Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Maj 2015

By życie nabrało barw - instytucje blisko ludzi
redakcja Tadeusz Pajurek, Agnieszka Zaborowska.
Lublin; Eichstätt-Ingolstadt: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.


Decolonizing enlightenment:
transnational justice, human rights and democracy in a postcolonial world

Nikita Dhawan (ed.).
Opladen; Berlin; Toronto: Barbara Budrich Publishers, 2014.


Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2015.


Endler Tobias
How to be superpower: the public intellectual debate on the global role of the United States after September 11
Tobias Endler.
Opladen; Berlin; Toronto: Barbara Budrich Publishers, 2012.


The foreign policies of Middle East states
ed. by Raymond Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami.
Boulder; London: Lynne Rienner Publishers, 2014.


From cooperation to partnership: moving beyong the Russia-EU deadlok
Bertelsmann Stiftung (ed.).
Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 2013.


Gemeinsame Wege? Transformation in Deutschland und Polen
= Wspólne drogi? Transformacja w Polsce i w Niemczech

Herausgegeben von Ewa Bojenko-Izdebska, Kamila Mazurek, Weronika Priesmeyer-Tkocz.
Berlin: Osteuropa Zentrum Berlin, 2012.


Gounev Georgy
The dark side of the crescent moon:
the Islamization of Europe and its impact on American / Russian relations
Georgy Gounev, with a new epilogue by the autor.
New Brunswick; London: Transaction Publishers, cop. 2014.


Haskins Ron
Show me the evidence: Obama's fight for rigor and results in social policy
Ron Haskins, Greg Margolis.
Washington: Brookings Institution Press, cop. 2015.


Hill Fiona
Mr. Putin: operative in the Kremlin
Fiona Hill, Clifford G. Gaddy.
Washington: Brookings Institution Press, cop. 2015.


Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego:
księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza: praca zbiorowa

pod redakcją Anny Konert.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015.


Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej: prawo, praktyka, postawy urzędników
przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski [et al.].
Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2014.


Kopińska Justyna
Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?
Justyna Kopińska.
Warszawa: Świat Książki, 2015.


Kultura w stosunkach międzynarodowych. T. 2, Pułapki kultury
red. nauk. Grażyna Michałowska, Justyna Nakonieczna, Hanna Schreiber.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.


Lûdi - istoriâ - politika: Pol'ša i Germaniâ glazami Possiân
Gžegož Gromadzkij [et al.];
[perevod Polina Ûstova];
Institute of Public Affairs.
Varšava: Instytut Spraw Publicznych, 2012.


Menschen, Geschichte, Politik: Russische Ansichten zu Polen und Deutschland
Grzegorz Gromadzki [et al.];
Institute of Public Affairs.
Warschau: Institut für Öffentliche Angelegenheiten, 2012.


Michta Andrew A.
The Future of NATO: regional defense and global security
Andrew A. Michta and Paal Sigurd Hilde.
Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2014.


Najlepsze Publikacje .... : nagrody SDP
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich;
red. Elżbieta Binder.
Warszawa: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 2012-.


Rogalski Maciej
Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji
Maciej Rogalski.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015.


Rosja Putina - Ukraina - Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka
red. Tomasz Stępniewski [et al.].
Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014.


Roth Jürgen
Cichy pucz: zawłaszczanie Europy przez niejawne elity gospodarczo-polityczne
Jürgen Roth;
przekład z niemieckiego Ewa Stefańska.
Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2015.


Roth Jürgen
Europa mafii
Jürgen Roth;
tł. Tomasz Gabiś.
Bielany Wrocławskie: Wydawnictwo "Wektory", cop. 2010.


Roth Jürgen
Tajne akta S: Smoleńsk, MH-17 i wojna Putina na Ukrainie
Jürgen Roth;
przekład z niemieckiego Ewa Stefańska.
Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2015.


Rydlewski Grzegorz
Modernizacja administracji: studium polityk administracyjnych w Polsce
Grzegorz Rydlewski;
Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2015.


Shelley Louise I.
Dirty entanglements: corruption, crime, and terrorism
Louise I. Shelley.
New York: Cambridge University Press, 2014.


Slapčuk Vasil' Dmitrovič
Księga zapomnienia
Wasyl Słapczuk;
przekł. Wojciech Pestka.
Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2014.


Stent Angela
The limits of partnership: U.S.-Russian relations in the twenty-first century
Angela E. Stent.
Princeton; Oxford: Princeton University Press, cop. 2014.


The Study of ethnicity and politics: recent analytical developments
Adrian Guelke, Jean Tournon (eds.).
Opladen [i inn.]: Barbara Budrich Publishers, 2012.


Studying 'Effectiveness' in international relations: a guide for students and scholars
Hendrik Hegemann, Regina Heller, Martin Kahl (eds.).
Opladen; Berlin; Toronto: Barbara Budrich Publishers, 2013.


Tożsamość i pamięć historyczna w Azji Centralnej
= Identičnost' i istoričeskaâ pamât' v Central'noj Azii

redaktorzy: Anuar A. Galiev, Andrzej Wierzbicki, Piotr Załęski;
Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.


Transition and justice: negotiating the terms of new beginnings in Africa
Edited by Gerhard Anders and Olaf Zenker.
Cichester; Malden, MA: John Viley: Blackwell Publ., 2015.


Treffiletti Cory R.
Internet ad pioneers: the stories of the unsung people behind the birth
and growth of the Internet ad industry
Cory R. Treffiletti.
San Bernardino, CA: [CreateSpace Independent Publishing Platform], 2012.


Ullman Harlan
A handful of bullets: how the murder of Archduke Franz Ferdinand still menaces the peace
Harlan K. Ullman.
Annapolis, MD: Naval Institute Press, cop. 2014.


Wiatr Jerzy Józef
Polish-German relations: the miracle of reconciliation
Jerzy J. Wiatr.
Opladen; Berlin; Toronto: Barbara Budrich Publishers, 2014.


Włodarczyk Marta Anna
Studia uniwersyteckie w Wielkiej Brytanii: Episteme - 12 lat działalności
Marta Anna Włodarczyk.
Kraków: Wydawnictwo - Drukarnia EKODRUK, 2015.


The world of political science:
a critical overview of the development of political studies around the globe: 1990-2012

John Trent, Michael Stein (eds.).
Opladen; Berlin; Toronto: Barbara Budrich Publishers, 2012.


Zakrzewski Piotr
Rządy mniejszści w III Rzeczypospolitej
Piotr Zakrzewski;
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions