Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Listopad 2014

Adamowicz Piotr
Danzig in den Worten von Lech Wałęsa
Piotr Adamowicz, Andrzej Drzycimski, Adam Kinaszewski;
[übers. ins Deutsche Bożena Kwiatkowska].
Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku, 2008.


"Ale nam się wydarzyło": wybory 4 czerwca 1989 roku
na Ziemi Lubuskiej we wspomnieniach parlamentarzystów i opracowaniach

pod red. Marka Rusakiewicza i Dariusza A. Rymara.
Gorzów Wlkp.: Archiwum Państwowe: Fundacja "Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomiczych", 2014.


Bariery modernizacji Rosji
red. nauk. Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek;
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.


Bubnicki Rafał
Nie tracić nadziei: Lothar Herbst (1940-2000)
Rafał Bubnicki.
Wrocław: Wydawnictwo "Profil", cop. 2012.


Buras Piotr
Niemcy w polskiej literaturze naukowej i publicystyce: 1989-1996: bibliografia
Piotr Buras, Paweł Klimiuk, Olaf Osica;
red. nauk. Witold M. Góralski.
Warszawa: Uniw. Warszawski, 1997.


Codzienność zapamiętana: Warmia i Mazury we wspomnieniach
red. Hans-Jürgen Karp, Robert Traba;
przekł. tekstów niem. Jolanta Pawłowska.
Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia; Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2004.


Deutschland-Polen im vereinigten Europa und ihre ökonomische Verantwortung
wiss. Red. Witold Małachowski.
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006.


Dwujęzyczność - podwójna tożsamość
= Zweisprachigkeit - doppelte Identität

Grupa WIR.
WIR - Verein zur Förderung der Deutsch-Polnischen Literatur (Berlin, Niemcy).
Berlin: WIR, 1995.


Erinnern für die Zukunft: auf dem Wege zu einer europäischen Erinnerungskultur:
ein Projekt der Kunststiftung Haus Europas 2000-2009

Rupert Graf Strachwitz [Hrsg.].
Berlin: Maecenata Verlag, 2010.


Exodus Doliny Baryczy: wypędzenia, przesiedlenia i nowy początek Niemców i Polaków
= Exodus des Bartschtals : Vertreibungen, Umsiedlungen und Neuanfang von Deutschen und Polen

[red. Ireneusz Kowalski;
tł. Marta Bednarz].
Milicz: Urząd Miejski w Miliczu, 2009.


Ferdynand Lassalle a wyzwania dla współczesnej socjaldemokracji europejskiej:
materiały konferencji naukowej, Wroclaw, 11 kwietnia 2005 r.

[red. tekstu Bożena Bamwenda, Małgorzata Szafran].
Wrocław: [Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej], 2006.


Filipowicz Stanisław
Galimatias : zaprzepaszczony sens Oświecenia
Stanisław Filipowicz.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.


Grajewski Andrzej 
Trudne pojednanie: stosunki czesko-niemieckie, 1989-1999
Andrzej Grajewski;
Centrum Studiów Międzynarodowych.
Warszawa: Fundacja Centrum Studiów Międzynarodowych, 2000.


Guimard Anne
Investor relations: principles and international best practices in financial communications
Anne Guimard.
New York, NY: Palgrave Macmillan, 2013.


Hate crime monitoring and victim assistance in Poland and Germany
Britta Grell [et al.].
Warsaw: Nigdy Więcej; Potsdam: in association with Opferperspektive, 2009.


Hornig Ernst 
Breslau 1945: Erlebnisse in der eingeschlossenen Stadt
Ernst Hornig;
mit einem Geleitw. von Joachim Konrad.
Würzburg: Wilhelm Gottlieb Korn, 1986.


Jakubowski Wojciech Jerzy
U źródeł II Rzeczypospolitej: wybrane problemy debaty konstytucyjnej w latach 1917-1921
Wojciech Jakubowski;
Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.


Jamison Jennie Brooks
Understanding research methods in psychology
Jennie Brooks Jamison, m. ed.
[S. l.]: Wisdom Quest, 2013.


Jaworski Rudolf
"Swój do swego": studium o kształtowaniu się zmysłu gospodarności Wielkopolan 1871-1914
Rudolf Jaworski;
przekł oprac. i posł. opatrzył Witold Molik.
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1998.


Joseph Wittig - człowiek, religia, kultura
= Joseph Wittig - Mensch, Religion, Kultur

red. nauk. Lesław Koćwin.
Nowa Ruda: Wydawnictwo "Maria"; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2005.


Jubileusz 20 lat partnerstwa Olesna i Arnsberga
= 20jähriges Jubiläum

[deutsche Fassung Gerard Cygan].
Olesno: Urząd Miejski; Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2012.


Karaś Agnieszka
Miał zbudować wieżę: życie Witolda Hulewicza
Agnieszka Karaś.
Warszawa: Oficyna Literatów i Dziennikarzy "Pod Wiatr", 2003.


Karwat Mirosław
Podstawy socjotechniki : dla politologów, polityków i nie tylko
Mirosław Karwat.
Warszawa: Difin, 2014.


Kieniewicz Jan
Ekspansja, kolonializm, cywilizacja
Jan Kieniewicz;
[oprac. tekstów Katarzyna Baran, Marek Szczypek, Katarzyna Tomaszuk].
Warszawa: Wydawnictwo DiG: IBI AL, 2008.


Kołek Paweł
Polityka zagraniczna Holandii w latach 1945-2012
Paweł Kołek.
Toruń: Wydawnictwo MADO, 2013.


Kranz Jerzy
War, peace or appeasement?: völkerrechtliche Dilemmata
bei der Anwendung militärischer Gewalt zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Jerzy Kranz;
Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009.


Kurski Jacek
Lewy czerwcowy: mówią: Kaczyński, Macierewicz, Parys, Glapiński, Kostrzewa-Zorbas
Jacek Kurski, Piotr Semka.
Warszawa: Ed. Spotkania, [ca 1993].


Liekis Šarūnas
1939: the year that changed everything in Lithuania's history
Liekis Šarūnas.
Amsterdam; New York: Rodopi, 2010.


Łada Agnieszka
Obraz polskiej migracji zarobkowej do Niemiec w prasie polskiej i niemieckiej:
rok po całkowitym otwarciu rynku pracy
Agnieszka Łada, Małgorzata Fałkowska-Warska (współpraca).
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2012.


Łambinowicki Rocznik Muzealny: jeńcy wojenni w latach II wojny światowej
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu.
Opole: CMJW, 1993-.


Ławniczak Kamil
Rada Unii Europejskiej: organizacja i sposób działania
Kamil Ławniczak;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Marczuk Karina Paulina
Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej
Karina Paulina Marczuk;
Instytut Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.


McPhail Thomas L.
Global communication: theories, stakeholders, and trends
Thomas L. McPhail.
Malden, MA: Wiley Blackwell, 2014.


Media and public shaming: drawing the boundaries of disclosure
ed. by Julian Petley.
London; New York, NY: I. B. Tauris: Reuters Institute for the Study Journalism, 2013.


Metodologie badań medioznawczych
pod red. Tomasza Gackowskiego.
Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.


Mniejszości wyznaniowe w Polsce: prawo wewnętrzne (statutowe)
wprow., zbiór statutów, oprac. Ryszard Brożyniak, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014.


Obywatelstwo i tożsamość narodowa w kontekście integracji europejskiej:
konferencja międzynarodowa, Opole, 28-29 października 1998

[organizatorami konferencji byli: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach et al.]
Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, [1998?].


Ohne grenzen: zur Entwicklung räumlicher Zusammenarbeit Beispiel Deutschland und Polen
Janina Kopietz-Unger (Hrsg.).
Poznań: IZRLR, 2008.


Olchawa Maciej
Stars and Trident: the European integration of Ukraine
Maciej Olchawa.
Kraków: Publishing House "Szwajpolt Fiol" Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej, 2013.


Open for business: Russia's return to the global economy
Ed. A. Hewett with Clifford G. Gaddy.
Washington: The Brookings Institution, cop. 1992.


Pintus Else
Moje prawdziwe przeżycia
= Meine wahren Erlebnisse
Else-Elżbieta Pintus;
przekł. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk;
przygot. do dr., wstępem i il. opatrzył Józef Borzyszkowski.
Gdańsk: Instytut Kaszubski; Lübeck: Academia Baltica, 2005.


Polityka publiczna: 10 lat Polski w Unii Europejskiej
= Public policy : dekade of Poland in the European Union

red. nauk.: Joachim Osiński, Katarzyna Negacz, Katarzyna Obłąkowska-Kubiak.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2014.


Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI-XX
= Rol' monastirìv u formuvannì ukraïns'koï kul'turi u XI-XX vìkah

red. Agnieszka Gronek, Alicja Nowak.
Kraków: Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol", 2014.


The Role of experts' in international and European decision-making processes:
advisors, decision makers or irrelevant actors?

ed. by Monika Ambrus [et al.].
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014.


Rosłoń Marcin
Mowa trawa: słownik piłkarskiej polszczyzny
Marcin Rosłoń;
il. Andrzej Jankowski.
Wrocław: Wydawnictwo Bukowy Las, cop. 2011.


Socjaldemokrata łączący Polskę i Niemcy: 80. urodziny Güntera Grassa,
Literatura - Sztuka - Polityka, Gdańsk, 4-6 października 2007

Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce.
Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 2008.


Solidarität mit Polen: zur Geschichte und Gegenwart der deutschen Polenfreundschaft
Marion Brandt (Hrsg.).
Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013.


Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej
pod red. Marii Jeznach;
[przekł. z jęz. niem. Zuzanna Müller].
Warszawa: Wydaw. SGGW, 2003.


Stanyer James
Intimate politics: publicity, privacy and the personal lives of politicians in media-saturated democracies
James Stanyer.
Cambridge, UK; Malden, MA: Polity, 2013.


Studia europejskie: wyzwania interdyscyplinarności
red. nauk. Jacek Czaputowicz;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, 2014.


Tomczyk Kamil
Wielokulturowość a demokracja liberalna: o granicach tolerancji w społeczeństwach zachodnich
Kamil Tomczyk;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2013.


Uczestnicy I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki:
Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń: przewodnik

red. nauk. Józef Tymanowski, Paweł Stawarz;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim:
między polityką wspólną a interesami państw członkowskich

red. nauk. Justyna Zając;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Wojnicki Jacek
Partie socjaldemokratyczne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej
Jacek Wojnicki;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu
red. nauk. Filip Ilkowski, Stanisław Sulowski;
Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.


Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce XX wieku
studia pod red. Dariusza Jarosza.
Wrocław: GAJT Wydawnictwo, 2012.


Zamęcki Łukasz
Wewnętrzne uwarunkowania aktywności międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej
i jej relacje z Unią Europejską
Łukasz Zamęcki, Paweł Janusz Borkowski, Anna Wróbel;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2013.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions