Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Marzec 2015

I wojna światowa na Bałkanach: działania militarne i polityczne w latach 1914-1918:
studia i materiały

pod red. Andrzeja Krzaka.
Szczecin: Wydawnictwo Minerwa WH, 2014.


Bohdziewicz Janusz
Piękno aktualności: telewizja bycia u progu czasu
Janusz Bohdziewicz.
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, cop. 2014.


Chmaj Marek
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło.
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015.


Czas Euromajdanu
red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Dorota Miłoszewska;
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych. Ośrodek Studiów Strategicznych.
Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.


Czechowska Lucyna
Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczpospolitej Polskiej
Lucyna Czechowska.
Toruń: Wydawnictwo MADO, 2013.


Defending democracy: nordic and global diversities in media anf journalism
edited by Harald Hornmoen & Kristin Skare Orgeret.
Göteborg: Nordicom - University of Gothenburg, 2014.


Exposé ministrów spraw zagranicznych 1990-2013
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją;
[prace red.: Paweł Ceranka].
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2013.


Ignatowicz Jerzy
Prawo rzeczowe
Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk.
Warszawa: LexisNexis Polska, 2012.


Jarvis Lee 
Security a critical introduction
Lee Jarvis and Jack Holland.
London: Palgrave Macmillan Education, 2015.


Johnson Ralph A.
Negotiation basics: concepts, skills and exercises
Ralph A. Johnson.
Newbury Park [etc.]: SAGE Publications, cop. 1993.


Kechichian Joseph A.
ʻIffat Al Thunayan: an Arabian Queen
Joseph A. Kéchichian.
Brighton [etc.]: Sussex Academic Press, cop. 2015.


Knopek Jacek
Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie
Jacek Knopek.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.


Naturalnie neutralna: polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej w XXI wieku
redakcja naukowa Agnieszka Nitszke.
Kraków: KON Tekst, 2014.


Nierówności społeczne w Polsce
pod redakacją Bożeny Kłos i Jolanty Szymańczak;
Biuro Analiz Sejmowych.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014.


Nitszke Agnieszka
Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych:
studium porównawcze ustrojów federalnych Szwajcarii, Niemiec i Austrii
Agnieszka Nitszke.
Kraków: Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, 2013.


Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981
pod red. Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla, Przemysława Ruchlewskiego.
Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, 2012.


Organizacje międzynarodowe w działaniu
pod red. Agnieszki Florczak, Alicji Lisowskiej.
Wrocław: OTO Agencja Reklamowa, 2014.


Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej
Biuro Analiz Sejmowych.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015.


Past and present in China's foreign policy: from "tribute system" to "peaceful rise"
ed. with an introd. by John E. Wills;
contributions by Harry Harding [et al. ].
Portland, Me: MerwinAsia, 2010.


Pieńkowski Piotr
Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia: studium socjologiczne
Piotr Pieńkowski.
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.


Podgórzańska Renata
Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego
Renata Podgórzańska.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.


Polityka spójności Unii Europejskiej: doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. T. 1,
Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej

red. Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan, Tomasz Stępniewski;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania.
Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.


Polityka surowcowa Polski w latach 1935-1939: (wybrane dokumenty)
opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Łukasz Zamęcki.
Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora; Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.


Procedury decyzyjne Unii Europejskiej
redakcja Jan Galster, Aleksandra Szczerba-Zawada.
Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2015.


Procesy i procedury demokratyczne w Polsce
red. nauk. Andrzej Stelmach.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.


Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie: podręcznik akademicki
red. nauk. Anna Pacześniak, Monika Klimowicz.
Wrocław: OTO, 2014.


Republika Chorwacji: polityka wewnętrzna i międzynarodowa
pod redakcją naukową Anny Jagiełło-Szostak.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014.


Ryba Mieczysław
Odkłamać wczoraj i dziś: wybór tekstów historycznych
Mieczysław Ryba.
Warszawa: Wydawnictwo Prohibita, 2014.


Sawczuk Janusz
Vertragsgemeinschaft 1989/1990: wzlot i upadek idei konfederacji dwu państw niemieckich
Janusz Sawczuk.
Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013.


Sielski Jerzy
Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego: casus polski
Jerzy Sielski.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.


Socjotechnika w mass mediach
pod red. nauk. Kazimierza Koraba;
Konferencja Mediów Polskich, Telewizja Polska S. A., Zakład Socjologii SGGW.
Warszawa: Prasowa Agencja Telewizyjna, 1997.


Sójka-Zielińska Katarzyna
Drogi i bezdroża prawa: szkice z dziejów kultury prawnej Europy
Katarzyna Sójka-Zielińska.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2010.


Stanisławski Krzysztof
Werner Herzog
Krzysztof Stanisławski;
[tł. na jęz. ang. Maria Apanowicz].
Warszawa : Stowarzyszenie Kampania Artystyczna, 2012.


Starzyk-Sulejewska Joanna
Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych:
podstawy prawne i instytucjonalne oraz wybrane dziedziny współpracy
Joanna Starzyk-Sulejewska.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015.


Stritzel Holger
Security in translation: securitization theory and the localization of threat
Holger Stritzel.
Basingstoke, Hants.; New York: Palgrave Macmillan, 2014.


Strzyżewski Tomasz
Wielka księga cenzury PRL w dokumentach
Tomasz Strzyżewski.
Warszawa: Wydawnictwo PROHIBITA Paweł Toboła-Pertkiewicz, 2015.


Wilkinson, Richard G.
Duch równości: tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej
Richard Wilkinson, Kate Pickett;
przeł. Paweł Listwan.
Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2011.


Wiszniowski Robert
Przełomy państwa współczesnego: przypadek Szkocji i Katalonii
Robert Wiszniowski.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2013.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions