Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna Biblioteki WNPiSM

O Bibliotece Zasady korzystania Nabytki Katalogi Bazy danych Czasopisma Linki Kontakt
Godziny pracy Biblioteki WNPiSM UW

Czytelnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Wypożyczalnia

Poniedziałek - Piątek

9.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 15.00

Styczeń 2016

Bernaczyk Michał 
Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie
Michał Bernaczyk.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014.


Bezpieczeństwo Europy: aspekty geopolityczne
redakcja naukowa Tadeusz Zbigniew Leszczyński.
Kraków: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2015.


Bujwid Ewa
Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej:
podręcznik akademicki
Ewa Bujwid-Kurek, Dominika Mikucka-Wójtowicz.
Kraków: Wydawnictwo LIBRON- Filip Lohner, 2015.


Chmaj Marek
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997 (I i II kadencja): studium prawnoustrojowe
Marek Chmaj.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1999.


Chodubski Andrzej
Azerbejdżan-Polska : odsłony kontaktów kulturowych
Andrzej Jan Chodubski.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2015.


Chruściak Ryszard
Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. : powstawanie przepisów
Ryszard Chruściak.
Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2002.


Dallas Roland
King Hussein: a life on the edge
Roland Dallas.
London: Profile Books, 1999.


Derlatka Marta
Skarga konstytucyjna w Niemczech
Marta Derlatka.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009.


Dimitrijević Ivan
Come la teoria finì per diventare realtà: sulla politica come geometria della socializzazione
Ivan Dimitrijević, Paulina Orłowska.
Milano; Udine: Mimesis Edizione, 2014.


Esmein Adhemar
Prawo konstytucyjne
Adhemar Esmein;
tł. Władysław Konopczyński i Karol Lutostański.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013.


European Union on the global scene: united or irrelevant?
edited by Bogdan J. Góralczyk.
Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.


Firlit-Fesnak Grażyna
Bieda i płeć: sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej
Grażyna Firlit-Fesnak;
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.


Funkcjonowanie instytucji opieki w Polsce: raport podsumowujący wyniki badań terenowych
redakcja Julita Pieńkosz, Anna Matejczuk;
[autorzy Anna Karasińska, Jolanta Kwiecień, Natalia Hipsz, Edyta Makowska-Belta, Anna Matejczuk, Adam Mordzon, Aleksandra Puszkiewicz].
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015.


Gotkowska Justyna
Norweski sposób na Rosję: polityka obronna Norwegii - wnioski dla regionu Morza Bałtyckiego
Justyna Gotkowska.
Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014.


Grzelak Agnieszka
Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości:
w stronę standardu europejskiego
Agnieszka Grzelak.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015.


Grzybowski Kazimierz
Trybunały międzynarodowe a prawo wewnętrzne
Kazimierz Grzybowski.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.


Historia, polityka, dyplomacja: blogosfera MSZ
[red. Kazimierz Stembrowicz].
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014.


International encyclopedia of housing and home. Vol. 1-7 
editor-in-chief Susan J. Smith;
associate editors-in-chief, Marja Elsinga [et al.].
Amsterdam [etc]: Elsevier, 2012.


Itrich-Drabarek Jolanta
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Jolanta Itrich-Drabarek.
Warszawa: Difin, 2016.


Kacperski Kamil
System wyborczy do parlamentu Drugiej Rzeczypospolitej
w pracach Sejmu i Senatu pierwszej kadencji (1922-1927)
Kamil Kacperski.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013.


Kacperski Kamil
Próby reformy systemu wyborczego do Sejmu i Senatu
w procesie rewizji konstytucji marcowej w latach 1928-1930
Kamil Kacperski.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015.


Klementewicz Tadeusz
Stawka większa niż rynek: u źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic
Tadeusz Klementewicz.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2015.


Konstytucjonaliści polscy 1918-2011: sylwetki uczonych
pod red. Andrzeja Szmyta, Pawła Sarneckiego, Ryszarda Mojaka;
Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.


Korwin-Szymanowski Teodor
Przyszłość Europy w zakresie gospodarczym, społecznym i politycznym
Teodor Korwin-Szymanowski;
opracowanie i posłowie Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski;
przekład Maria Dąbrowska.
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015.


Kowalski Wawrzyniec
Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu w II Rzeczypospolitej
Wawrzyniec Kowalski.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014.


Król Marcin
Od Mochnackiego do Piłsudskiego: sylwetki polityczne XIX wieku
Marcin Król, Wojciech Karpiński.
Warszawa: Świat Książki, 1997.


Kuranc-Szymczak Magdalena
Adam Bień (1899-1998): działalność i myśl polityczna
Magdalena Kuranc-Szymczak.
Zamość: Skład i druk Usługi Introligatorsko-Poligraficzne s.c., 2015.


Majchrowski Jacek Maria
Szkice z historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej /
Jacek Majchrowski.
Kraków: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986.


Makowski Wacław
Nauka o państwie. Cz. 1, Teoria państwa
Wacław Makowski.
Warszawa: Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2014.


Małe konstytucje: ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 - 1947 - 1992
red. nauk. Robert Jastrzębski, Marek Zubik.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014.


Mizerska-Wrotkowska Małgorzata
La política exterior de Suecia en la segunda mitad del siglo XX
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska.
Madrid: SCHEDAS, S.L., 2015.


Newcomers no more?: contemporary NATO and the future of the enlargement
from the perspective of "post-cold war" members 2015

editors: Robert Czulda, Marek Madej.
Warsaw: Institute of International Relations. Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw, 2015.


Niekonfrontacyjna asymetria w relacjach polsko-amerykańskich
red. naukowa Bohdan Szklarski.
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015.


Nikolski Lech
Partie polityczne w wyborach do sejmików województw 1998-2006
Lech Nikolski.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.


Niżnik-Mucha Agata
Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Agata Niżnik-Mucha.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014.


Nowakowski Norbert
(Nie)formalne imperium: Wielka Brytania i Ameryka Łacińska w długim wieku XIX
Norbert Nowakowski, Marcin Florian Gawrycki.
Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2014.


O jedność Europy: antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej
wstęp Łukasz Machaj, Marek Maciejewski;
wybór i oprac. tekstów Sławomir Łukasiewicz.
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015.


Parlament : model konstytucyjny a praktyka ustrojowa
pod red. Zdzisława Jarosza.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe: Kancelaria Sejmu, 2006.


Poland and Spain in the interwar and postwar period
edited by Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, José Luis Orella Martínez.
Madrid : SCHEDAS, S.L., 2015.


Polskie Radio: historia, program, technika: 90 lat Polskiego Radia
pod redakcją Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego;
Polskie Radio SA. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa: Polskie Radio SA: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.


Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej
= das Problem der deutsch-polnischen Beziehungen nach dem Vertrag von 1991
aus der regionalen Perspektive
= The Problem of Polish-German relations after the Treaty of 1991 from a regional perspective

redaktor Krzysztof Gładkowski.
Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014.


Projekt dla Polski: perspektywa lewicowa
pod red. Janusza Reykowskiego;
przy współpr. Krzysztofa Janika i Lecha Nikolskiego.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.


Rosja: rozważania imperiologiczne
redakcja naukowa Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek;
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.


Rzucidło Jakub
Elektroniczny rząd: aspekty konstytucyjnoprawne
Jakub Rzucidło.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015.


Sadłocha Jarosław
Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych
Jarosław Sadłocha.
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.


Schuman i jego Europa
pod redakcją Anny Radwan;
[tłumaczenia Barbara Andrunik, Mateusz Płaziński, Joanna Różycka-Thiriet].
Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 2015.


Sejm Czterech Ziem: źródła
= Council of four lands: sources

do dr. przygotowali Jakub Goldberg i Adam Kaźmierczyk.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2011.


Stanisław Mackieiwcz: pisarz polityczny
redakcja naukowa Rafał Habielski, Kamila Kamińska-Chełminiak.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspr-JR, 2015.


Stop przestępczości przeciwko dziedzictwu: dobre praktyki i rekomendacje: projekt
"Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Platforma badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń
w dziedzinie zapobiegania przestepstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu"

[red. nauk.: Liv Ramskjaer et al.].
Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011.


Szustek Anna
Naczelna Izba Gospodarcza
Anna Szustek;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych.
Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2015.


Systemy rządów w perspektywie porównawczej
red. nauk. Jarosław Szymanek.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014.


Szymanek Jarosław
Reprezentacja i mandat parlamentarny: teoretyczne interpretacje przedstawicielstwa politycznego
Jarosław Szymanek.
Warszawa: Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2013.


Teoria i praktyka działania instytucji opieki w Polsce: raport końcowy
redakcja Julita Pieńkosz, Anna Matejczuk;
[autorzy: Anna Karasińska, Agata Kosińska, Jolanta Kwiecień, Natalia Hipsz, Katarzyna Smolińska, Agata Szocińska-Oleksiak, Anna Matejczuk, Adam Mordzon, Aleksandra Wzorek, Magdalena Zalega].
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015.


Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji:
nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA

redakcja naukowa: Maria Dunin-Wąsowicz, Aleksandra Jarczewska.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015.


Ulatowski Rafał
Geoekonomia surowców energetycznych
Rafał Ulatowski.
Warszawa: Wydawnictwo Rambler, cop. 2014.


Weber Max 
Etyka protestancka i duch kapitalizmu
Max Weber;
przełożyła i wstępem opatrzyła Dorota Lachowska.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.


Więcławski Jacek
Proces naturalizacji ludności rosyjskiej w Republice Łotewskiej (1991-2004)
Jacek Więcławski.
Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2015.


Zuba Krzysztof
Polska scena polityczna : ciągłość i zmiana
Krzysztof Zuba
Warszawa: Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2012.


Powrót do góry strony

Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions