Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Styczeń 2015

Aurith - zwei Dörfer an der Oder
= Urad - dwie wioski nad Odrą

ein Buch von Anschlaege.de - Fot. und Gestaltung und Tina Veihelmann -Text;
Übers. der Texte vom Dt. ins Pol. Tomasz Sosiński.
Potsdam: Deutsches Kulturforum Östliches Europa, cop. 2006.


Bałkany w XXI wieku: problemy konsolidacji i integracji
red. nauk. Marko Babić, Iwona Jakimowicz-Ostrowska;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Bartoszewski Władysław
Above divisions: selected speeches and interviews July-December 2000
Władysław Bartoszewski;
[transl. Maria Chmielewska-Szlajfer et al.].
Warsaw: Ministry of Foreign Affairs, 2001.


Blok Zbigniew
Teorie struktur i zmian społecznych: podobieństwa i różnice
Zbigniew Blok.
Poznań: Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 1999.


Bömelburg Hans-Jürgen
Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700)
Hans-Jürgen Bömelburg;
przekł. Zdzisław Owczarek;
wprowadzenie Andreas Lawaty.
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011.


Brodie Bernard
Strategia w erze broni rakietowej
Bernard Brodie;
[tł. Antoni Wayda].
Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1963.


Chłopi a państwo: materiały z konferencji naukowej (12-13 czerwiec 1995.)
pod red. Juliana Janczaka.
Łódź: Wojewódzki Komitet Obchodów 100-lecia Ruchu Ludowego w Łodzi; Instytut Historii UŁ, 1996.


Demokracja lokalna w państwach Europy
red. nauk. Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska;
Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.


Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne
redakcja naukowa Justyna Grażyna Otto;
Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2015.


DIVPOL: diversity in political parties' programmers, organization and representation
= Różnorodność w programach, organizacji i reprezentacji partii politycznych

[authors of the report: Iris Dähnke [et al.] in collaboration with the DIVPOL partnership.
Hamburg; Warsaw: Lazarski University Press, 2014.


Domagała Marcin
Percepcja konfliktu kaukaskiego w polskich mediach w 2008 r.
Marcin Domagała;
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych. Ośrodek Studiów Strategicznych.
Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.


Frelak Justyna
Polska migracja zarobkowa do Niemiec: fakty i mity
= Polnische Arbeitsmigration nach Deutschland: Fakten und Mythen
Justyna Frelak [et al.];
Instytut Spraw Publicznych;
[tł. Dorota Fałkowska, Maryna Rubczyńska].
Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, [2009].


Galuba Rafał
Niech nas rozsądzi miecz i krew...": konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919
Rafał Galuba.
Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2004.


Gelewski Tadeusz Maria
Zbrodnie wojenne na morzu w drugiej wojnie światowej
Tadeusz Maria Gelewski.
Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1976.


Głowacka Dorota
Media w okresie wyborczym: przewodnik dla dziennikarzy
Dorota Głowacka, Adam Ploszka.
Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2014.


Gogołek Włodzimierz
Informatyka dla humanistów 
Włodzimierz Gogołek.
Warszawa: Wydawnictwo Kropki Trzy, 2012.


Eine Grenze verschwindet: die neue polnische Migration nach Deutschland aus lokaler Perspektive
[Hrsg. von: Agnieszka Łada, Justyna Segeš Frelak;
Übers. ins Deutsche Katarzyna Babińska et al.];
Institute of Public Affairs.
Warszawa: Institut für Öffentliche Angelegenheiten, 2012.


Grenzerfahrungen: Jugendliche erforschen deutsch-polnische Geschichte
hrsg. von Alicja Wancerz-Gluza in Zsarb. mit Gabriele Woidelko;
eingel. von Władysław Bartoszewski und Richard von Weizsäcker;
[Übers. aus dem Pol.: Herbert Ulrich, Jolanta Pawłowska].
Hamburg: Edition Körber-Stiftung, 2003.


Gruszczyński Krzysztof Jerzy
Combat energy for Poland from shale: selected legal and security problems
Krzysztof Jerzy Gruszczyński, Cezary Tomasz Szyjko.
Warsaw: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.


Heuss Theodor
Robert Bosch: życie i dokonania
Theodor Heuss;
przeł. Maria Podlasek-Ziegler.
Warszawa: Wydaw. Polsko-Niemiecki, 2004.


Hirszowicz Łukasz
III Rzesza i Arabski Wschód
Łukasz Hirszowicz;
Instytut Historii PAN.
Warszawa: Książka i Wiedza, 1963.


Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki
red. Paweł Laidler, Jarosław Szymanek.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.


Jabłonowski Marek
Następca Komendanta - Edward Śmigły-Rydz: materiały do biografii
Marek Jabłonowski, Piotr Stawecki;
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2014.


Jackson James E.
Revolutionary tracings
James E. Jackson.
New York: International Publishers, 1974.


Jacobs Jane
Śmierć i życie wielkich miast Ameryki
Jane Jacobs;
przełożył Łukasz Mojsak.
Warszawa: CA Centrum Architektury, 2014.


Jagusiak Bogusław
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej
Bogusław Jagusiak.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.


Journalism that matters: views from Central and Eastern Europe
Michał Głowacki, Epp Lauk, Aukse Balčytienė (eds.).
Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2014.


Konarski Wawrzyniec
Politolog o polityce: wywiady, komentarze, opinie i ekspertyzy (2008-2014)
układ i kompozycja całości: Konarski Wawrzyniec we współpracy z Izabelą Jankowską;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce
pod red. nauk. Jana Garlickiego;
Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski
Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2014.


Majskij Ivan Mihajlovič
Journey into the past
Ivan Maisky;
translated from the Russian by Frederick Holt.
London: Hutchinson of London, 1962.


Marynarka wojenna
Edmund Kosiarz [et al.].
Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961.


Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej. 
Studia Politologiczne; vol. 33

pod red. Stanisława Sulowskiego i Jacka Zaleśnego.
Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.


Nasiłowski Mieczysław
System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii
Mieczysław Nasiłowski.
Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 2007.


Nowe Spojrzenia w Naukach o Polityce. T. 5
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Öffentliche Strategien, private Strategien: das polnische Theater 1990-2005
hrsg. von Tomasz Plata ; aus dem Poln. von Andreas Volk.
[Berlin]: Theater der Zeit, cop. 2006.


Opaliński Bartłomiej
Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie stanowienia ustaw na tle praktyki ustrojowej Konstytucji III RP
Bartłomiej Opaliński.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014.


Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej
red. nauk. Anna Przybylska, Anna Giza.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.


Pawlak Mikołaj
Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r.
Mikołaj Pawlak;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej.
Warszawa: Uniwersytet Warszawski. IPSiR, 2013.


Poboży Monika
Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
Monika Poboży,
Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.


Polityka i dyplomacja polska wobec Niemiec. T. 2, 1971-1990
wstęp, wybór i oprac. dokumentów Mieczysław Tomala.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006.


Polska refleksja nad Europą: wybór tekstów
pod redakcją Joanny Nowak, Renaty, Owadowskiej, Katarzyny Wrzesińskiej;
wyboru tekstów dokonały Joanna Nowak, Renata Owadowska, Katarzyna Wrzesińska;
przy współudziale Danuty Bartkowiak [et al.].;
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zakład Badań Narodowościowych.
Poznań; Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2007.


Polskie badanie przestępczości:
profil obszarów działania Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji. Cz. 7

[aut. Agnieszka Brzeźniak et al.].
Warszawa: Komenda Główna Policji, 2014.


Pomiędzy i wewnątrz: instytucje, organizacje i ich działania
red. Mikołaj Pawlak, Łukasz Srokowski;
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Posmysz Zofia
Chrystus oświęcimski
Zofia Posmysz;
[tł. na jez. niem. Andreas Volk].
Oświęcim: Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży; Warszawa: Biuro Regionalne Fundacji im. Heinricha Bölla, 2011.


Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym
red. nauk. Bartłomiej Opaliński.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014.


Problemy konstitucionalizma i ego sudebnoj zaŝity v gosudarstvah vostočnoj Evropy. 
Studia Politologiczne; vol. 32

red. Stanislav Sulovski, Âcek Zalesny.
Varšava: Institut Političeskih Nauk Varšavskogo Universiteta, 2014.


Remler Dahlia K.
Research methods in practice: strategies for description and causation
Dahlia K. Remler, Gregg G. van Ryzin.
Los Angeles, CA [i in.]: Sage Publ., 2015.


Rola Polonii w uzyskaniu pomocy przez naród polski od społeczności międzynarodowej w latach 1981-1989
[red. nauk. Marian S. Wolański].
Zielona Góra: Fund. Wydaw. "JM", 2010.


Rowiński Aleksander
Zygielbojms Reise: eine Spurensuche
Aleksander Rowiński;
aus d. Poln. von Agnieszka Karaś;
[Übers. der Texte aus d. Jid. und Heb. sowie Ergänzug der Anmerkungen von Adam Bielecki].
Warszawa: "Rój"; Osnabrück: Fibre, dr. 2004.


Sechste deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur im zusammenwachsenden Europa:
[vom 5. - 8. September 2002 in Danzig/Zoppot/Gdingen]

Gilbert H. Gornig (Hrsg.).
Deutsch-Polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur im Zusammenwachsenden Europa (6; 2002; Gdańsk etc.).
Lübeck: Danziger Naturforschende Gesellschaft, 2004.


Sprawa Microsoft - studium przypadku: prawo konkurencji na rynkach nowych technologii
pod red. Dawida Miąsika, Tadeusza Skocznego, Małgorzaty Surdek.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.


Sroka Anna
Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Polski i Hiszpanii)
Anna M. Sroka;
Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2014.


Stadtheimaten: deutsch-polnische Einblicke
= Miejskie ojczyzny: niemiecko-polskie punkty widzenia

hrsg. von Jürg Sulzer;
unter Mitarb. von Benno Brandstetter und Christian Schneider.
Berlin: jovis Verlag, cop. 2012.


Stępień-Trela Agnieszka
Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu
Agnieszka Stępień-Trela;
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.
Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.


Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2014.


Streszczenia traktatów Rady Europy
Strasburg: Dyrekcja Prawna, 1998.


Szatlach Maria
Interregionalizm w międzynarodowych stosunkach politycznych
Maria Ewa Szatlach.
Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012.


Szatur-Jaworska Barbara
Diagnozowanie w polityce społecznej: metody i problemy
Barbara Szatur-Jaworska.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.


Szymański Adam
Zmiana polityki rozszerzenia Unii Europejskiej: ujęcie instytucjonalne
Adam Szymański;
Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.


Teplitzka Berta
Portrety łódzkie
Berta Teplitzka;
oprac. Małgorzata Półrola;
[tł. Małgorzata Półrola et al.].
Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, cop. 2008.


Turowski Andrzej
Parowóz dziejów
Andrzej Turowski;
[tł. Wojciech Szatkowski].
Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa : Fundacja Lokal Sztuki, 2012.


Tymanowski Józef
Ukraina między Wschodem a Zachodem
Józef Tymanowski;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.


Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej: razem czy osobno?
red. Bogdan Góralczyk;
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.


Viadrina - Początek czyli Powrót: poglądy, wywiady, wizje
zestawienie i oprac. Cornelia Winkel i Hartmut Matzat;
koncepcja i nadzór red. Krzysztof Wojciechowski;
[tł. Aleksandra Borecka, Monika Naworska i Aleksandra Ziomko].
Frankfurt nad Odrą: Frankfurter Brücke; Gorzów Wlkp.: Arsenał, 2001.


Wielkopolska - niemieckie kraje związkowe: czas współpracy. T. 2, Obszary współpracy: dokumenty
= Großpolen - deutsche Bundesländer: Zeit der Zusammenarbeit. Bd. 2, Bereiche der Zusammenarbeit: Dokumente

red. nauk. Sławomir Piontek;
[tł. Lothar Quinkenstein];
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu im. Samuela B. Lindego.
Poznań: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela B. Lindego, 2009.


Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych:
studium na przykładzie gminy Myślibórz

pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego, Józefa Okuniewskiego;
[Friedrich-Ebert-Stiftung, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk].
Myślibórz: Wydawnictwo SGGW [ca 1992].


Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 
Studia Politologiczne; vol. 34

pod red. Andrzeja Misiuka.
Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.


Zatrudnienie w Polsce imigrantów / mniejszości etnicznych 2011-2013
oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy

pod red. nauk. Marcina Pierzchały;
[aut. raportu: Tadeusz Pilch et al.].
Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions