Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Październik 2014

Baumgarten-Sharon Naama
So near and yet so far: implications of Israeli-imposed seclusion of Gaza Strip on Palestinians' right to family life
[researched and written by Naama Baumgarten-Sharon;
ed. by Yael Stein ; transl. by Michelle Bubis].
Jerusalem: HaMoked - Center for the Defence of the Individual: B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 2014.


Blažek Petr 
Ryszard Siwiec 1909-1968
Petr Blažek;
[tł. na ang. Dominika Ferens;
tł. tekstu Petra Blažka z czes. na pol. Tomasz Grabiński].
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.


Borev Ûrij Borisovič 
Prywatne życie Stalina
Jurij Boriew;
przeł. z ros. i oprac. Darima i Dionizy Sidorscy.
Warszawa: Oficyna Literatów "Rój", 1989.


Buhler Pierre 
O potędze w XXI wieku
Pierre Buhler;
przeł. z jęz. fr. Grażyna Majcher.
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2014.


Ceny w handlu zagranicznym Polski: aspekty makro- i mikroekonomiczne
red. nauk. Krzysztof Marczewski;
[aut. Janusz Chojna, Ewa Duchnowska, Krzysztof Marczewski].
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.


Cieślik Ziemowit
Partnerstwo publiczno - prywatne: publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej
Ziemowit Cieślik.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014.


Czachor Rafał
Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych
Rafał Czachor;
Wrocław: Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski, 2014.


Czachor Rafał
Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991-2011: studium politologiczne
Rafał Czachor;
Polkowice: Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, 2011.


Czapnik Sławomir
Władza, media i pieniądze: amerykańska ekonomia polityczna komunikowania: (wybrane zagadnienia)
Sławomir Czapnik;
Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.


Drogi do Unii Europejskiej
[ed. Karl Matthias Klaus;
Ambasada Niemiec w Warszawie].
Warszawa: Towarzystwo "Więź": na zlecenie Ambasady Niemiec, 2000.


The eastern dimension of the European Neighbourhood Policy
[supervising ed. Antoni Podolski, Christine Normann, Przemysław Jaroń;
transl. Konrad Szmerdt];
Centrum Stosunków Międzynarodowych.
Warsaw: Center for International Relations, 2006.


Ferreira Marco
Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych
Marco Ferreira, Mirosław Grewiński, José Reis-Jorge;
[tł. cz. zagranicznych Karolina Geletta].
Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, 2014.


Gogołek Włodzimierz 
Leksykon tematyczny: zarządzanie, IT 
Włodzimierz Gogołek, Wiesław Cetera;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Herwarth von Bittenfeld Hans-Heinrich 
Między Hitlerem a Stalinem: wspomnienia dyplomaty i oficera niemieckiego 1931-1945
Hans von Herwarth;
z jęz. niem. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Eugeniusz Cezary Król.
Warszawa: Bellona: Rytm, 1992.


Holzer Jerzy 
Dwa stulecia Polski i Europy: teksty pisane w różnych porach wieku
Jerzy Holzer.
Poznań: Wydaw. PTPN, 2004.


India in the contemporary world: polity, economy and international relations
[eds.] Jakub Zajączkowski, Jivanta Schöttli, Manish Thapa.
London; New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2014.


Inwentarz akt i mikrofilmów: Ambasady RP w Waszyngtonie z lat (1918) 1919-1945
oraz mikrofilmów z akt Jana Ciechanowskiego, ambasadora RP w Waszyngtonie,
a następnie działacza i publicysty w USA z lat 1945-1956
 
oprac. Edward Kołodziej;
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Warszawa; Bydgoszcz: Wydawnictwo Tekst, 2012.


Izak Krzysztof
Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych
Krzysztof Izak.
Warszawa; Emów: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota", 2014.


Janasiak Christoph Jan
Wczesna prasa koreańska: modernizacja pisma i języka
Christoph Jan Janasiak.
Warszawa: nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.


Kacprzak Agnieszka
Regulae iuris: łacińskie inskrypcje na kolumnach
Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej /
Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek, Witold Wołodkiewicz;
pod red. Witolda Wołodkiewicza.
Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2001.


Kamola-Cieślik Małgorzata 
Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych gospodarki morskiej
w okresie transformacji systemowej w Polsce
Małgorzata Kamola-Cieślik.
Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk, 2013.


Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo
red. nauk. Tadeusz Bodio;
Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.


Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne
red. nauk. Tadeusz Bodio;
Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.


Kodeks cywilny: przepisy wprowadzające, skorowidz
[oprac. merytoryczne Bogusław Gąszcz].
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN; Bielsko-Biała: ParkPrawo, 2010.


Konferencje panamerykańskie w świetle raportów polskich placówek dyplomatycznych 1923-1945
oprac. Edward Kołodziej i Krzysztof Smolana;
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych.
Warszawa; Bydgoszcz: Wydawnictwo Tekst, 2012.


Kopeć Jakub 
Dossier Generała
Jakub Kopeć.
Warszawa: Interim, 1991.


Luft Bogumił
Nowy partner - Rumunia
[Bugumił Luft;
Centrum Wschodnie POU].
Warszawa [etc.]: Pret, 2008.


Materski Wojciech 
Mord katyński: siedemdziesiąt lat drogi do prawdy
Wojciech Materski.
Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2010.


Migranci na polskim rynku pracy: rzeczywistość, problemy, wyzwania
pod red. Witolda Klausa.
Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2007.


Mróz Daniel
Praktyczne rozwiązania realizacji procedury ''Niebieskie Karty''
Daniel Mróz.
Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 2013.


Muras Zdzisław Zygmunt
Podstawy prawa
Zdzisław Muras.
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2011.


Od Kreuz do Krzyża: losy niemieckich i polskich mieszkańców miasta w XX wieku
[wstęp, wybór i oprac. tekstów Anna Wylegała;
tł. z jęz. niem. Anna Wysokińska].
Warszawa: Dom Spotkań z Historią: Ośrodek Karta, 2009.


Pięciak Wojciech 
Kryzys wiary czy kryzys systemu?: kościoły w Niemczech 1990-1999
Wojciech Pięciak;
Centrum Stosunków Międzynarodowych.
Warszawa: Fundacja CSM, 1999.


Plehanov Georgij Valentinovič 
O materialistycznym pojmowaniu dziejów
Jerzy Plechanow.
Warszawa: Książka, 1946 


Podstawy ekonomii
red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski;
aut.: Paweł Alberciak [et al.].
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.


Pokrzycka Lidia
Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym: studia przypadków
Lidia Pokrzycka.
Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, 2011.


Poland and Spain in contemporary world
ed. by Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, José Luis Orella Martínez.
Madrid : SCHEDAS, S.L., 2014.


Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014)
red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Wojciech Jakubowski;
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych:
praca zbiorowa pod red. Sylwestra Wróbla.

Katowice: "Śląsk", 1998.


Putz Erna 
Boży dezerter: Franz Jägerstätter 1907-1943
Erna Putz;
[tł. Artur Kuć, Ewa Stefańska].
Warszawa: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 2008.


Rajch Marek
Cenzura pruska w Wielkopolsce w latach 1848-1918
Marek Rajch.
Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2004.


Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku:
społeczeństwo - gospodarka - polityka: zbiór studiów

Mieczysława Wojciechowskiego i Ralpha Schattkowsky'ego;
[tł. tekstów niem. Józef Jarosz].
Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996.


Roguski Piotr 
Słodkie imię wolności... : przejście Polaków przez Niemcy po upadku powstania listopadowego
Piotr Roguski.
Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2011.


Rosenbaum Sebastian
Obozy pracy przymusowej Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-1949
Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz;
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.
Katowice: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009.


Sassòli Marco
How does law protect in war: cases, documents, and teaching materials on contemporary practice
in international humanitarian law
by Marco Sassòli and Antoine A. Bouvier in co-operation with Laura M. Olson, Nicolas A. Dupic and Lina Milner.
Geneva: International Committee of the Red Cross, 1999.


Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945
Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów.
Warszawa: Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, 1947.


Szlachta, społeczeństwo, państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku: praca zbiorowa
pod red. Mieczysława Jaroszewicza i Włodzimierza Stępińskiego.
Szczecin; Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego, 1998.


Traktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, Ryga 18 marca 1921: 85 lat później
wstęp, oprac. i wybór źródeł Bronisław Komorowski;
bibliografia Monika Biedrzycka [et al.].
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2006.


Umsiedlung der Polen aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten nach Polen in den Jahren 1944-1947
hrsg. und eingel. von Stanisław Ciesielski;
Ausw. der Dokumente Włodzimierz Borodziej [et al.];
Red. und Bearb. der deutschen Fassung Klaus-Peter Friedrich;
[Übers. Markus Krzoska, Christian Prueffer, Kai Witzlack-Makarevich].
Marburg: Verlag Herder-Institut; Wrocław: Willy Brand Zentrum für Deutschland- und Europastudien an der Universität Wrocław, 2006.


Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego
red. nauk. Tomasz Kapuśniak.
Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej: we współpr. z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, 2010.


Ura Elżbieta
Prawo urzędnicze
Elżbieta Ura.
Warszawa: LexisNexis, 2011.


Wasiuta Aleksander
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej
Aleksander Wasiuta;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2014.


Wierzbicki Andrzej 
Etniczność i narody w Europie i Azji Centralnej: perspektywa teoretyczna i egzemplifikacyjna
Andrzej Wierzbicki;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2014.


Winkler Heinrich August
Quo vadis, Europa?: Unia Europejska pomiędzy rozszerzaniem a pogłębianiem
Heinrich August Winkler;
tł. Adam Peszke.
Warszawa: Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, 2007.


Wspólnie czy obok?: spotkania Toruń-Getynga 
z okazji wręczenia nagrody literackiej im. Samuela Lindego 2011 roku
pod red. Leszka Żylińskiego.
Toruń: Urząd Miasta: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.


Zamojski Łukasz
Kodeks spółek handlowych ze schematami
Łukasz Zamojski.
Warszawa: LexisNexis Polska, 2012.


Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter
hrsg. von Udo Arnold.
Marburg: N. G. Elwert, 1989.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions