Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Sierpień 2015

50 lat Telewizji Gdańsk
[redakcja Katarzyna Sędek, Marek Klat;
zdjęcia Stanisław Pudlik [et al.].
Gdańsk: Oficyna Pomorska, 2008.


Alternative politics?: the rise of new political parties in Central Europe
Grigorij Meseżnikov, Ol'ga Gyárfášová, Zora Bútorová editors;
authors and editors: András Bíro-Nagy [et al.].
Bratislava: Institute for Public Affairs, 2013.


Andreotti Alberta
Globalised minds, roots in the city : urban upper-middle classes in Europe
Alberta Andreotti, Patrick Le Galès and Francisco Javier Moreno-Fuentes.
Chichester: Wiley Blackwell, 2015.


Guide to the english school in international studies
edited by Cornelia Navari and Daniel M.Green.
Malden, MA: John Wiley & Sons, Ltd, 2014.


Jaskiernia Alicja
Democratization of media policy in the digital ecosystems - the case of Poland:
report from scientific seminar at the University of Warsaw (October 17, 2014)
= Demokratyzacja polityki medialnej w ekosystemach cyfrowych - przykład Polski:
raport z seminarium naukowego na Uniwersytecie Warszawskim 17 października 2014 roku
Alicja Jaskiernia, Michał Głowacki.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.


Mančeva Mila
Assessing the integration of vulnerable migrant gropus in ten EU members states
[Mila Mancheva, Andrey Nonchev, Slavyanka Ivanova].
Sofia: Center for the Study of Democracy, 2015.


Michailidou Asimina
The internet and European integration: pro- and anti-EU debates in anline news media
Asimina Michailidou, Hans-Jörg Trenz, Pieter de Wilde.
Opladen; Berlin; Toronto: Barbara Budrich Publishers, 2014.


Political representation: a reader
ed. by Marta de Zuniga, Maciej Sadowski;
Uniwersity of Warsaw. Faculty of Journalism and Political Sciences.
Warsaw: Faculty of Journalism and Political Sciences Uniwersity of Warsaw, 2013.


Stavridis James
The Accidental admiral: a sailor takes command at NATO
James Stavridis.
Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2014.


Walter Christoph
Die Stunde des Bürgers: Stiftungsförderung im Einigugsprozeß
Christoph Walter.
Stuttgart: Robert Bosch Stiftung, 2004.


Witak Robert
Tajne wojny służb specjalnych II RP: działalność Ekspozytury nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego WP w latach 30. XX w.
Robert Witak.
Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2014.


Załęski Piotr
Social bonds in the political culture in Kyrgyzstan
Piotr Załęski;
[translated by Marta Malik, Richard McFadyen];
Institute of Political Science. Faculty of Journalism and Political Science. University of Warsaw.
Warsaw: Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw: Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR", 2014.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions