Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Kwiecień 2016

Bazylow Ludwik
Obalenie caratu
Ludwik Bazylow.
Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1976.


Brežnev Leonid Il'ič
Polityka zagraniczna KPZR i państwa radzieckiego: przemówienia i artykuły 1964-1976
Leonid Breżniew.
Warszawa: Książka i Wiedza, 1976.


Brežnev Leonid Il'ič
Referat sprawozdawczy KC KPZR na XXV Zjazd wygłoszony przez sekretarza generalnego KC KPZR
Leonida Breżniewa, 24 lutego 1976.
Leonid Breżniew.
Warszawa: Książka i Wiedza, 1976.


Cunhal Álvaro
Przemówienia polityczne: (kwiecień-październik 1974)
Alvaro Cunhal. 
Warszawa: "Książka i Wiedza", 1975.


Filozofia marksistowska: podręcznik akademicki do przedmiotu podstawy marksistowsko-leninowskiej filozofii i socjologii
redakcja naukowa: Józef Grudzień et al.; autor: Jakub Banaszkiewicz et al.
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, dr. 1976.


Holzer Jerzy
Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919
Jerzy Holzer. 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.


Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie : nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa
pod redakcją Macieja Mroza.
Wrocław: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.


Lamentowicz Wojciech
Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych
Wojciech Lamentowicz.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2015.


Manifest PKWN
Warszawa: Książka i Wiedza, 1974.


Mądrzejowski Wiesław
Przestępczość zorganizowana : system zwalczania 
Wiesław Mądrzejowski.
Wyd. zaktualizowane
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz, 2015.


Mediamorfozy
redakcja naukowa Tomasz Gackowski.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.


Międzynarodowy ruch robotniczy. T. 1, Wiek XIX - 1945
zespół autorski Irena Koberdowa [et al.] ; kolegium redakcyjne Janusz W. Gołębiowski, Irena Koberdowa, Jerzy Pawłowicz
redakcja naukowa Irena Koberdowa.
Warszawa: Książka i Wiedza, 1976.


Międzynarodowy ruch robotniczy. T. 2, Lata 1945-1975
zespół autorski Marian Dyba [et al.]; kolegium redakcyjne. Janusz W. Gołębiowski, Irena Koberdowa, Jerzy Pawłowicz;
redakcja naukowa Jerzy Pawłowski. 
Warszawa: Książka i Wiedza, 1976.


Monelli Paolo
Mussolini
Paolo Monelli.
Warszawa: "Czytelnik", 1973.


Najdus Walentyna
Lenin w Polsce
Walentyna Najdus.
Warszawa: Książka i Wiedza, 1953.


Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce
Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2015.
48 s. : il.; 28 cm.


Pach Henryk A.
Ostatni rozdział: od płk. Kuklińskiego do szczytu NATO w Warszawie 2016 r.: dokumenty, świadectwa, polemiki i analizy,
pamięć i NATO, "Dubler"
Henryk A. Pach.
Kraków: Stowarzyszenie im. płk. Ryszarda Kuklińskiego, 2016.


Polska w Unii Europejskiej: dziesięć lat członkostwa
pod redakcją Macieja Mroza.
Wrocław: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.


VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: stenogram [z obrad plenarnych], Warszawa, 8 - 12 grudnia 1975 r.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Zjazd (7;1975; Warszawa).
Warszawa: Książka i Wiedza, 1976.


70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: silna ONZ: lepszy świat: materiały z konferencji organizowanej przez MSZ i UW
redakcja: Irena Popiuk-Rysińska.
Warszawa: Wydawnictwo Rambler, 2015.


Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: uchwalony przez II Zjazd PZPR.
Warszawa: Książka i Wiedza, 1954.


Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej : ze zmianami i uzupełnieniami uchwalonymi przez
IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR w lipcu 1981 r.

Warszawa: Książka i Wiedza, 1981.


Stroh David Peter
Systems thinking for social change: a practical guide to solving complex problems: avoiding unintended
consequences, and achieving lasting results
David Peter Stroh.
White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2015.


Togliatti, Palmiro
Problemy międzynarodowego ruchu robotniczego
Palmiro Togliatti.
Warszawa: Książka i Wiedza, 1964.


Warner Bill
Szariat dla niemuzułmanów
Bill Warner. 
Centrum Studiów nad Politycznym Islamem.
Brno]: CSPI International, cop. 2015.


Zmiany w Konstytucji PRL. Ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu
redakcja Tadeusz Kołodziejczyk.
Warszawa: Wydawnictwo Współczesne RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1989.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions