Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Październik 2015

Bąk Tomasz
Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej
Tomasz Bąk.
Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG, 2015.


Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska - Europa - Świat:
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej

red. nauk. Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2015.


Cieślewska Anna
Community, the state and development assistance: transforming the mahalla in Tajikistan
Anna Cieślewska.
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.


Czapliński Władysław
Prawo międzynarodowe publiczne: zagadnienia systemowe
Władysław Czapliński, Anna Wyrozumska.
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.


Czarniawska Barbara
Trochę inna teoria organizacji: organizowanie jako konstrukcja sieci działań
Barbara Czarniawska.
Warszawa: Wydawnictwo Poltex, cop. 2013.


Giedrojć Marzenna
Kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XX wieku
Marzenna Giedrojć.
Szczecin: Wydaw. Naukowe US, 2005.


Giedrojć Marzenna
Wizja Polski w myśli politycznej PPS-WRN, SL, SN i SP w latach 1939-1945
Marzenna Giedrojć.
Szczecin: Wydaw. Naukowe US, 2003.


Golat Rafał
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Rafał Golat.
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.


Gruzja w procesie integracji europejskiej
redakcja naukowa Julita Karwacka;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2015.


Gutowski Marcin
Święta Ziemia: opowieści z Izraela i Palestyny
Marcin Gutowski;
opracowanie redakcyjne Dorota Gruszka.
Kraków: Wydawnictwo Znak, 2015.


Historia europejskiej myśli społecznej: wybór tekstów źródłowych
wybór i oprac. Sławomir Solecki.
Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.


Ilkowski Filip
Imperializm kapitalistyczny we współczesnych ujęciach teoretycznych
Filip Ilkowski.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.


Ilkowski Filip
Teorie klasyczne imperializmu kapitalistycznego: zarys krytyczny
Filip Ilkowski.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.


Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym: wybrane zagadnienia
pod red. Lidii Pokrzyckiej.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.


Jasiewicz Ewa
Podpalić Gazę
Ewa Jasiewicz;
przeł. Katarzyna Bielińska.
Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011.


Kostera Monika
Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych
Monika Kostera.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.


Kozłowski Sebastian
Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce
Sebastian Kozłowski;
Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2015.


Mizerska-Wrotkowska Małgorzata
Poland and Sweden in the United Europe
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska;
[translation by Anna Muszak].
Madrid: SCHEDAS, S.L., 2015.


Polskie dokumenty dyplomatyczne 1934
red. Stanisław Żerko;
współpr. Piotr Długołęcki.
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.


Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii:
[ hinduizm, buddyzm, sikhizm, judaizm, chrześcijaństwo, islam]: praca zbiorowa

pod red. Peggy Morgan i Clive'a Lawtona;
przeł. Dorota Chabrajska.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007.


Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej: wymiar teoretyczno-metodologiczny
redakcja naukowa: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Justyna Wiśniewska-Grzelak, Paweł Stawarz, Anna Biernacka-Rygiel;
Uniwersytet Warszawski. Instytut Europeistyki.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015.


Samorząd terytorialny w Polsce 2010-2014: ludzie i struktury
słowo wstępne Hubert Izdebski.
Warszawa: ExpressMap Polska, 2014.


Smoleński Paweł
Oczy zasypane piaskiem: notatki z Palestyny
Paweł Smoleński.
Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014.


Szymanowski Teodor
Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna
Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał.
Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014.


Teorie i metody w studiach europejskich:
V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów

redakcja naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Justyna Wiśniewska-Grzelak;
Uniwersytet Warszawski. Instytut Europeistyki.
Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów (5; 2014; Warszawa).
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015.


Vargas Llosa, Mario
Izrael - Palestyna : pokój czy święta wojna
Mario Vargas Llosa;
fot. Morgana Vargas Llosa;
z hisz. przeł. Barbara Jaroszuk, Krzysztof Iszkowski.
Warszawa: "Świat Książki", 2007.


Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego
oprac. Janusz Mordwiłko.
stan prawny: 1 września 2012.
Warszawa: Liber, 2012.


Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
red. nauk. Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorkiewicz;
aut. Jarosław Domański [et al.].
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions