Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Lipiec 2014

Artus Patrick 
Wielki kryzys globalizacji
Patrick Artus, Marie-Paule Virard;
przeł. Lucyna Mazur.
Warszawa: Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa", 2008.


Bałaban Andrzej
Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP
Andrzej Bałaban.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2011.


Bankowicz Marek 
Prezydentury
Marek Bankowicz.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.


Bralczyk Jerzy 
Wiem, co mówię, czyli O dobrej komunikacji
Jerzy Bralczyk, Włodzimierz Gruszczyński, Katarzyna Kłosińska;
z tekstami Michała Ogórka napisanymi specjalnie do tej książki.
Bydgoszcz; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011.


Chołaj Henryk 
Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie
Henryk Chołaj.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011.


Creswell John W.
Projektowanie badań naukowych:
metody jakościowe, ilościowe i mieszane
John W. Creswell ; tł. Joanna Gilewicz.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.


Czerniakowska Ewa
Ze studiów nad dziejami "Gazety Gdańskiej"
pod redakcją Bernarda Zygmunta Milskiego: 1891-1901
Ewa Czerniakowska.
Pruszcz Gdański; Gdańsk: Wydawnictwo JASNE, 2014.


Dawson Roger 
Sekrety podejmowania trafnych decyzji
Roger Dawson;
przekł. Marian J. Waszkiewicz i Hanka Piotrowska.
Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes; Göteborg: Wamex, [ca 2008].


Gawin Dariusz
Wielki zwrot: ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976
Dariusz Gawin.
Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.


Geremek Bronisław 
Profesor to nie obelga: alfabet Bronisława Geremka
wybór, układ, oprac. Jacek Głażewski;
słowo wstępne Henryk Samsonowicz.
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, cop. 2013.


Kagan Robert
Powrót historii i koniec marzeń
Robert Kagan;
przeł. Grzegorz Sałuda.
Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 2009.


Krasowski Paweł
Kampania parlamentarna 2011 roku z perspektywy sztabowca
Paweł Krasowski;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2013.


Kucharczyk Grzegorz 
Mała historia polskiej myśli politycznej
Grzegorz Kucharczyk.
Dębogóra: Klub Książki Katolickiej, cop. 2007.


Lubowski Andrzej 
Świat 2040: czy Zachód musi przegrać?
Andrzej Lubowski.
Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.


Lutrzykowski Alfred
System władzy publicznej Polski Ludowej: od Manifestu PKWN do Konstytucji PRL:
zagadnienia ustrojowo-polityczne
Alfred Lutrzykowski.
Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2013.


Mistewicz Eryk
Marketing narracyjny: jak budować historie, które sprzedają
Eryk Mistewicz.
Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2011.


Moskalewicz Marcin 
Totalitaryzm, narracja, tożsamość:
filozofia historii Hannah Arendt
Marcin Moskalewicz;
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.


Nagorski Andrew 
Narodziny wolności
Andrew Nagorski;
tł. Grażyna Woyda.
Warszawa: Czytelnik, 1994.


Nowinowski Sławomir M.
Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932
Sławomir M. Nowinowski.
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódziego, 2013.


Politycy europejscy XXI wieku
red. nauk. Justyna Miecznikowska.
Toruń: Wydawnictwo MADO, 2013.


Polskie bieguny: społeczeństwo w czasach kryzysu
red. Maria Jarosz.
Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN: Oficyna Naukowa, 2013.


PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku:
studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe: praca zbiorowa

red. nauk. Ewa Maj [et al.].
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.


Rogalski Maciej
Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Maciej Rogalski.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.


Rotfeld Adam Daniel 
W cieniu: 12 rozmów z Marcinem Wojciechowskim
Adam Daniel Rotfeld;
wstęp Teresa Torańska.
Warszawa: Agora: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2012.


Ścigaj Paweł
Tożsamość narodowa: zarys problematyki
Paweł Ścigaj.
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.


Sozański Jarosław
Prawa człowieka w Unii Europejskiej: (po Traktacie Lizbońskim)
Jarosław Sozański.
Warszawa; Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2013.


Szczepanowski Jan 
Paradygmat cywilizacyjny jako zasadniczy element koncepcji historiozoficznych
Feliksa Konecznego i Oswalda Spenglera
Jan Szczepanowski;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2013.


Szeptycki Andrzej Roman 
Ukraina wobec Rosji: studium zależności
Andrzej Szeptycki.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013.


Szlachetna propaganda dobroci, czyli Drugi tom o reklamie społecznej
oprac. i red. Piotr Wasilewski;
współprac. Dominika Maison i Agata Stafiej-Bartosik.
Kraków: Agencja Wasilewski, cop. 2007.


Świat arabski: kultura i polityka
pod red. Ewy Machut-Mendeckiej i Katarzyny Pachniak;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny. Katedra Arabistyki i Islamistyki.
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012.


Turcja i Europa: wyzwania i szanse
red. Adam Szymański;
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2011.


Tyszka Tadeusz 
Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna
Tadeusz Tyszka.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2010.


Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka:
nowe wyzwania - nowe rozwiązania. T. 1 - 3.

red. nauk. Jerzy Jaskiernia;
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Ekonomii i Administracji.
Warszawa: Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe: OWG, 2014.


Wasilewski Jacek
Prowadzeni słowami: retoryka motywacji w komunikacji publicznej
Jacek Wasilewski, Adam Skibiński.
Warszawa: "Difin", 2008.


Węgry, co tam się dzieje
[oprac. red. Robert Jankowski].
Warszawa: Fronda, cop. 2013.


Wiśniewski Tomasz Rafał
Podmiot i wolność: dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie
Tomasz R. Wiśniewski.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2013.


Wybory 2010: media i marketing polityczny
pod red. Marka Jezińskiego, Wojciecha Peszyńskiego, Aleksandry Sekleckiej.
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.


Zaremba Marcin 
Wielka trwoga: Polska 1944-1947:
Ludowa reakcja na kryzys
Marcin Zaremba.
Kraków: Wydawnictwo Znak: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012.


Zürcher Erik-Jan 
Turcja: od sułtanatu do współczesności
Erik J. Zürcher;
tł. Anna Gąsior-Niemiec.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions