Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Grudzień 2015

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa
red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk;
[aut.: Beata Jeżyńska et al.];
Akademia Obrony Narodowej.
Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.


Bastiat Frédéric
Prawo
Frédéric Bastiat;
przełożył Piotr Toboła-Pertkiewicz.
Warszawa: Prohibita, 2015.


Bell Daniel
Kulturowe sprzeczności kapitalizmu
Daniel Bell;
przeł. Stefan Amsterdamski.
Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2014.


Bezpieczeństwo międzynarodowe: wczoraj - dziś - jutro
Jarosław Gryz, Wlodzimierz Fehler, Wojciech Gonet, Kinga Machowicz, Karina Paulina Marczuk, Izabela Oleksiewicz,
Renata Podgórzańska, Agnieszka Legucka, Agata Ludera-Ruszel, Katarzyna Stachurska-Szczesiak.
Warszawa: Wydawnictwo Rambler, 2015.


Cave Roderick
Historia książki: od glinianych tabliczek po e-booki
Roderick Cave i Sara Ayad;
[tłumaczenie Ewa Romkowska].
Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2015.


Fedyszak-Radziejowska Barbara
Przemyśleć Polskę
Barbara Fedyszak-Radziejowska.
Warszawa: Wydawnictwo Prohibita, 2013.


Hanne Olivier
Państwo Islamskie: geneza nowego kalifatu
Olivier Hanne, Thomas Flichy de La Neuville;
przełożył Janusz Danecki.
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2015.


Heeper Astrid
Negocjacje handlowe: po polsku i po angielsku
Astrid Heeper, Michael Schmidt;
[przekł. Marta Kęsy].
Warszawa: BC Edukacja, cop. 2008.


Iłowiecki Maciej
Pilnowanie strażników : etyka dziennikarska w praktyce
Maciej Iłowiecki.
Warszawa: Fronda, cop. 2012.


Indyk Martin
Zmieniając historię: polityka zagraniczna Baracka Obamy
Martin S. Indyk, Kenneth G. Lieberthal, Michael E. O'Hanlon;
[tł. Joanna Kędzierska];
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013.


Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej
= Soziale Integration als Herausforderung für die Sozialpolitik und Sozialarbeit

red. Grażyna Firlit-Fesnak, Emilia Jaroszewska, Helga Oberloskamp.
Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2012.


Jędrzejewski Stanisław
Radio publiczne w Europie: program, finansowanie, technologia, audytorium
Stanisław Jędrzejewski;
[recenzent: Michał Gajlewicz;
redakcja: Anna Goryńska].
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015.


Koniuszewski Antoni
Meandry geopolityki: wpływ gry mocarstw na położenie Polski
Antoni Koniuszewski.
Warszawa: Wydawnictwo Prasy Lokalnej, 2012.


Leszczyński Marek
Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku
Marek Leszczyński.
Warszawa: Difin, 2011.


Malcolm Noel
Kosovo: a short history
Noel Malcolm.
London; Basingstoke: Papermac, 1998.


Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym
redakcja naukowa Ewa Maj, Eleonora Kirwiel, Ewelina Podgajna.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.


Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej: diagnoza i perspektywy
redakcja naukowa Helena Tendera-Właszczuk.
Warszawa: Difin, 2015.


Panek Bogdan
Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku
Bogdan Panek;
[recenzenci Ryszard Jakubczak, Marian Kozub].
Warszawa: Difin, 2015.


Pleszczyński Jan
Etyka dziennikarska i dziennikarstwa
Jan Pleszczyński.
Warszawa: Difin, 2015.


Pokolenie 82-90: Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982-1990)
[oprac.:] Patryk Pleskot, Robert Spałek;
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.


Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej
redakcja Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.


Polska Ludowa 1944-1956
pod red. Pawła Dybicza.
Warszawa: Fundacja Oratio Recta, 2014.


Sport w mediach
red. nauk. Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek.
Warszawa: Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013.


Szeptycki Andrzej Roman
Ukraina wobec Rosji: studium zależności
Andrzej Szeptycki.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.


Terroryzm wczoraj i dziś: księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka.
Warszawa: Difin, 2015.


Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej: problemy, wyzwania, implikacje
red. nauk. Katarzyna Krzywicka.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.


Turcja i Europa: wyzwania i szanse
red. Adam Szymański;
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2011.


Verluise Pierre
Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej
Pierre Verluise;
[tł. Ludwik Kłopotowski].
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.


Wiśniewska Małgorzata
Kobiety w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939
Małgorzata Wiśniewska;
[redakcja Marta Zbrzeźniak].
Oświęcim: Napoleon V, 2015.


Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji: doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej
pod red. Marka Barańskiego, Anny Czyż i Roberta Rajczyka.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions