Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Czerwiec 2014

Andrzejewski Piotr 
Public relations
Piotr Andrzejewski, Przemysław Deszczyński;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.


Applebaum-Sikorska Anna 
Za żelazną kurtyną: ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956
Anne Applebaum;
z ang. przeł. Barbara Gadomska.
Warszawa: "Świat Książki": przy współpr. Agora, 2013.


Cabestan Jean-Pierre 
Polityka zagraniczna Chin:
między integracją a dążeniem do mocarstwowości
Jean-Pierre Cabestan;
przekł. Elżbieta Brzozowska.
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2013.


Cardenal Juan Pablo 
Podbój świata po chińsku
Juan Pablo Cardenal, Heriberto Araújo;
z jęz. hisz. przeł. Ewa Morycińska-Dzius.
Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga, cop. 2012.


Ciołkoszowa Lidia 
Publicystyka polska na emigracji 1940-1960
Lidia Ciołkoszowa;
wstęp i oprac. nauk. Andrzej Friszke.
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.


Czapiński Janusz 
Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków:
diagnoza społeczna 2013: raport tematyczny
aut.: Janusz Czapiński, Piotr Błędowski.
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Czub Jarosław Filip
Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej
Jarosław Filip Czub.
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, cop. 2012.


Diagnoza społeczna 2013:
warunki i jakość życia Polaków: raport

red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek;
[aut. raportu: Dominik Batorski et al.].
Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , 2014.


Dmochowski Artur 
Między Unią a Rosją: o polskiej racji stanu, polityce zagranicznej
i miejscu Polski w Unii Europejskiej
z ekspertami rozmawia Artur Dmochowski.
Lublin; Warszawa: Wydawnictwo Słowa i Myśli, cop. 2013.


Dobek-Ostrowska Bogusława 
Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki
Bogusława Dobek-Ostrowska.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.


Drużyńska Jolanta
Krok do wolności: polskie ofiary żelaznej kurtyny
Jolanta Drużyńska.
Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2013.


Dziubka Kazimierz
Idee i ideologie we współczesnym świecie
[aut. Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski].
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.


Ferro Marc 
Resentyment w historii: zrozumieć nasze czasy
Marc Ferro;
przeł. Wojciech Prażuch.
Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2013.


Florczak-Wątor Monika 
Międzynarodowa współpraca Sejmu RP
Monika Florczak-Wątor, Piotr Czarny.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.


Gmyz Cezary
Zawód: dziennikarz śledczy
Cezary Gmyz;
rozmawia Piotr Gociek.
Warszawa: Fronda PL, cop. 2013.


Goldberg Jonah
Lewicowy faszyzm: tajemna historia amerykańskiej lewicy
od Mussoliniego do polityki zmiany
Jonah Goldberg;
wstęp Leszek Balcerowicz;
przeł. Lech Jęczmyk, Jacek Lang.
Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2013.


Góralczyk Bogdan
Sun Yat-Sen: misjonarz rewolucji
Bogdan Góralczyk.
Warszawa: Wydawnictwo Rambler, 2013.


Grott Olgierd 
Instytut Badań Spraw Narodowościowych i Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich
w planowaniu polityki II Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich
Olgierd Grott.
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.


Hendry Joy
Japończycy: kultura i społeczeństwo
Joy Hendry;
tł. Tomasz Tesznar.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.


Inne wymiary polityki
red. Włodzimierz Marciniak.
Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM", 2013.


Iwanek Krzysztof
Indie: od kolonii do mocarstwa 1857-2013
Krzysztof Iwanek, Adam Burakowski.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.


Kania Dorota
Cień tajnych służb: polityczne zabójstwa, niewyjaśnione samobójstwa,
niepublikowane dokumenty, nieznane archiwa
Dorota Kania.
Kraków: Wydawnictwo M, 2013.


Keene Donald 
Narodziny japońskich tradycji: Yoshimasa i Srebrny Pawilon
[Donald Keene];
tł. Marek Król.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.


Kertzer David I. 
Rytuał, polityka, władza
David I. Kertzer;
przekł. Zygmunt Simbierowicz.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2010.


Kobiety, wybory, polityka
pod red. Małgorzaty Fuszary.
Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013.


Kosta Raul Andrzej 
Polityka militarna w doktrynie bezpieczeństwa współczesnego państwa:
funkcjonowanie, cele, perspektywy
Raul Andrzej Kosta.
Opole: Wydawnictwo WCM, 2011.


Kowalski Lech
Komitet Obrony Kraju: (MON, PZPR, MSW)
Lech Kowalski.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011.


Krasiński Zygmunt 
Wybór listów politycznych
Zygmunt Krasiński;
wprowadz. i red. nauk. Marcin Król.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.


Krzywdzińska Agata
Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku
Agata Krzywdzińska.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.


Kuszewska Agnieszka
Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych:
konflikty, strategie, bezpieczeństwo
Agnieszka Kuszewska.
Warszawa: Difin, cop. 2013.


Kwiatkowski Andrzej Bolesław
Wzorce osobowe działaczy społeczno-politycznych
Andrzej Bolesław Kwiatkowski.
Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2013.


Legutko Ryszard 
Sokrates: filozofia męża sprawiedliwego
Ryszard Legutko.
Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2013.


Lewica polska: [koncepcje, ludzie, działalność].
1, Koncepcje i ludzie

pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.


Lewica polska: [koncepcje, ludzie, działalność].
2, Działalność

pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.


Łukomski Grzegorz 
Polityczna przestrzeń polskości w XX wieku:
bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej z perspektywy racji stanu
Grzegorz Łukomski.
Poznań; Londyn: Wydawnictwo Naukowe "Silva Rerum", 2013.


Mickiewicz Piotr 
Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego
Piotr Mickiewicz.
Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012.


Mielczarek Tomasz
Raport o śmierci polskich gazet
Tomasz Mielczarek;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012.


Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej:
stan prawny i faktyczny

pod red. Ewy Godlewskiej i Magdaleny Lesińskiej-Staszczuk.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.


Modernizacja procesów integracji europejskiej
red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk;
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Europeistyki.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011.


Musiał Miron Jakub
Władza. Media. Propaganda. Transformacja. Białoruś przełomu wieków
Miron Musiał.
Poznań: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Języków Obcych, 2012.


Myśl społeczna wielkich religii świata
red. nauk. Maria Marczewska-Rytko, Edward Olszewski.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.


Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków:
diagnoza społeczna 2013: raport tematyczny

red.: Irena E. Kotowska.
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Nowakowski Marek 
Homo Polonicus
Marek Nowakowski.
Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2013.


Nowoczesna administracja publiczna:
zadania i działalność - uwarunkowania prawne

red.: Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński, Kamila Sobieraj;
[Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Administracji].
Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.


Pesnot Patrick
Rosyjscy szpiedzy: od Stalina do Putina
Patrick Pesnot;
przekł. Janina Pałęcka i Barbara Walicka.
Warszawa: Muza SA, 2013.


Poland and Turkey in Europe:
social, economic and political experiences and challenges

ed. by Artur Adamczyk and Przemysław Dubel.
Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw, 2014.


Polityka spójności Unii Europejskiej: doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020.
T. 2, Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach

red. Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan, Tomasz Stępniewski;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania.
Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.


Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwań współczesnej Polski i świata:
wybrane problemy

red. nauk. Marcin Wojciech Solarz.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.


Polski rok 1989: sukcesy, zaniechania, porażki. Cz. 2
red. nauk. Marek Jabłonowski, Stanisław Stępka, Stanisław Sulowski;
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego [et al.].
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009.


Prezydent Lech Kaczyński: odwaga i wizja
Piotr Gursztyn [et al.];
oraz rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim.
Warszawa: Orle Pióro, 2013.


Pytlik Bogusław
Parlament i rząd w Republice Słowackiej
Bogusław Pytlik.
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2013.


Rand Ayn 
Kapitalizm: nieznany ideał
Ayn Rand;
tł. Jerzy Łoziński.
Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2013.


Revolt in the name of freedom: forgotten Belarusian gene?
ed. by Piotr Rudkoŭski, Kaciaryna Kolb;
[transl. Aleś Lahviniec, Vieranika Mazurkievič].
Warsaw: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego: Dom Wydawniczy Elipsa, 2013.


Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków
- diagnoza społeczna 2013: raport tematyczny

red. Irena E. Kotowska;
[aut. raportu Piotr Białowolski et al.].
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Sakiewicz Tomasz
Partyzant wolnego słowa
Tomasz Sakiewicz.
Kraków: Wydawnictwo M, 2013.


Salas Antonio
Ja, terrorysta
Antonio Salas;
przeł. Zuzanna Jaegerman, Bogumiła Lisocka-Jaegerman.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2012.


Semka Piotr 
Za, a nawet przeciw: zagadka Lecha Wałęsy:
pierwsza krytyczna biografia Lecha Wałęsy 1980-2013
Piotr Semka.
Kraków: Wydawnictwo M, 2013.


Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej:
założone cele i ich realizacja

red. nauk. Krzysztof Szczerski.
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.


Społecznie wykluczeni:
niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni

red. Anna M. Kłonkowska, Marcin Szulc.
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.


Sport w mediach
red. nauk.: Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek.
Warszawa: Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013.


Symbol w polityce
red. nauk. Iwona Massaka.
Toruń: Dom Wydawniczy DUET, cop. 2012.


Sztompka Piotr 
Socjologia: analiza społeczeństwa
Piotr Sztompka.
Kraków: Wydawnictwo Znak, 2012.


Taczkowska-Olszewska Joanna
Zawód dziennikarza w Polsce:
między misją a posłannictwem
Joanna Taczkowska.
Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012.


Taylor Charles 
Modern social imaginaries
Charles Taylor.
Durham; London: Duke University Press, 2004.


Trembicka Krystyna
Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Krystyna Wiesława Trembicka.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.


Tumulec Maciej 
Historia stosunków polsko-indyjskich XVI-XXI w.
Maciej Tumulec;
Towarzystwo Miłośników Historii.
Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013.


Turowicz Jerzy 
Pisma wybrane. T. 1 - 3
Jerzy Turowicz;
wybór i oprac. Anna Mateja.
Kraków: Universitas, cop. 2013.


Winnicka Ewa
Londyńczycy
Ewa Winnicka.
Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2011.


Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki
red. nauk. Lech W. Zacher.
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, cop. 2013.


Władza w PRL:
ludzie i mechanizmy

pod red. Konrada Rokickiego i Roberta Spałka.
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.


Wordliczek Łukasz 
Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej
na przykładzie USA po II wojnie światowej
Łukasz Wordliczek.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.


Wróbel Anna
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Anna Wróbel.
Warszawa: Wydawnictwo Rambler, 2014.


Zaborny Piotr 
Wspomnienia
Piotr Bogusław Zaborny.
Skierniewice: Wydawnictwo SIGMA, 2014.


Zawadzka Zofia
Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną:
problem rozstrzygania konfliktu zasad
Zofia Zawadzka.
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013.


Zieliński Jarosław 
Marketing polityczny w Internecie
Jarosław Zieliński.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013.


Zoll Andrzej 
Państwo prawa jeszcze w budowie
Andrzej Zoll w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem.
Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2013.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions