Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Luty 2015

Ameryka: polityka, prawo, społeczeństwo
red. nauk. Zbigniew Lewicki;
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.


Animacja tworzenia klubu integracji społecznej w środowisku lokalnym
[oprac. zespół aut. w składzie: Marta Komorska et al.].
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Balcer Adam
Polska na globalnej szachownicy
Adam Balcer, Kazimierz Wóycicki.
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, cop. 2014.


Belarus' na avanscène Eŭrazìì: pamìž Maskvoj ì Kìevam
pod red. Kacâryny Kolb;
[per. Vol'ga Kalackaâ].
Varšava: Dom Wydawniczy Elipsa: Uczelnia Łazarskiego, 2014.


Bogucki Jakub 
Dyplomacja z historią w tle: problemy historii najnowszej w polskiej polityce wobec Niemiec i Rosji po 1989 r.
Jakub Bogucki.
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado, 2013.


Borkowski Paweł Janusz
Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej
Paweł Janusz Borkowski;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.


Brzeziński Piotr
Nowela listopadowa prawa telekomunikacyjnego
Piotr Brzeziński, Zbigniew Czarnik, Zuzanna Łaganowska, Arwid Mednis, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Marlena Wach.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014.


Bragg Steven M.
The investor relations: guidebook
Steven. M. Bragg.
Centennial, Colorado: AccountingTools, cop. 2014.


Chołaj Henryk
Kapitalizm konfucjański?: chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja
Henryk Chołaj.
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, cop. 2014.


Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku:
recepcja, kontynuacja, interpretacja

red. nauk. Ewa Maj [et al.].
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.


Harasimowicz Andrzej
Bezpieczeństwo Polski, 1918-2004: granice, system międzynarodowy, siła własna
Andrzej Harasimowicz.
Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013.


Karim Mohammad Rezaul
Analysing the role of triangulation in research
Mohammad Rezaul Karim.
Norderstedt Germany: GRIN Verlag GmbH, 2007.


Kasprzak Rafał
Analiza sektorów wiedzy w regionie Mazowsza w kontekście smart specialization: raport końcowy
[Rafał Kasprzak et al.];
Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności, Mazowsze. Serce Polski, Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.
Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2013.


Klimczak Tomasz
Analiza sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza
[Tomasz Klimczak, Paweł Czyż, Tomasz Klajbor];
Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności, Mazowsze. Serce Polski, Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.
Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2013.


Konopczyński Władysław
Kwestia bałtycka 
Władysław Konopczyński.
Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej; Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2014.


Kosta Raul Andrzej
Konflikty - kolonializm - fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej
Raul Andrzej Kosta.
Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2013.


Kudelski Zdzisław
Gustaw Herling-Grudziński i "Kultura" paryska (1947-1996):
fakty - historia - świadectwa
Zdzisław Kudelski.
Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2013.


Miller Geoffrey
Teoria szpanu: seks, ewolucja i zachowania klienta
Geoffrey Miller;
przeł. Bartłomiej Reszuta.
Warszawa: Prószyński i S-ka, 2010.


Model Lokalnej Współpracy: partnerstwo międzysektorowe na rzecz zatrudnienia socjalnego: raport z pilotażu
[oprac. zespół aut. Marta Komorska et al.].
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności:
państwo - forma, rola i zadania

pod redakcją Janusza Gmitruka, Arkadiusza Indraszczyka, Stanisława Stępki.
Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2014.


Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich:
problem konkurencji i wzajemnych relacji

redakcja naukowa Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014.


Projektowanie planowania operacyjnego w administracji publicznej wobec wyzwań
i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego

red. Krzysztof Meszyński.
Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, cop. 2014.


Regionalne Platformy Współpracy: zatrudnienie socjalne w gospodarce społecznej: raport końcowy
[oprac. zespół aut. Marta Komorska et al.].
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Rodzina - to się opłaca!
[przedruk materiałów Fundacji Energia dla Europy].
Fundacja Energia dla Europy.
Warszawa: Fundacja Energia dla Europy, cop. 2013.


Standard certyfikacji klubów integracji społecznej: tryb i sposób przyznawania certyfikatu KIS
[oprac. zespół aut. w składzie: Marta Komorska et al.].
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Standard Współpracy Lokalnej: procedury, kompetencje, warianty:
kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym

[oprac. zespół aut. Marta Komorska et al.].
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Stiglitz Joseph E.
Globalizacja
Joseph E. Stiglitz;
przekł. Hanna Simbierowicz.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012].


System certyfikacji klubów integracji społecznej:
w stronę podnoszenia jakości usług reintegracji społecznej i zawodowej: raport końcowy

[oprac. zespół aut. w składzie: Marta Komorska et al.].
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Wawrzyk Piotr
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej
Piotr Wawrzyk.
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, cop. 2012.


West Richard
Introducing communication theory: analysis and application
Richard West, Lynn H. Turner.
New York: McGraw-Hill Education, 2014.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions