Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

WAKAR Marcin DR NR 23/2008

Działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze" w latach 1956-1989:
uwarunkowania społeczno-polityczne i kulturowe.
Warszawa, 2008.
203 s.
/Prom. prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski/


WALCZAK Henryk DR NR 14/2006

Wizja człowieka i ładu społecznego w nauce Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Warszawa, 2003.
293 s.
/Prom. prof. dr hab. Janusz Osuchowski/


WALKIEWICZ Wiesław DR NR 16/1977

Przymorze Słoweńskie pod włoską okupacją 1918-1920: międzynarodowe i wewnętrzne
problemy polityczne.
Warszawa, 1977.
322 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski/


WARCHAŁ Arnold DR NR 11 /2003

Pozory władzy, pozory wolności: perspektywa fenomenologiczna.
Warszawa, 2003.
295 s.
/Prom. prof. dr hab. Franciszek Gołembski/


WARMIŃSKI Andrzej DR NR 18/2002

Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Warszawa, 2002.
228, [18] s.
/Prom. prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński/


WASILEWSKI Jacek DR NR 33/2004

Retoryka dominacji.
Cz.1-2.
Warszawa, 2004.
386 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Bralczyk/


WASZKIEWICZ Alicja DR NR 35/2010

Wizerunek uczelni wyższej w Polsce w perspektywie działań public relations.
Warszawa, 2010.
263 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Olędzki/


WAŚKO-OWSIEJCZUK Ewelina DR NR 10/2012

Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009.
Warszawa, 2011.
405 s.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Zięba/


WĄSOWICZ, Maria DUNIN
zob.
DUNIN-WĄSOWICZ Maria


WAWRZYŃSKI Mirosław DR NR 14/2005

Samopomoc i samoorganizacja Polaków od XIX do XXI wieku.
Warszawa, 2004.
305 s.
/Prom. prof. dr hab. Mirosław Księżopolski/


WEINAR Agnieszka DR NR 7/2006

Polityka Polski wobec cudzoziemców w latach 1990-2003.
Warszawa, 2005.
244 s.
/Prom. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska/


WIATR Sławomir DR NR 15/1979

Partie chadeckie w systemie politycznym Austrii i RFN.
Warszawa, 1979.
273 s.
/Prom. doc. dr Stanisław Gebethner/


WIDŁASZEWSKI Ryszard DR NR 14/1999

Polityka i ideologia partii Bass w Syrii i Iraku w latach 1968-1989: studium porównawcze.
Warszawa, 1999.
341 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogusław Mrozek/


WIĘCŁAWSKI Jacek DR NR 37/2004

Polityczno-prawne uwarunkowania procesu naturalizacji ludności rosyjskiej w Republice Łotewskiej.
Warszawa, 2004.
181 s.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Gebethner/


WIERUSZ-KOWALSKI Michał DR NR 26/2002

Współczesna prasa hipologiczna.
Warszawa, 2002.
419 s.
/Prom. prof. dr hab. Marek Jabłonowski/


WIERZBICKI Andrzej DR NR 3/1999

Długotrwałe bezrobocie młodzieży na lokalnych rynkach pracy w Polsce
Warszawa, 1998.
276 s.
/Prom. prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny/


WIERZCHOWSKA Anna DR NR 38/2004

Istota, zakres, funkcje demokracji konsensualnej w Unii Europejskiej.
Warszawa, 2004.
479 s.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Ulicka/


WIKTOROWSKI Marian DR NR 1/1978

Działalność polityczno-propagandowa Bloku Stronnictw Demokratycznych na terenie Łodzi
w latach 1945-1947.
Warszawa, 1978.
215, 9 s.
Aneksy.
/Prom. prof. dr Jerzy Tomaszewski/


WILAMOWSKI Jacek DR NR 10/1983

Ewolucja systemu władzy politycznej w Królestwie Jugosławii w latach 1929-1941.
Warszawa, 1983.
579 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski/


WILGATEK Magdalena DR NR 10/2013

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy.
Warszawa, 2012.
421 s.
/Prom. prof. dr hab Izabela Malinowska/
link Repozytorium UW


WILKOS Sylwia DR NR 5/2007

Asymetria rozwoju technik komunikowania politycznego i mechanizmów ich kontroli w III RP.
Konsekwencje dla procesów demokratyzacji.
Warszawa, 2007.
283 s.
Załączniki.
/Prom. prof. dr hab. Grażyna Ulicka/


WINIARSKA Magdalena DR NR 22/2011

Społeczno-zawodowy wizerunek kobiety w powojennym polskim i francuskim
dziennikarskim dokumencie filmowym (kronika, reportaż, esej).
Warszawa, 2011.
263 s.
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński/ 


WINKLER Krzysztof DR NR 25/2010

Doktryna splendid isolation w polityce brytyjskiej i jej wpływ na realizację strategicznych interesów Wielkiej Brytanii.
Warszawa, 2010.
273 s.
/Prom. prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski/


WIŚNIEWSKA Dominika DR NR18/2016

Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji.
Warszawa, 2015.
362 s.
Promotor: Alicja Jaskiernia


WIŚNIEWSKA Teresa DR NR 5/1989

Społeczne uwarunkowania niedoboru w zatrudnieniu.
Warszawa, 1989.
245, 7, 6, 8 s.
Aneks.
/Prom. prof. dr hab. Stanisław Czajka/


WIŚNIEWSKI Adam DR NR 14/1979

Włoska Partia Komunistyczna w systemie politycznym Włoch w latach 1943-1964.
Warszawa, 1979.
306, 9, 82, 14 s.
Aneksy.
/Prom. prof. dr hab. Jan Baszkiewicz/


WIŚNIEWSKI Jakub DR NR 10/2005

Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003.
Warszawa, 2004.
328 s.
/Prom. prof. dr hab. Włodzimierz Anioł/


WIŚNIEWSKI Rafał Tomasz DR NR 2/1996

Rebelia czy rewolucja - kontestacja lat sześćdziesiątych na Zachodzie i jej interpretacje.
Warszawa, 1996.
193 s.
/Prom. prof. dr hab. Jan Baszkiewicz/


WITKOWSKI Bolesław DR NR 2/1980

Społeczne procesy rozwoju Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych.
Płock, Warszawa, 1980.
351 s.
/Prom. prof. dr Antoni Rajkiewicz/


WŁODKOWSKA Agata DR NR 21/2005

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw.
Warszawa, 2005.
376 s.
/Prom. prof. dr hab. Ryszard Zięba/


WŁODKOWSKA-PAWLAK Maria DR NR 14/1982

Analiza metod badawczych Karla Deutscha.
Warszawa, 1982.
291 s.
/Prom. prof. dr hab. Artur Bodnar/


WŁODOWSKI Stanisław DR NR 5/1983

Sterownicze funkcje informacji w nauce, propagandzie i walce politycznej.
Warszawa, 1983.
240 s.
/Prom. doc. dr Józef Kossecki/


WOJCIECHOWSKA Jadwiga DR NR 4/1975

Ruch ludowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949.
Warszawa 1975.
356 s.
/Prom. doc. dr hab. Zygmunt Hemmerling/


WOŻNIAK Dominika DR NR 8/2018

Pozycja Polski w społeczności międzynarodowej. Analiza w świetle założeń szkoły angielskiej.
Warszawa, 2017.
237 s.
/Prom. prof. dr hab. Tomasz G. Grosse/
link Repozytorium UW


WOŻNICKI Tomasz DR NR 9/2018

Wpływ Parlamentu Europejskiego na reformy Paktu Stabilności i Wzrostu.
Warszawa, 2017.
272 s.
/Prom. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk/
link Repozytorium UW


WÓJCIK Aneta DR NR 8/2012

Procesy migracyjne a strategie rodzinne mieszkańców miasteczka: wnioski dla polityki społecznej.
Warszawa, 2011.
/Prom. prof. dr hab. Jolanta Supińska/


WÓJCIK Stanisław DR NR 9/1978

Proces kształtowania się kolektywów pracowniczych w Państwowych Ośrodkach Maszynowych.
Warszawa, 1978.
242 s.
Aneksy.
/Prom. doc. dr Tadeusz Kościański/


WOJCIUK Anna DR NR 2/2010

Ewolucja pojęcia potęgi w teorii stosunków międzynarodowych oraz jego zastosowania analityczne.
Warszawa, 2009.
272 s.
/Prom. prof. dr hab. Roman Kuźniar/


WOJNAR Wiesław DR NR 3/1975

Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Chińskiej Republiki Ludowej
w latach 1945-1974.
Warszawa, 1975.
251 s.
/Prom. doc. dr hab. T. Walichowski/


WOJNICKI Jacek DR NR 7/2000

Instrumenty i przesłanki transformacji polityczno-ustrojowej
państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku.
Warszawa, 2000.
334 s.
/Prom. prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa/ 


WOJNOWSKI Jan DR NR 8/1978

Zasada ciągłości kultury w leninowskiej koncepcji rewolucji kulturalnej.
Warszawa, 1978.
322 s.
/Prom. doc. dr hab. Helena Zand/


WOJTAS Kinga DR NR 22/2008

Partie populistyczne w Czechach i na Słowacji.
Warszawa, 2008.
324 s.
/Prom. prof. Grażyna Ulicka/


WOJTASZCZYK Konstanty Adam DR NR 13/1979

Koncepcje Mitbestimmung i Sozialpartnerschaft w systemie politycznym RFN i Austrii.
Warszawa, 1979.
260 s.
/Prom. doc. dr hab. Stanisław Gebethner/


WOŁKONOWSKI Jarosław DR NR 6/1995

Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej w latach 1940-1945.
Cz.1-2.
Warszawa, 1994.
606 s.
/Prom. prof. dr hab. Kazimierz Przybysz/


WOLNY-PEIRS Maja DR NR 5/2003

Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej.
Warszawa, 2003.
211 s.
/Prom. prof. dr hab. Jerzy Bralczyk/


WOŹNIAK, Agnieszka MILCZARCZYK
zob.
MILCZARCZYK-WOŹNIAK Agnieszka


WOŹNIAKOWSKI Andrzej DR NR 3/1992

Koncepcje i plany gospodarowania zasobami a procesy zatrudnienia w Polsce.
Warszawa, 1991.
323 s.
/Prom. prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz/


WRÓBEL Anna DR NR 12/2007

Polityka liberalizacji międzynarodowego handlu usługami.
Warszawa, 2007.
363 s.
/Prom. prof. dr hab. Edward Haliżak/


WROŃSKA Marta DR NR 6/1997

Analiza struktury treści i odbioru programów dla dzieci i młodzieży
na przykładzie programów „Ziarno" i „5-10-15".
Warszawa, 1997.
218 s.
/Prom. dr hab. Jerzy Chłopecki/ 


WYCIECHOWSKA Iwona DR NR 16/2016

Międzynarodowy obrót osobowy jako źródło szans i zagrożeń.
Warszawa 2015
289 s.
/Prom. prof. dr hab. Mirosław Sułek/
link repozytorium UW


WYDERKA Beata DR NR 37/2010

Zadania i organizacja samorządu gminy Józefów w powiecie otwockim.
Warszawa, 2010.
331 s.
/Prom. prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński/


WYSOCKA, Bożena DOŁĘGOWSKA
zob.
DOŁĘGOWSKA-WYSOCKA Bożena


WYSZYŃSKA Bożena DR NR11/1997

Offener Kanał - „Radio po polsku" w Hamburgu.
Warszawa, 1995.
375 s.
/Prom. prof. dr hab. Bogdan Michalski/


Powrót do góry strony

Szukaj na stronach
Obrony Prac Doktorskich
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions