Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Luty 2014

Alexy Robert 
Teoria praw podstawowych
Robert Alexy;
tł. Bożena Kwiatkowska i Jerzy Zajadło;
wprow. Jerzy Zajadło.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2010.


Aronson Elliot 
Człowiek - istota społeczna
Elliot Aronson oraz Joshua Aronson;
przeł. Józef Radzicki.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.


Attané Isabelle
Tam gdzie dzieci są luksusem:
Chiny wobec katastrofy demograficznej
Isabelle Attané;
[przekł. Andrzej Bilik].
Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2012.


Balicki Jan 
Apartheid: studium prawno-polityczne rasizmu w Afryce Południowej
Jan Balicki.
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.


Barcz Jan 
Instytucje i prawo Unii Europejskiej:
podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji
Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska.
Warszawa: LexisNexis Polska, 2012.


Bardach Juliusz 
Historia ustroju i prawa polskiego
Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak.
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009.


Beck Ulrich
Niemiecka Europa: nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu
Ulrich Beck;
przeł. Ryszarda Formuszewicz.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.


Berezowski Łukasz
Władza i polityka w literaturze political fiction: prawda czy fikcja?
Łukasz Jan Berezowski.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.


Berman Paul
Opowieść o dwóch utopiach:
ewolucja polityczna pokolenia '68
Paul Berman;
przekł. Piotr Nowakowski.
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008.


Bojarowicz Tomasz
Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku
Tomasz Bojarowicz.
Toruń: Wydawnictwo MADO, cop. 2013.


Bourdieu in international relations:
rethinking key concepts in IR

edited by Rebecca Adler-Nissen.
London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013.


Castells Manuel 
Władza komunikacji
Manuel Castells;
tł. Jakub Jedliński, Paweł Tomanek.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.


Chapoutot Johann
Wiek dyktatur: faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945)
Johann Chapoutot;
przeł. Andrzej Purchla.
Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.


Clausewitz Carl von 
O wojnie
Carl von Clausewitz;
[tl. Augustyn Cichowicz, Leon Koc].
[Kraków]: Mireki, [ca 2010].


Clausewitz Carl von 
O wojnie: podręcznik stratega:
arkana polityki, dowodzenia i logistyki, które musi znać każdy menedżer
Carl von Clausewitz;
[wyboru treści na podst. oryg. dokonała Paulina Polko;
tł. Arkadiusz Romanek].
Gliwice: Wydawnictwo "Helion", cop. 2013.


Cywiński Bohdan
Szańce kultur: szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej
Bohdan Cywiński.
Warszawa: Wydawnictwo Trio: Centrum Europejskie Natolin, 2013.


Delpech Thérèse
Powrót barbarzyństwa w XXI wieku
Thérèse Delpech;
przekł. z fr. Wiktor Dłuski.
Warszawa: Nadir-Media Lazar, 2008.


Demokracja w obliczu nowych mediów: elektroniczna demokracja,
wybory przez Internet, kampania w sieci - teoria, doświadczenia, perspektywy

red. nauk. Magdalena Musiał-Karg.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.


Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem: teoria i praktyka:
poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy

pod red. Zenona Wiśniewskiego i Moniki Wojdyło-Preisner.
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Domscheit-Berg Daniel 
WikiLeaks od środka: trzy lata na najniebezpieczniejszej stronie internetowej świata
Daniel Domscheit-Berg;
[notowała Tina Klopp];
z niem. przeł. Paweł Wieczorek.
Warszawa: Buchmann, 2012.


Drabik Krzysztof
Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli
Krzysztof Drabik.
Warszawa: Difin, 2011.


Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie
pod red. Aleksandry Moroskiej-Bonkiewicz.
Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012.


Eriksen Thomas Hylland
Etniczność i nacjonalizm: ujęcie antropologiczne
Thomas Hylland Eriksen;
przekł. Barbara Gutowska-Nowak.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.


Fryc Mariusz
Wojna: współczesne oblicze
Mariusz Fryc.
Toruń: Wydawnictwo MADO, 2009.


Gierszewski Janusz
Bezpieczeństwo społeczne:
studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego
Janusz Gierszewski.
Warszawa: Difin, 2013.


Gierszewski Janusz
Bezpieczeństwo wewnętrzne: zarys systemu
Janusz Gierszewski.
Warszawa: Difin, 2013.


Globalny kryzys a jednocząca się Europa
red. nauk.: Włodzimierz Siwiński, Dominika Wojtowicz.
Warszawa: Poltext, 2010.


Griswold Wendy
Socjologia kultury: kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie
Wendy Griswold;
tł. Paweł Tomanek.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.


Grochowski Robert
Prawo i etyka reklamy
Robert Grochowski.
Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013.


Grochowski Robert 
Proces komunikacyjny w dyskursie reklamowym - specyfika i skutki
= The communication process in advertising transmission - specifity and consequences
Robert Grochowski.
Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2012.


Indyk Martin 
Zmieniając historię: polityka zagraniczna Baracka Obamy
Martin S. Indyk, Kenneth G. Lieberthal, Michael E. O'Hanlon;
[tł. Joanna Kędzierska];
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013.


Instytucje i systemy polityczne
pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej, Wojciecha Sokoła.
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012.


Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie:
paradygmat, wiedza, demarkacja

red. nauk. Konrad Raczkowski, Katarzyna Żukrowska, Marian Żuber.
Warszawa: Difin, 2013.


Jak zwracają się do siebie Europejczycy
red. nauk. Małgorzata Marcjanik;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2013.


Jędrzejko Marian 
Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach europejskich
po II wojnie światowej (1945-2007): zarys historyczny i polityczny
Marian Jędrzejko.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007.


Jurzysta Marcin
Prezydenci III RP: meandry władzy
Marcin Jurzysta.
Opole: Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, 2013.


Kameraz-Kos Ninel 
Święta i obyczaje żydowskie
Ninel Kameraz-Kos;
Żydowski Instytut Historyczny.
Warszawa: Cyklady, 1997.


Kasekamp Andres 
Historia państw bałtyckich
Andres Kasekamp;
tł. Anna Żukowska-Maziarska;
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013.


Kessler Ronald 
W tajnych służbach prezydenta
Ronald Kessler;
przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska,
Warszawa: Wydawnictwo Wołoszański, cop. 2010.


Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych
red. naukowa: Kazimierz Wolny-Zmorzyński [et al.].
Warszawa: Poltext, 2013.


Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie
red. naukowa: Kazimierz Wolny-Zmorzyński [et al.].
Warszawa: Poltext, 2013.


Kowalczyk Ryszard
Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce:
pojęcie, założenia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje
Ryszard Kowalczyk.
Opole: Wydawnictwo Naukowe "Scriptorium", 2013.


Krasiejko Izabela
Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji:
wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej
Izabela Krasiejko.
Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2013.


Kryzys: wspomnienia wspólczesne: praca zbiorowa
pod red. Aleksandra Tymendorfa;
konsult. artystyczna Salomon Franc,
nadzór ideologiczny Jan Dzban.
Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewscy i Wspólnicy, 2008.


Kuczynski Jürgen 
Położenie robotników w Stanach Zjednoczonych od roku 1789 do czasów dzisiejszych
Jürgen Kuczynski;
[przeł. Alfred Liebfeld].
Warszawa: "Książka i Wiedza", 1950.


Legucka Agnieszka
Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych
na obszarze poradzieckim
Agnieszka Legucka.
Warszawa: Difin, 2013.


Legutko Piotr
Mity czwartej władzy
Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz.
Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2010.


Leonard Mark 
Zrozumieć Chiny
Mark Leonard;
wstęp i red. Andrzej Kostarczyk;
[przekł. Witold Falkowski].
Warszawa: Media Lazar Nadir, 2009.


Leszczyński Marek
Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku
Marek Leszczyński.
Warszawa: Difin, 2011.


Maciejko Wojciech
Ustawa o pomocy społecznej: komentarz
Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak.
Warszawa: LexisNexis Polska, 2013.


Madej Krzysztof 
Bezradność lub represja:
władze wobec przestępczości gospodarczej w PRL (1956-1970)
Krzysztof Madej.
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.


Maj Czesław
Socjologia stosunków międzynarodowych
Czesław Maj.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.


Majewski Adam 
Wojna, ludzie i medycyna
Adam Majewski.
Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1972.


McCreadie Karen
Sun Tzu - Sztuka wojny
[Karen McCreadie;
przekł. Magdalena Bugajska].
Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, cop. 2012.


Muszyński Mariusz 
Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo
Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak;
Uczelnia Łazarskiego.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012.


My i oni: problemy tożsamości w jednoczącej się Europie
red nauk. Paweł J. Borkowski, Franciszek Gołembski;
Katedra Europeistyki. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011.


Natzke-Kruszyński Rafał
Polskie teksty punk rockowe w latach 1980-2007:
analiza problemów zmiany politycznej, globalizacji i umasowienia kultury
Rafał Natzke-Kruszyński.
Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorum, 2013.


Nowacki Józef 
Wstęp do prawoznawstwa
Józef Nowacki, Zygmunt Tobor.
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.


Nowak-Jeziorański Jan 
Polska z oddali: 1956-1976
Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański).
[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, [1989].


O powstaniu kościuszkowskim
zebrał i opatrzył przypisami Władysław Bortnowski.
Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1951.


Oblicza polityki azjatyckiej: szanse i bariery
red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013.


Oleksiewicz Izabela
Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej
Izabela Oleksiewicz.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.


ONZ a problemy współczesnego świata
[red. Alina Wojcieszak].
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972.


Opaliński Bartłomiej
Policja: studium administracyjnoprawne
Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz.
Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2013.


Osiatyński Wiktor 
Prawa człowieka i ich granice
Wiktor Osiatyński;
przekł. Sergiusz Kowalski.
Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011.


Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej:
zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich

pod red. nauk. Piotra Łacińskiego.
Warszawa: Difin, cop. 2013.


Paryła Daria Katarzyna
Skuteczne negocjacje w oparciu o wiedzę, osobowość i temperament
Daria Katarzyna Paryła.
Opole: Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, 2013.


Polityka bez strategii: bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej
i Polski w perspektywie ładu globalnego

pod red. Antoniego Z. Kamińskiego;
[aut. Andrzej Ananicz et al.].
Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, cop. 2008.


Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością:
problemy współczesnych mediów. T. 3

red. Ryszard Kowalczyk, Witold Machura, Jacek Sobczak.
Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013.


Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne:
wraz z indeksem rzeczowym

[red. Aneta Flisek].
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2013.


Przybysz Łukasz
Komunikowanie polityczne 2.0:
analiza amerykańskiej i polskiej kampanii prezydenckiej
Łukasz Przybysz;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.


Przyszłość integracji europejskiej:
uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej

red. nauk. Piotr Misztal, Witold Rakowski.
Warszawa: CeDeWu.pl, 2012.


Raina Peter 
Władysław Gomułka: życiorys polityczny
Peter K. Raina.
Londyn: Polonia Book Fund, 1969.


Rodzina w mediach, media w rodzinie
red. nauk. Małgorzata Sitarczyk.
Warszawa: Difin, 2013.


Rogowski Stanisław
Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Rogowski.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1994.


Rotfeld Adam Daniel 
Bezpieczeństwo Europy:
(analiza zachodnich koncepcji i modeli, prognoza rozwoju sytacji w Europie)
Adam D. Rotfeld i Andrzej Towpik;
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Warszawa: PISM, 1970.


Rusinek Anna 
Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich
w wybranych państwach Unii Europejskiej
Anna Rusinek.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.


Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu
pod red. Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy.
Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013.


Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce: diagnoza i metody zapobiegania:
raport z prac badawczo-rozwojowych

pod red. Aleksandry Bronk, Zenona Wiśniewskiego i Moniki Wojdyło-Preisner.
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Samorząd terytorialny w Polsce: wybrane zagadnienia ustroju i działalności
red. nauk. Jolanta Bucińska, Dorota Strus, Roman Stec.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009.


Schabas William A. 
The UN international criminal tribunals:
the former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone
William A. Schabas.
Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2006.


Security challenges in the post-Soviet space:
European and Asian perspectives

ed. by Adam Eberhardt & Akihiro Iwashita;
Polish Institute of International Affairs, Slavic Research Center, Hokkaido University.
Warsaw: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007.


Sylwestrzak Andrzej 
Historia doktryn politycznych i prawnych
Andrzej Sylwestrzak.
Warszawa: LexisNexis Polska, 2013.


Szacki Jerzy
Ojczyzna, naród, rewolucja: problematyka narodowa w polskiej myśli szlacheckorewolucyjnej
Jerzy Szacki.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.


Szcześniak Patrycja
System pomocy społecznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej - przykład Polski i Niemiec
= The system of social welfare in member countries of the European Union based on Polish and German
Patrycja Szcześniak.
Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013.


Sztuka, media, rozrywka
Witold Machura, Ewa Rzanna-Szczepaniak, Jarosław Sieczkowski.
Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2012.


Szydło Marek
Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych
Marek Szydło.
Warszawa: LEX a Wolters Kluwer Business, 2013.


Ślebzak Krzysztof
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Krzysztof Ślebzak.
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012.


Taraszkiewicz Edmund Edward 
Trzy pamiętniki
Edmund Edward Taraszkiewicz "Żelazny";
wstęp, red. nauk. i oprac. Andrzej T. Filipek, Bożenna Janocińska;
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa; Lublin: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008.


Tomkiewicz Monika
Zbrodnia w Ponarach 1941-1944
Monika Tomkiewicz.
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2008.


Trzciński Krzysztof 
Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej:
perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej
Krzysztof Trzciński;
Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.


Ubóstwo a praca
pod red. Macieja Bukowskiego i Igi Magdy.
Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013.


W stronę nowej wielokulturowości
= Towards a new multiculturalism

red. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga;
[tł. z jęz. pol. Ewa Kowal].
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010.


Weber Max 
Etyka protestancka i duch kapitalizmu
Max Weber;
przeł. i wstępem opatrzyła Dorota Lachowska.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.


Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933
= Golodomor v Ukraïni 1932-1933

[kom. red. Jerzy Bednarek et al.;
wybór dokumentów i red. nauk. Diana Bojko et al.;
przekł. Krystyna Duszyńska et al.;
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu et al.].
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP;
Kijów: Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy:
Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 2008.


Wiszniowski Robert
Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa:
doświadczenia polskie: wybór dokumentów z komentarzem
Robert Wiszniowski.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.


Włodkowska-Bagan Agata
Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim
Agata Włodkowska-Bagan.
Warszawa: Difin, 2013.


Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej
red. nauk. Marcin Zawicki.
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014.


Współczesne systemy polityczne
red. nauk. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.


Współczesny ruch wyzwoleńczy i burżuazja narodowa
[tł. S. Seniow, E. Drukier, H. Szpakowicz;
red. A. Kozłowski].
Warszawa: Książka i Wiedza, 1962.


Wysocki Alfred
Tajemnice dyplomatycznego sejfu
Alfred Wysocki;
wybór i oprac. Wojciech Jankowerny;
przedm.: Marian Wojciechowski i Ignacy Krasicki.
Warszawa: Książka i Wiedza, 1988.


Z Archiwum Pawła Cierpioła "Makopola", 1941-1948: wybór źródeł
wstęp Anna Badura;
wyb. i oprac. Anna Badura [et al.];
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa; Katowice: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008.


Zacharski Marian 
Operacja Reichswehra: kulisy wywiadu II RP
Marian Zacharski.
Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2013.


Zagadnienia gospodarcze Afryki: (wybór):
praca zbiorowa

[red. nauk. Zofia Dobrska].
Warszawa: Wydawnictwo "Polonia", 1966.


Zając Justyna
European Union policy in the Mediterranean:
an international roles theory approach
Justyna Zając.
Warsaw: Faculty of Journalism and Political Science. University of Warsaw, 2014.


Zieliński Maciej 
Wykładnia prawa: zasady, reguły, wskazówki
Maciej Zieliński.
Warszawa: LexisNexis Polska, 2012.


Zmierzch komunizmu, wybić się na niepodległość, Europa przyszłości, w wolnej Polsce :
"Niepodległość" miesięcznik polityczny - wybór z pierwszych 28 numerów

oprac. i wstęp Józefa Darskiego.
London: Polonia, 1985.


Zybała Andrzej
Państwo i społeczeństwo w działaniu:
polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa
Andrzej Zybała.
Warszawa: Difin, 2013.


Żurawski Przemysław Piotr 
Bezpieczeństwo międzynarodowe: wymiar militarny
Przemysław Żurawski vel Grajewski.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions