa, 1975.
209, [73] s.
Aneksy.


SOCHA Jan DR NR 14/1978

Przyszłość rolnictwa i wsi w poglądach młodzieży wiejskiej. Studium socjologiczno-politologiczne.
Białystok, Warszawa, 1978.
283, 19 s.
Aneksy.
/Prom. doc. dr Bronisław Gołębiowski/


SOCHACKI Włodzimierz DR NR 4/1979

Idea demokracji we współczesnej myśli politycznej Stanów Zjednoczonych.
Warszawa, 1979.
225 s.
/Prom. prof. dr Jan Baszkiewicz/


SOKALSKA Maria E. DR NR 11/2010

Międzynarodowa kontrola środków odurzających i psychotropowych: oczekiwania i rzeczywistość.
Warszawa, 2009.
409 s.
/Prom. prof. dr hab. Janusz Symonides/


SOKALSKI Ireneusz DR NR 26/2005

Media i Kościół: radio Plus na tle katolickich rozgłośni w Polsce.
Warszawa, 2005.
255 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/ 


SOKALSKI Jerzy DR NR 19/2005

Rosyjska obecność w systemie informacji masowej Ukrainy na przełomie XX i XXI wieku.
Studium politologiczno-medioznawcze.
Warszawa, 2005.
336 s.
/Prom. dr hab. Janusz Adamowski/


SOLARZ Anna M. DR NR 23/2004

Prawa człowieka we współpracy Stolicy Apostolskiej z systemem Narodów Zjednoczonych.
Warszawa, 2004.
326 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Parzymies/


SOLARZ Marcin Wojciech DR NR 29/2002

Polityka Francji wobec Afryki subsaharyjskiej w latach 1990-2000.
Warszawa, 2002.
388 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan J. Milewski/


SOLARZ Piotr DR NR 17/2002

Rola euroregionów pogranicza niemiecko-francuskiego i niemiecko-polskiego w integracji europejskiej.
Warszawa, 2002.
236, [30] s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/


SOŁDAN Maciej Kajetan DR NR 11/2011

Zmiany w systemie mediów w Polsce po roku 1989 jako element gospodarki wolnorynkowej w ujęciu liberalnym.
Warszawa, 2010.
164 s.
/Prom. prof. dr hab. T. Kowalski/


SOŁTYSIAK Marian DR NR 5/1985

Funkcje społeczne Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Warszawa, 1985.
305, 146 s.
Aneksy.
/Prom. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz/


SOMMERFELD Piotr H. A. DR NR 4/1974

Strategia i taktyka Komunistycznej Partii Kuby w latach 1938-1953,
to jest w okresie legalnego działania partii.
Warszawa, 1974.
564, 113 s.
Aneks.
/Prom. prof. dr hab. Janusz W. Gołębiowski/


SONCZYK Wiesław DR NR 1/1981

Losy i pozycja społeczno-zawodowa absolwentów podyplomowych studiów dziennikarskich
Uniwersytetu Warszawskiego (1962-1975).
Warszawa, 1981.
343 s.
/Prom. doc. dr hab. Tadeusz Kupis/


SAA-SON, SOR-ŚWI


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Obrony Prac Doktorskich
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions