Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Marzec 2014

Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010
praca zbiorowa pod red. Anny Konert.
Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2013.


Czaputowicz Jacek 
Suwerenność
Jacek Czaputowicz.
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013.


Die Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes 1871-1914:
Ein Wegweiser durch das große Aktenwerk der Deutschen Regierung.
T. 5, Weltpolitische Komplikationen 1908-1914. Abt. 1., Band 26 bis 29

von Bernhard Schwertfeger.
Berlin: Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte M. B. H., 1926 (Hannover: Buchdruckerei F. E. Haag in Melle).


Dygoń Marcin
Projekty innowacyjne: poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
[aut. Marcin Dygoń, Irena Wolińska];
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Krajowa Instytucja Wspomagająca.
Warszawa: Fundacja "Fundusz Współpracy", 2009.


Entente cordiale und erste Marokkokrise 1904-1905. 2. Hälfte
hrsg. von Johannes Lepsius, Albrecht Mendelssohn Bartholdy, Friedrich Thimme.
Berlin: Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte M. B. H., 1925 (Berlin : Buchdruckerei Otto Elsner).


Ephraimson-Abt Hans
New progress and challenges in the air law:
air crash victims families protection
Hans Ephraimson-Abt, Anna Konert.
Warsaw: Lazarski University, 2014.


Fale Tunisami: kontestacja arabska w latach 2010-2013
red. nauk. Robert Potocki, mateusz Piskorski, Wiesław Hładkiewicz;
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych. Ośrodek Studiów Strategicznych.
Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.


Hut Paweł
Polska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej:
od solidaryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnego
Paweł Hut;
Instytut Polityki Społecznej. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2014.


Interdyscyplinarne ujęcie prawa: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej
"Prawo i..." Zasadność interdyscyplinarnego ujęcia prawa, Warszawa, 2-3 grudnia 2011 r.

red. Marta Żuralska.
Warszawa: Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Uniwersytet Warszawski, 2013.


Katalog publikacji IPN 2000-2008
[red.: Piotr Chojnacki, Anna Piekarska].
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009.


Konert Anna
A European vision for air passengers
Anna Konert.
Warsaw: Lazarski University, 2014.


Konstytucja Republiki Tureckiej
= Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi

tł. z jęz. tur. Karolina Wojciechowska-Litwinek [et al.];
wstęp Tomasz Leżański;
[weryfikacja nauk.: Leszek Garlicki, Wiesław Staśkiewicz].
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe: Biblioteka Sejmowa, 2013.


Peeters Marguerite A.
Polityka globalistów przeciwko rodzinie: trzy przykłady
Marguerite A. Peeters;
przekł. Aldona Ciborowska, Marek Gizmajer.
Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2013.


Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej
na przełomie XX i XXI wieku: ujęcie geopolityczne

red. nauk. Józef Tymanowski;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2013.


Skowronek Tomasz 
Zapiski o Ameryce Łacińskiej
Tomasz Skowronek.
Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.


Temkin-Bermanowa Basia 
Dziennik z podziemia
Basia Temkin-Bermanowa;
wstęp, oprac., przypisy: Anka Grupińska, Paweł Szapiro.
Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl: Żydowski Instytut Historyczny, 2000.


Trzciński Krzysztof 
Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej:
perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej
Krzysztof Trzciński;
Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions